Porady

Leasing dla nievatowca – na czym polega?

31.03.2020

Przedsiębiorcy, którzy są zwolnieni z podatku VAT, mogą również skorzystać z leasingu. Do wyboru mają różne jego formy. Ten sposób finansowania sprzętów i urządzeń, samochodów osobowych lub innego rodzaju dóbr, które niezbędne są do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa, przebiega według określonych zasad. Na czym polega leasing dla nievatowca?

Dlaczego warto wybrać leasing jako formę finansowania?

Leasing jest jedną z najpopularniejszych form finansowania - zwłaszcza przez przedsiębiorców z dużych firm, ale i tych mikro, makro i średnich. Wielu z nich uważa, że niewątpliwym plusem tej formy finansowania jest możliwość wrzucenia w koszty raty leasingowej czy odliczenia podatku VAT od zakupionych towarów i usług. Jednak co wtedy, gdy przedsiębiorca nie jest płatnikiem VAT, czy przysługuje mu wtedy możliwość skorzystania z tej usługi, a jeśli tak, to czy wtedy leasing się opłaca? Leasing dla nievatowca jest możliwy i wtedy przedsiębiorca, który nie jest płatnikiem podatku VAT, do kosztów uzyskania przychodu musi zaliczyć wartość brutto faktury. Ponadto w opcji leasingowej występuje kilka istotnych plusów, które są dostępne dla płatnika VAT, jak i dla nievatowca, takich jak:

  • leasing w atrakcyjnej cenie,
  • szybki proces załatwiania formalności i krótki czas oczekiwania na decyzję,
  • szansa na podpisanie umowy leasingowej z niskim, a w niektórych przypadkach z zerowym wkładem własnym.

Leasing operacyjny dla nievatowca

Ta opcja jest dla nievatowców lepsza i korzystniejsza. Przedsiębiorcy, którzy nie odprowadzają podatku od towarów i usług, a przez to nie mogą odliczać VAT od zakupionych przez siebie dóbr materialnych, mogą skorzystać z opcji leasingu operacyjnego.

W odróżnieniu od leasingu finansowego, w którym przedsiębiorca musi zapłacić VAT od całości dokonanej transakcji, w tym operacyjnym leasingobiorca otrzymuje faktury za czynsze leasingowe. Jest on więc rozłożony w czasie trwania umowy. W leasingu operacyjnym faktury są stawką 23% VAT. Nievatowiec do kosztów uzyskania przychodu musi zaliczyć wartość brutto faktury. Ten typ finansowania bardziej opłaca się nievatowcom, zwłaszcza że samochody osobowe i ciężarowe, sprzęt komputerowy oraz maszyny i urządzenia w większości są ovatowane stawką 23%.

Kiedy wybrać leasing finansowy?

Inaczej nazywany kapitałowym lub inwestycyjnym. Przy tej formie finansowania leasingobiorca wpisuje środki trwałe będące przedmiotem leasingu do swoich składników majątkowych. Ponadto musi on obowiązkowo dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Leasing finansowy charakteryzuje się ponadto innym sposobem fakturowania. W tej formie finansowania leasingobiorca otrzymuje jedną fakturę z kwotą (w tym VAT na leasingowany sprzęt). W leasingu finansowym dla nievatowca podstawą amortyzacji jest kwota brutto faktury.

Leasing finansowy a pożyczka

Co wybrać - leasing finansowy czy pożyczkę leasingową? Te formy finansowania udzielane są przez firmy leasingowe, a nie przez banki.

Pożyczka leasingowa funkcjonuje na zasadzie swobody umów, które wynikają z Kodeksu cywilnego. Jest podobna do kredytu, ale finansuje ją firma leasingowa, a nie instytucja bankowa. Pożyczkę leasingową przedsiębiorca może uzyskać tylko na dobra materialne, które będą wykorzystywane na potrzeby prowadzonej przez niego działalności. Nie można jej przeznaczyć na dowolny cel.

Zaletą tego sposobu jest na pewno mniejsza ilość procedur i dokumentacji, dzięki czemu szybciej można otrzymać potrzebne środki. Formalności trwają krócej i nie są tak restrykcyjne, jak w przypadku kredytów udzielanych przez banki. W przypadku pożyczki leasingowej istnieje też możliwość sfinansowania całej wartości sprzętu wraz z podatkiem VAT.

Pożyczka dla podmiotu niebędącego płatnikiem VAT

Jakie ten sposób finansowania ma korzyści dla nievatowca? W przypadku przedsiębiorcy, który jest zwolniony z podatku VAT, opłaca się w niektórych przypadkach skorzystać z pożyczki leasingowej lub leasingu finansowego.

Ta forma jest korzystniejsza w przypadku finansowania sprzętu o obniżonej stawce VAT np. urządzeń medycznych. Nievatowiec może wybrać opcję zapłaty z góry za cały, ale niższy VAT, który może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu (KUP), nie może go jednak odliczyć. Niekiedy firmy leasingowe umożliwiają płatność VAT w ratach.

Jakie jeszcze korzyści leasingowe wynikają dla nievatowca?

Leasing operacyjny czy finansowy, a może pożyczka leasingowa? Nievatowcy mogą skorzystać z kilku korzystnych dla siebie opcji finansowania.

  • Nievatowiec może podpisać umowę z niskim lub nawet zerowym wkładem własnym.
  • Opcja leasingowa wybrana przez nievatowca nie wpływa na zdolność kredytową.
  • Procedury oraz formalności są uproszczone i szybsze w ostatecznej finalizacji.
  • Decyzja leasingowa jest szybko wydawana.
  • Nievatowiec ma możliwość wykupienia środków trwałych w leasingu w korzystnej cenie.
  • Możliwość amortyzowania przedmiotu, jego cena traktowana jako wartość brutto.

Ostateczna decyzja dotycząca tego, którą formę leasingową dla nievatowca wybrać, powinna być podejmowana indywidualnie i z uwzględnieniem potrzeb oraz zdolności finansowych przedsiębiorcy. Zawsze warto skonsultować się ze specjalistą, który doradzi najwłaściwszą opcję.