Informacje

Leasing - dlaczego warto?

15.05.2019

Leasing to przede wszystkim świetna alternatywa dla powszechnie oferowanych kredytów. Stanowi doskonałe narzędzie finansowania zakupu pojazdów czy maszyn dla Twojej działalności. Zdecydowanie warto pochylić się nad jednym z najpopularniejszych rozwiązań dla przedsiębiorców.

Leasing: czym jest i jakie generuje korzyści?

Sedno definicji leasingu tkwi w wynajęciu lub dzierżawie, z angielskiego „to lease”. To użytkowanie środka trwałego na podstawie warunków określonych w umowie. Z pozostałych definicji wynika, iż leasing jest umową, na podstawie której leasingobiorcy przekazuje się dobra inwestycyjne do korzystania w określonym terminie zgodnie z ustaloną opłatą, z możliwością ewentualnego wykupu.

Co istotne, leasing nie obejmuje wyłącznie pojazdów. Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorca jest w stanie wziąć w leasing także sprzęt potrzebny do jej prowadzenia czy nieruchomości, tj. lokal, wyposażenie biura, urządzenia komputerowe, oprogramowanie czy umeblowanie. Na co warto zwrócić uwagę przed podjęciem ostatecznej decyzji? Z pewnością na wysokość rat i termin spłaty, opłaty dodatkowe (wynikające np. z nieterminowych spłat), warunki ubezpieczenia oraz zabezpieczenie, warunki wykupu oraz sposób rozliczenia umowy w przypadku wypowiedzenia.

Do najpopularniejszych form leasingu należy finansowy oraz operacyjny:

 • leasing finansowy – minimalny czas trwania umowy dowolny, najczęściej oscylujący wokół okresu amortyzacji; odpisu amortyzacji dokonuje leasingobiorca, natomiast przedmiot leasingu wykazywany jest w środkach trwałych; w poczet opłat obowiązkowych wchodzą raty leasingu, koszty wstępne oraz wydatki związane z użytkowaniem przedmiotu; VAT odlicza leasingobiorca.
 • leasing operacyjnyminimalny czas trwania umowy to 40% czasu amortyzacji; za odpis amortyzacyjny odpowiada finansujący leasing; w poczet opłat obowiązkowych wchodzą raty leasingu, koszty wstępne oraz wydatki związane z użytkowaniem przedmiotu leasingu; VAT odlicza leasingobiorca, obliczany od raty leasingowej.

Zalety leasingu:

 • istnieje możliwość obniżenia podatku
 • indywidualne ustalanie wysokości rat i harmonogramu spłat
 • nie ma wpływu na ogólną ocenę zdolności finansowej
 • proste procedury
 • jasne i elastyczne warunki umowy

Leasing – mały słownik pojęć

Aby w pełni zrozumieć istotę leasingu, przygotowaliśmy krótki słownik pojęć, których definicje z pewnością rozwieją wszelkie wątpliwości wobec nomenklatury obowiązującej w branży.

 • leasingodawca – jest właścicielem przedmiotu, inaczej finansujący. To on przekazuje przedmiot finansowania w posiadanie drugiemu podmiotowi na określonych w umowie warunkach i na konkretny czas.
 • leasingobiorca – to osoba, która korzysta z przedmiotu leasingu, spełniając przy tym wszystkie warunki określone wcześniej w umowie. Inaczej korzystający.
 • przedmiot leasingu – są to wszystkie przedmioty (ruchomości, nieruchomości, wartości niematerialne oraz prawne), które zostały przekazane w płatne użytkowanie na określony w umowie czas przy jednoczesnym spełnianiu ustalonych warunków.
 • wykup – jest to jednorazowa zapłata za przedmiot leasingu: cena jest znacznie niższa niż wartość rynkowa przedmiotu. Opcja wykupu istnieje w chwili zakończenia umowy leasingu.
 • amortyzacja – to sposób rozliczania kosztów zakupu przedmiotu leasingu, używanego w sposób ciągły przez określony w umowie czas.
 • odpisy amortyzacyjne – wyznaczają zużycie środków trwałych w określonym czasie, wpisanych w bilans firmy.
 • sezonowość – uwzględniana podczas planowania harmonogramu spłat: większe obciążenia przypadają na ten okres, w którym leasingobiorca generuje największy zysk.
 • środek trwały – patrz: przedmiot leasingu.
 • zabezpieczenie wierzytelności – leasingodawca ma prawo zmniejszyć ryzyko związane z umową leasingu, m.in. za pomocą weksla in blanco (leasingobiorca podpisuje dokument zawierający informację o należności wobec leasingodawcy, bez wskazania terminu płatności oraz konkretnej sumy).

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości w temacie leasingu, skontaktuj się z nami – odpowiemy na wszystkie pytania.