Porady

Jak odliczyć leasing od podatku?

21.07.2021

To, czy leasing samochodu osobowego będzie opłacalny dla przedsiębiorcy, zależy od kilku czynników. Jednym z nich są kwoty, jakie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, które będą różnić się w zależności od przedmiotu leasingu oraz warunków umowy z leasingodawcą. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy te kwestie i pokazujemy, jak wygląda odliczanie samochodu od podatku dochodowego.

Leasing a podatek dochodowy

Leasing to forma finansowania, która przynosi przedsiębiorcom wiele korzyści - pozwala m.in. na obniżenie ogólnego kosztu inwestycji, rozłożenie płatności w czasie oraz na wymianę auta na nowsze po zakończonej umowie. W wielu przypadkach o przewadze leasingu nad innymi formami finansowania decydują jednak korzyści podatkowe, jakie może zapewnić osobie prowadzącej działalność gospodarczą. Zależą po pierwsze od tego, jaki rodzaj leasingu wybierzemy.

Poniżej przeanalizujemy więc zarówno leasing finansowy, jak i operacyjny. Odliczenia zależą także od środka trwałego, jaki będzie finansowany leasingiem - my skupimy się na tym najpopularniejszym, czyli samochodach osobowych. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku odliczyć można VAT, czyli podatek od towarów i usług (wyjaśniamy tę kwestię w kolejnych sekcjach artykułu), jednak różne są możliwości dotyczące pozostałych składników kwoty leasingu, które można odliczyć od podatku dochodowego.

Leasing a koszty prowadzenia działalności gospodarczej - leasing operacyjny

Ze względu na niżej opisane korzyści podatkowe oraz inne warunki umowy leasing operacyjny samochodu osobowego jest opcją wybieraną przez zdecydowaną większość leasingobiorców. Do kosztów uzyskania przychodu w przypadku leasingu operacyjnego można zaliczyć następujące składniki:

 • kapitałową i odsetkową część każdej raty leasingowej, czyli całą wysokość rat,
 • opłatę wstępną, uiszczaną przy zawarciu umowy leasingu - stanowi ona odsetek wartości samochodu osobowego,
 • wszystkie wydatki na bieżącą eksploatację samochodu oraz koszty zakupu paliwa,
 • kwotę wykupu.

Model operacyjny odpowiada wielu osobom dlatego, że dopiero na koniec umowy leasingu można zdecydować, czy chcemy przejąć auto na własność. Jeśli umowa będzie odpowiednio długa, kwota wykupu może być naprawdę niska. Ponadto w ramach leasingu operacyjnego finansowanie nie generuje znacznych wydatków w jednym momencie.

Leasing finansowy samochodu osobowego

Pierwszą dużą różnicą jest moment zapłaty podatku VAT. W przypadku modelu finansowego leasingobiorca ponosi ten wydatek na samym początku trwania umowy leasingu. Można go odliczyć później, po odmrożeniu środków. Atutem jest jednak wprowadzenie samochodu do ewidencji środków trwałych już od początku trwania umowy, ponieważ leasingobiorca zobowiązuje się do jego wykupu. Dzięki temu można dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Do kosztów uzyskania przychodów można więc zaliczyć:

 • koszty wynikające ze zużycia auta, czyli amortyzację (liniową lub indywidualną),
 • tylko część odsetkową raty,
 • wszystkie wydatki na bieżącą eksploatację samochodu oraz koszty zakupu paliwa.

Ograniczenia związane z nowelizacją ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych

Rozliczanie leasingu samochodów osobowych wygląda inaczej po zmianie przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w 2019 r. Modyfikacje objęły zarówno leasing finansowy, jak i operacyjny.

Po pierwsze limit amortyzacji auta, która można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, wynosi 150 tys. zł dla aut spalinowych i 225 tys. zł dla aut hybrydowych. Powstała nadwyżka nie może być wrzucona w koszty.

Jeśli chodzi o model operacyjny, wprowadzono nowy limit obejmujący wpłatę wstępną i ratę leasingową (jednak bez części odsetkowej) również w wysokości 150 tys. zł dla samochodów osobowych spalinowych i 225 tys. zł dla hybryd. Kwoty te są podawane w wartości netto dla czynnych płatników VAT oraz w brutto dla zwolnionych.

VAT a leasing - ile można odliczyć?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorca korzystający z leasingu samochodu osobowego może rozliczać VAT na dwa sposoby. To, jaka forma będzie w danym przypadku odpowiednia, zależy od celów, w jakich używany jest finansowany pojazd w firmie.

Pierwsza możliwość dotyczy odliczenia 100% kwoty podatku VAT od wszystkich rat leasingowych lub jednorazowo (w zależności od rodzaju leasingu). Jest to możliwe, tylko jeśli samochód jest wykorzystywany wyłącznie do czynności opodatkowanych, czyli innymi słowy - do prowadzonej działalności gospodarczej. Jeśli natomiast auto jest użytkowane zarówno na gruncie firmowym, jak i prywatnym, lub gdy tylko istnieje możliwość, że tak właśnie jest, podatnik może odliczyć jedynie 50% kwoty podatku VAT. Ograniczenie to dotyczy również wydatków na bieżącą eksploatację pojazdu, w tym paliwa.

Jak zatem zgodnie z prawem odliczać pełną kwotę podatku VAT od leasingowanego pojazdu? Przedsiębiorstwo może zadeklarować, że z samochodu osobowego korzysta tylko w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. Sama deklaracja jednak nie wystarczy i konieczne jest dopełnienie poniższych czynności:

 • zgłoszenie firmowego samochodu do urzędu skarbowego na formularzu VAT-26,
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu, czyli przejechanych tras w celu rozliczenia podatku VAT,
 • sporządzenie regulaminu korzystania z auta w przedsiębiorstwie,
 • najważniejszy warunek - wykluczenie używania auta do celów prywatnych.

Jak zapłacić mniejszy VAT?

Leasingobiorca musi być oczywiście czynnym płatnikiem VAT, a więc jego działalność musi być zarejestrowana w urzędzie skarbowym. Odliczenia mogą obejmować okres, w którym powstał obowiązek podatkowy na zakup danych środków trwałych, czyli leasingowanego auta. Niezbędne jest do tego otrzymanie odpowiedniej faktury.

Możliwa jest również korekta w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych, jeśli podatnik uiścił płatność bez obniżenia kwoty podatku należnego i poniósł pełny koszt.

FAQ:

1. Leasing samochodu osobowego a koszty uzyskania przychodu 2021 - jak to wygląda?

Zależy to od umowy leasingowej - w przypadku leasingu operacyjnego w koszty uzyskania przychodów można zaliczyć całą ratę leasingową, opłatę wstępną, wydatki na eksploatację i kwotę wykupu. Leasing finansowy wiąże się natomiast z odliczeniem kosztów amortyzacji, części odsetkowej raty i wydatków na eksploatację.

2. Jakie limity obowiązują odliczenie samochodu od podatku dochodowego?

Kwota 150 tys. zł dla samochodów spalinowych i 225 tys. zł dla hybrydowych to limit wydatków z tytułu amortyzacji auta oraz limit wpłaty wstępnej i raty leasingowej bez części odsetkowej.

3. Czy można odliczyć cały podatek VAT z tytułu leasingu na samochód osobowy?

Tak, jeśli auto jest wykorzystywane tylko w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, a nie na użytek prywatny. Jeśli przedsiębiorca nie jest w stanie tego wykazać, może odliczyć 50% kwoty podatku VAT.