Porady

Leasing samochodu powyżej 150 tys. zł w kosztach firmy

12.08.2021

Leasing jest często wybieraną formą finansowania firmowych aut ze względu na ulgi podatkowe dla przedsiębiorcy. Koszty leasingu samochodu osobowego muszą być jednak dokładnie przeanalizowane, jeśli chcemy dokonać korzystnej inwestycji. W dzisiejszym artykule poruszamy kwestię kosztów uzyskania przychodów w przypadku umowy leasingu na samochód osobowy o wartości przekraczającej 150 tysięcy złotych.

Leasing samochodu osobowego a koszty uzyskania przychodu - 2019 rokiem zmian

Do końca 2018 r. wartość pojazdu na umowie leasingu nie miała wpływu na to, co i w jakiej kwocie mogliśmy zaliczyć do kosztów podatkowych. Od 1 stycznia 2019 roku weszły jednak w życie nowe przepisy, które regulują tę kwestię. Od tego czasu przedsiębiorcy pytają jaką część wydatków poniesionych z tytułu leasingu możemy wrzucić w KUP, czyli koszty uzyskania przychodu. I choć znaczna większość leasingobiorców wybiera modele aut, których wartość nie przekracza 150 tys. zł, to drogie, luksusowe samochody także są przedmiotem niejednej umowy leasingu. Warto zaznaczyć, że w myśl objaśnień Ministra Finansów z 2020 roku „wartością” leasingowanego auta określa się jego wartość netto powiększoną o niepodlegający odliczeniu VAT. Tę definicję będziemy więc uwzględniać w kolejnych częściach artykułu.

Wyżej wspomniana kwota 150 000 zł jest tak istotna, ponieważ ustawodawca ustalił na tym poziomie bardzo istotny limit - jeśli wartość samochodu osobowego go nie przekracza, to w koszty uzyskania przychodów można wrzucić 100% wydatków związanych z leasingiem (raty leasingowe oraz opłata inicjalna w leasingu operacyjnym, czyli najczęściej wybieranym przez polskich przedsiębiorców).

Warto zaznaczyć, że zmiany w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych dotyczą też innej umowy o podobnym charakterze, czyli m.in. umowy najmu, dzierżawy.

Leasing samochodu osobowego o wartości przekraczającej 150 tys. zł

Co więc w przypadku, kiedy zdecydujemy się na leasing droższego auta? Ustawy o PIT i CIT przewidują wtedy wspomniany limit. Jeśli wartość samochodu go przekroczy, w kosztach uzyskania przychodów będziemy mogli uwzględnić odsetek wpłaty własnej i każdej miesięcznej raty leasingowej równy stosunkowi kwoty 150 tys. do wartości auta. W uproszczeniu, jeśli wartość auta wynosi 200 tys. zł, to w koszty uzyskania przychodów wrzucamy 75% czynszu inicjalnego i wpłaty własnej (ponieważ stosunek 150 tys. do 200 tys. wynosi właśnie 0,75).

Rozważając leasing samochodów osobowych o wartości przekraczającej limit, warto pamiętać, że dotyczy on tylko części kapitałowej miesięcznej raty leasingowej. Część odsetkową można wrzucić w koszty w całości, ponieważ nie wynika z wartości pojazdu i zalicza się ją do opłat wynikających z umowy leasingu. Kolejna ważna informacja dotyczy tzw. podwójnego limitu, który oddziela dwie transakcje - leasingu i wykupu samochodu osobowego. Podany limit odnosi się zatem osobno do leasingu (wpłaty wstępnej i części kapitałowej rat) i osobno do wykupu. Jeśli więc cena auta podana na fakturze wykupu wpisuje się w limit 150 tys., to odpisy amortyzacyjne po wprowadzeniu samochodu do działalności gospodarczej można wrzucać w koszty przychodów w całości. Wynika z tego, że mimo ograniczeń nakładanych na korzyści podatkowe z leasingu droższych aut, umowy leasingu operacyjnego z wysokim wykupem mogą okazać się dla przedsiębiorcy jak najbardziej opłacalne.

Zmiany w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - limit 150 tys. netto czy brutto?

Powyższy bardzo uproszczony przykład mówiący o aucie wartym 200 tys. nie zawiera jednak żadnej informacji o podatku VAT, dlatego teraz przedstawimy tę kwestię. Wspomniany limit będzie różnił się w zależności od tego, czy przedsiębiorca jest vatowcem, a jeśli tak - czy jeździ autem tylko na użytek służbowy czy także prywatny. Mamy więc trzy możliwości:

  1. Płatnicy VAT, którzy użytkują samochód osobowy na potrzeby firmy i swoje własne. Jest to najczęściej spotykana sytuacja wśród leasingobiorców. Odliczeniu podlega wówczas 50% podatku VAT. W celu wyliczenia proporcji, w jakiej kwota może być wrzucona w koszty, przyjmujemy wartość brutto w wysokości 165 470 zł, a wartość netto 134 528 zł.
  2. Płatnicy VAT, którzy używają samochodu wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej. Leasingobiorca mają prawo do odliczenia 100% podatku VAT i w konsekwencji przyjąć limit 184 500 zł brutto równych 150 000 zł netto.
  3. Nievatowcy - limit przekraczają przy wartości brutto wynoszącej 150 000 zł, czyli netto 121 951 zł.

Leasing powyżej 150 tys. zł a wydatki na eksploatację auta

Limit 150 tys. zł nie obejmuje wydatków na użytkowanie auta, czyli eksploatacyjnych. Zaliczamy do nich zakup paliwa, olejów, płynów i innych akcesoriów samochodowych, bieżące naprawy, przeglądy, myjnie, parkingi, autostrady itd. Obowiązująca zasada nie opiera się na wartości pojazdu, lecz sposobie jego użytkowania. Zgodnie z przepisami w koszty możemy więc wrzucić:

  • 75% wartości wydatków eksploatacyjnych, kiedy samochód użytkujemy zarówno na cele firmowe, jak i prywatne;
  • 100% wartości wydatków związanych z eksploatacją samochodu osobowego, kiedy samochód jest użytkowany tylko na potrzeby przedsiębiorstwa (zarejestrowaliśmy go jako auto firmowe).

Ubezpieczenie samochodu powyżej 150 tys.

Kolejne często zadawane przy ustalaniu warunków umowy leasingu pytanie dotyczy tego, czy ubezpieczenie samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy też jest objęte limitem. Należy jednak rozróżnić dwa rodzaje składek:

  • ubezpieczenie OC - obowiązkowe ubezpieczenie samochodu osobowego dla każdego kierowcy może być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w całości niezależnie od wartości pojazdu (omawiany limit nie ma znaczenia);
  • ubezpieczenia dobrowolne - obejmują Autocasco i GAP i w tym przypadku limit obowiązuje, jeśli wartość auta przyjęta na polisach przekracza 150 tys. zł, składki wrzucamy wtedy w koszty w odpowiedniej proporcji (np. składka AC na auto o przyjętej wartości 200 tys. może być zaliczona w koszty w 75%).

FAQ:

Jak koszty podatkowe w przypadku leasingu zmieniły się w 2019 roku?

Ustawa o PIT/CIT wskazuje, jak ustalić proporcję limitu 150 000 zł w stosunku do wartości samochodu. Jeśli wartość go nie przekroczy, nie można wrzucić w koszty podatkowe całej wpłaty własnej i comiesięcznych rat leasingowych.

Jak rozliczać leasing operacyjny na samochód osobowy o wartości przekraczającej 150 000 zł?

Może wrzucić w koszty raty leasingowe i czynsz inicjalny (w przypadku leasingu operacyjnego) w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem umowy leasingowej.

Jak rozlicza się ubezpieczenie w leasingu w przypadku samochodu osobowego o wartości przekraczającej limit 150 000 zł?

Ubezpieczenie OC w przypadku umowy leasingowej możemy wrzucić w koszty podatkowe w całości, natomiast Autocasco i GAP w proporcji, w jakiej kwota limitu pozostaje względem wartości auta na umowie.