Porady

Kiedy leasing operacyjny, a kiedy finansowy?

20.12.2016

Leasing operacyjny, zgodnie z przepisami podatkowymi, jest usługą objętą 23% stawką podatku VAT. Tym samym, w leasingu operacyjnym finansowane są przedmioty leasingu zakupione na podstawie faktury VAT 23%.

Umowa leasingu operacyjnego musi trwać min. 40% normatywnego okresu amortyzacji środka trwałego i tak np. umowa leasingu na samochód osobowy musi trwać min. 24 mies., ciężarowy 36 mies. maszyny i urządzenia często 48 mies. Opłata wstępna oraz raty leasingowe zaliczane są do kosztów uzyskania przychodu.

Często jest stosowany jako tarcza podatkowa – wysoka opłata wstępna jest zaliczana jako jednorazowy koszt uzyskania przychodu.

Leasing finansowy – jest traktowany podatkowo jako „dostawa towaru” tym samym jest objęty taką stawką podatku jak przedmiot leasingu.
Najczęściej tą formę finansowania stosuje się w przypadku przedmiotów o niższej stawce VAT np. sprzęt medyczny lub samochody kupione na umowę kupna-sprzedaży lub tzw. „fakturę vat marża”. Leasing finansowy jest także często stosowany przez przedsiębiorców rozliczających się w formie karty podatkowej – nie wliczają kosztów uzyskania przychodu. Może być także zawarty na krótszy okres niż leasing operacyjny.

Alternatywą dla leasingu finansowego jest pożyczka leasingowa. Stosowana w przypadku sprzętu o niższej stawce VAT, przy finansowaniu samochodów na umowę kupna-sprzedaży lub „vat marżę”, bardzo często przy finansowaniu sprzętu rolniczego. Pożyczka leasingowa jest coraz częściej stosowana zamiast leasingu finansowego – właścicielem przedmiotu pożyczki jest użytkownik, w przypadku leasingu finansowego firma leasingowa. Pożyczka leasingowa podatkowo jest traktowana tak samo jak leasing finansowy.
Należy podkreślić, że zdecydowanie najczęściej przedsiębiorcy korzystają z leasingu operacyjnego, jest to standardowa forma leasingu dla finansowania większości samochodów i maszyn.