Leasing zwrotny

Leasing zwrotny

Leasing zwrotny to opcja godna rozważenia jeśli mają Państwo w swojej firmie środki trwałe o dużej wartości i istnieje potrzeba uwolnienia ulokowanego w nich kapitału np. w celu utrzymania płynności finansowej przedsiębiorstwa. W ALPINA Leasing oferujemy atrakcyjne warunki leasingu niezależnie od jego formy i gwarantujemy profesjonalną obsługę. Zapraszamy!

Leasing zwrotny – na czym polega?

W przypadku leasingu zwrotnego mamy do czynienia ze specyficzną formą umowy. Polega ona na odkupieniu środka trwałego przez firmę leasingową, po czym sprzedający nadal ma prawo do jego użytkowania – już w formie leasingu. Odgrywa więc on rolę dostawcy przedmiotu umowy i równocześnie jest jego odbiorcą. Musi on jednocześnie spłacać comiesięczne raty leasingowe składające się na część kapitałową oraz odsetki. Ten instrument finansowy, znany także jako sale and leaseback lub leasing wsteczny, pozwala uzyskać natychmiastowe środki pieniężne, np. na pokrycie bieżących wydatków lub inwestycję. Stanowi tym samym ciekawą alternatywę dla kredytów lub pożyczek.

Przedmiotem leasingu zwrotnego może być dowolny środek trwały należący do firmy i podlegający amortyzacji. Jeśli zaś chodzi o formę umowy, może to być leasing operacyjny lub leasing finansowy. W przypadku leasingu operacyjnego to podmiot finansujący dokonuje amortyzacji i wpisu do rejestru środków trwałych, przy leasingu finansowym czynności te przechodzą na przedsiębiorcę. W ramach leasingu zwrotnego możliwe jest odkupienie przedmiotu po opłaceniu ostatniej raty (dla leasingu finansowego następuje to automatycznie).

Jak przebiega proces leasingu zwrotnego?

Przy leasingu zwrotnym mamy do czynienia z kilkoma etapami, z których część znana jest ze standardowych form finansowania:

  1. Firma kupuje środek trwały dla celów prowadzenia działalności gospodarczej;
  2. Następuje sprzedaż środka trwałego firmie leasingowej;
  3. Zawarcie umowy leasingu zwrotnego – w leasingu operacyjnym lub finansowym;
  4. Przedmiot umowy pozostaje do użytku przedsiębiorstwa. Płacone są raty i odprowadzany jest podatek dochodowy oraz podatek VAT;
  5. Po spłacie wszystkich rat następuje ewentualny wykup przedmiotu umowy.

Jakie korzyści przynosi leasing zwrotny?

Największą korzyścią, jaką daje umowa leasingu zwrotnego, jest z pewnością możliwość uwolnienia zamrożonego w środkach trwałych kapitału, który można przeznaczyć na dowolne cele przedsiębiorstwa. To przydatna opcja w sytuacji kryzysowej, ale może pomóc zwalczyć także chwilowe problemy z płynnością finansową – np. umożliwiając opłacenie napraw, czynszu lub pracowników. Można ją również wykorzystać w momencie, gdy nadarzy się dobra sposobność do przeprowadzenia inwestycji lub modernizacji.

Ważnym atutem leasingu zwrotnego jest to, że przedmiot leasingu może być dalej bez przeszkód używany przez firmę i tym samym generować zyski. Przykładowo leasing zwrotny samochodu to świetna opcja w przedsiębiorstwach transportowych – świadczenie usług pozostaje wtedy niezaburzone przez brak pojazdów we flocie. Jednocześnie uzyskane środki można przeznaczyć na zakup nowych pojazdów lub modernizację dotychczas używanych. Warto pamiętać, że chociaż leasing dotyczy najczęściej pojazdów, to równie dobrze jego przedmiotem mogą by dowolne stosowane w przedsiębiorstwie środki trwałe.

Chociaż leasing zwrotny wiąże się z obowiązkami podatkowymi, to istnieje możliwość ich optymalizacji. Wydatki przeznaczone na leasing mogą być odliczane od podstawy opodatkowania – to spora odciążenie finansowe przedsiębiorstwa. Takie wydatki nie stanowią również zobowiązań długoterminowych, więc nie wpływają negatywnie na ocenę kredytową firmy. Warto jednak pamiętać, że mimo wszystko regularna płatność rat powinna zostać dobrze zaplanowana w ramach budżetu przedsiębiorstwa.

Leasing zwrotny – kalkulator

Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszego kalkulatora leasingu. Wystarczy ustalić i wprowadzić wartość przedmiotu leasingu netto, określić czas trwania umowy leasingowej w miesiącach, a także wartości procentowe wpłaty własnej i wykupu końcowego. Otrzymają Państwo wyliczenie kwoty wpłaty wstępnej, miesięcznej raty, kwoty wykupu i sumy opłat. Należy pamiętać, że są to wartości orientacyjne, zaś w przypadku leasingu zwrotnego zachęcamy Państwa do kontaktu z naszymi specjalistami w celu omówienia szczegółów umowy.

Leasing zwrotny krok po kroku

Procedura leasingu zwrotnego nie jest zbyt skomplikowana i można dość szybko cieszyć się jej efektami. Przede wszystkim należy skontaktować się z nami w celu ustalenia warunków umowy (powinna zawierać wszystkie prawa i obowiązki leasingobiorcy oraz leasingodawcy) oraz dokładnych wyliczeń i złożyć wniosek o leasing zwrotny. Ważne jest dokładne zrozumienie tych warunków, tak by umowa była satysfakcjonująca i nie powodowała niemiłych zaskoczeń.

Kolejny krok to stworzenie dokumentacji na podstawie danych finansowych firmy i dokumentów opisujących przedmiot umowy. Zakładając, że przedmiotem umowy będzie pojazd, to należy dostarczyć takie pisma, jak: dokumenty rejestracyjne pojazdu, zaświadczenie o jego wartości rynkowej, dokumenty potwierdzające własność pojazdu oraz zestawienie finansowe firmy. Jeśli ocena firmy leasingowej będzie pomyślna i obie strony zgadzają się na warunki umowy, to przechodzimy do kolejnego etapu.

Podpisanie umowy powinno poprzedzić dokładne ustalenie harmonogramu opłat, kwestii wykupu (jeśli przewiduje go umowa) oraz formy leasingu. Pozostaje złożyć podpisy i rozpocząć korzystanie z finansowania.

Leasing zwrotny – kwestie podatkowe

Zawierając umowę leasingu finansujący i leasingobiorca tworzą pewne skutki podatkowe. Dochodzi do sprzedaży środka trwałego, a zatem przedsiębiorstwo uzyskuje przychód będący podstawą do opłaty podatku dochodowego oraz VAT. Dokładną wartość tego przychodu stanowi określona w umowie cena netto sprzedaży przedmiotu. Konieczne jest zatem wystawienie faktury, naliczenie podatku VAT i odprowadzenie go do urzędu skarbowego.

Również sama umowa leasingowa może być objęta podatkiem VAT – jego wysokość zależy od formy leasingu. Leasing operacyjny cechuje stała stawka 23%, podatek opłacany jest równocześnie z ratami. W przypadku leasingu finansowego, który jest traktowany jak dostawa towarów, leasingobiorca musi opłacić cały podatek VAT z góry – stawka jest przypisana do rodzaju przedmiotu umowy.

Nie trzeba jednak obawiać się kosztów podatkowych – dla leasingu zwrotnego dostępne są pewne udogodnienia. Możliwe jest na przykład wliczenie w koszty przedsiębiorstwa części rat (zależnie od rodzaju umowy) i opłat eksploatacyjnych. Leasing zwrotny w formie operacyjnej pozwoli wliczyć dodatkowo opłatę inicjalną i koszty manipulacyjne, natomiast wariant finansowy zmniejszyć podatek za sprawą odpisów amortyzacyjnych.

Leasing zwrotny – elastyczna forma finansowania

Zapraszamy Państwa do kontaktu z profesjonalistami ALPINA Leasing. Doradzamy i szukamy najbardziej elastycznych form finansowania, zarówno jeśli chodzi o leasing zwrotny, jak i inne rodzaje umów. Jeśli Państwa przedsiębiorstwo zmaga się z chwilowymi trudnościami finansowymi lub planuje inwestycję i potrzebuje szybkiego zastrzyku środków pieniężnych, to nasza oferta leasingu zwrotnego jest rozwiązaniem dla Państwa!