Informacje

01.03.2019

Notowania z 2018 roku mówią same za siebie. To był jeden z najlepszych sezonów w branży. Liczby zdecydowanie imponują, bo poziom dynamiki inwestycji leasingowych w postaci 21,8% jest najwyższy od ponad dekady. To nie tylko świetny wynik, ale również idealny prezent z okazji 25-lecia polskiego leasingu. Jak wygląda kondycja rynku? Co prognozują...

Informacje

10.05.2018

Dynamika polskiej branży leasingowej po I kw. 2018r. Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor leasingowy podał, że w pierwszych trzech miesiącach 2018r. branża leasingowa sfinansowała inwestycje o łącznej wartości 18,6 mld zł, przy dynamice całego rynku na poziomie 20,9% (r/r). Przedsiębiorcy chętnie korzystali z leasingu i...

Informacje

11.04.2018

Europejska organizacja leasingowa, której aktywnym członkiem jest m.in. Związek Polskiego Leasingu, przedstawiła opinii publicznej swoją ocenę kondycji europejskiego rynku leasingu dotyczącą 2017 r. Na dużą stabilność europejskiego sektora wynajmu wskazuje przede wszystkim 9,5 proc. w stosunku do roku ubiegłego wzrost wartości nowo zawieranych...

Blog

13.12.2017

Dane przedstawione przez Leaseurope pokazują, że w I połowie 2017 roku rynek europejskiego leasingu zanotował wzrost o 10,5%.  W Europie w okresie tym zawarto umowy leasingu na aż 164,3 mld euro, a ożywienie zainteresowania tą metodą finansowania można zaobserwować we wszystkich kategoriach środków trwałych.  Przedstawione na koniec...

Blog

29.11.2017

Po upływie 3 kwartałów 2017 roku Związek Polskiego Leasingu przedstawił wyniki branży leasingowej. Wynika z nich, że małe i średnie przedsiębiorstwa na główne źródło finansowania swoich inwestycji wybierają leasing. Przez pierwsze 3 kwartały roku firmy leasingowe podpisały umowy leasingowe z polskimi mikro i małymi przedsiębiorstwami o wartości...

Blog

06.11.2017

Coraz więcej polskich firm zyskuje na dotacjach z Unii Europejskiej. Utrudnienie polega jednak na tym, że dotacja udzielana jest dopiero po wydaniu przez przedsiębiorcę określonych środków, a więc ma charakter refundacji. Nie każdy zaś dysponuje kapitałem, który może zainwestować, nawet jeśli potem ma otrzymać jego zwrot. Na szczęście jednak w...

Porady

06.10.2017

Polscy przedsiębiorcy często decydują się na skorzystanie z leasingu na samochody ciężarowe wykorzystywane we własnej firmie. Z jakimi formalnościami wiąże się skorzystanie z finansowania tego typu aut? SAMOCHÓD CIĘŻAROWY OPŁACALNY DLA FIRMY Osoby prowadzące działalność gospodarczą korzystając z własnego auta osobowego do potrzeb związanych z...

Porady

14.09.2017

Biorąc w leasing samochody o wartości większej niż 20 000 euro, przedsiębiorca ma szansę rozliczyć składki na ubezpieczenie AC na preferencyjnych warunkach. W takiej sytuacji firma leasingowa może wpisać koszt polisy w sumę opłat leasingowych, wówczas całkowity koszt leasingu może być rozpatrywany jako koszt uzyskania przychodów. Ustawa z dnia...

Blog

07.09.2017

Odnotowano, że w pierwszej połowie 2017 roku wyleasingowano sprzęt IT o wartości aż 370 mln zł. Kwota ta jest o 6% większa względem ubiegłego roku. Dane te podał Związek Polskiego Leasingu. Na pozycję czołową wśród leasingodawców w branży IT wysunął się EFL, który w okresie tym wyleasingował produkty na 50 mln zł i zanotował 16% wzrost. Eksperci...

Blog

30.08.2017

W przypadku, gdy po wygaśnięciu umowy leasingowej samochód zostaje wykupiony przez leasingobiorcę do celów prywatnych i przestaje być wykorzystywany do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, to jego sprzedaż nie podlega opodatkowaniu jeżeli właściciel chce go sprzedać po upływie pół roku po tym, jak dokonał...