cesja leasingu

Klienci często pytają nas o to, co by się stało, jeśli nagle nie będzie ich stać na spłatę rat leasingowych lub leasingowany sprzęt nie będzie już im potrzebny, albo po prostu z dowolnych przyczyn będą chcieli wymienić przedmiot leasingu na inny.

W leasingu nie ma sytuacji bez wyjścia, a w powyższym przypadku możemy skorzystać między innymi z usługi cesji umowy leasingu.

Cesja leasingu to nic innego jak scedowanie za zgodą finansującego prawa do umowy leasingu na inną firmę lub inaczej wejście w umowę leasingu poprzedniego leasingobiorcy.

Jedyny warunek jaki należy spełnić leży po stronie firmy, która chce od nas umowę przejąć. Należy pamiętać, że w przypadku cesji leasingu firma leasingowa (finansujący) musi wyrazić zgodę na „nowego” leasingobiorcę. Tym samym należy złożyć wniosek o cesję wraz ze wszystkimi niezbędnymi danymi nowego Leasingobiorcy i po akceptacji finansującego można podpisać umowę cesji.

Cesja leasingu jest także rozwiązaniem dla firm, które przechodzą zmiany właścicielskie, gdzie po zmianie jest kontynuowanie umowy ale formalnie przez inny podmiot będący leasingobiorcą.

Skutki cesji leasingu

Od stycznia 2013r. ustawodawca wprowadził przepisy pozwalające na przepisanie leasingu bez negatywnych skutków dla jej stron. Podstawowym warunkiem jest zmiana strony umowy leasingu bez żadnych innych zmian w umowie np. wydłużenie lub skrócenie okresu umowy.

Zakładając, że cesja leasingu została dokonana zgodnie z aktualnym stanem prawnym to dotychczasowy leasingobiorca nie musi dokonywać żadnych korekt w podatku dochodowym ani VAT. Nowy leasingobiorca natomiast bez ograniczeń zalicza w koszty raty leasingu i odpisuje podatek VAT.

Cesja leasingu a odstępne

W przypadku kiedy wartość pozostałych do spłaty rat leasingowych jest niższa niż wartość środka trwałego będącego przedmiotem leasingu (dzieje się tak bardzo często), dotychczasowy leasingobiorca umawia się z nowym leasingobiorcą na tzw. odstępne czyli wynagrodzenie będące wyrównaniem do wartości rynkowej.

Z tego tytułu dotychczasowy korzystający musi wystawić fakturę VAT, która jest przychodem oraz zapłacić podatek VAT 23% od ceny odstępnego. Dla nowego korzystającego odstępne będzie kosztem podatkowym a podatek VAT z faktury odstępnego będzie do odliczenia.

Od czego zacząć aby dokonać cesji?

Przede wszystkim należy znaleźć firmę, która będzie chciała wejść w umowę leasingu na warunkach na jakich ją zawarliśmy. Następnie należy skontaktować się z doradcą leasingowym aby ustalić czy możliwa jest cesja leasingu na nowego leasingobiorcę.