Co to jest leasing?

Leasing to nowoczesna oraz ekonomiczna forma finansowania inwestycji. Największym jej atutem jest to, iż nie wymaga od inwestora dużych środków finansowych na start. Na okres całej umowy jej przedmiot pozostaje własnością leasingodawcy, lecz leasingobiorca, uiszczając opłaty leasingowe, wykorzystuje go do swoich celów biznesowych.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami z Wrocławia w zakresie leasingu. Odpowiemy na wszelkie pytania.