Porady

Leasing zwrotny jako możliwość wyjścia z trudnej sytuacji finansowej firmy, spowodowanej przez pandemię koronawirusa – co to jest i czy się opłaca?

01.04.2020

Leasing jest źródłem finansowania, z którego najchętniej korzystają przedsiębiorcy. Szczególną odmianą jest leasing zwrotny, którego głównym celem jest poprawa sytuacji finansowej oraz uwolnienie zamrożonych środków. Na czym dokładnie polega i czy się opłaca?

Czym jest leasing zwrotny?

Leasing zwrotny (z ang. sale and lease back) jest transakcją, która zachodzi, wtedy gdy właściciel środków trwałych odsprzedaje je firmie leasingowej. Tym sposobem uzyskuje gotówkę. W praktyce oznacza to, że leasingodawca wykupuje majątek (np. samochód czy urządzenie) za gotówkę (po cenie bieżącej wartości rynkowej), a następnie zawiera z firmą leasingową umowę na te określone środki trwałe. Taka umowa zawiera w sobie prawo do dalszego użytkowania danego dobra materialnego, ale na zasadach, które ustalone zostały w umowie leasingowej.

Znaczenie leasingu zwrotnego wyjaśnia Uchwała nr 16/11 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 13.12.2011 r. w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa", w której czytamy, iż leasing zwrotny składa się z dwóch umów: pierwszej, która dotyczy sprzedaży dóbr materialnych, druga dotycząca oddania ich w ręce firmy leasingowej.

Leasing zwrotny w myśl ustawy musi być podzielony na dwa etapy, z którego drugi - oddanie środków trwałych na rzecz leasingodawcy - odbywa się na zasadach leasingu operacyjnego (usługowy) lub finansowego (kapitałowy, inwestycyjny).

W wielu przypadkach firmy leasingowe i przedsiębiorcy zawierają umowę, na której porozumieniu, leasingobiorca może cały czas kontrolować sprzedane środki trwałe, choć należą one do innej jednostki.

Dlaczego przedsiębiorcy wybierają leasing zwrotny?

Ten sposób finansowania podyktowany jest przede wszystkim trudną sytuacją finansową, w której znalazło się przedsiębiorstwo czy jednostki. Tym samym, jeśli np. danej firmie grozi utrata płynności finansowej, to może ona sprzedać swoje dobra materialne leasingodawcy. Tym samym poprawia swoją sytuację materialną, bo otrzymuje środki w gotówce, a jednocześnie nie traci na stałe dóbr firmy. W takim przypadku leasing zwrotny przyczynia się do zwiększenia płynności finansowej przedsiębiorstwa lub jednostki, przy jednoczesnym wykorzystywaniu korzyści płynących z leasingu.

Jest to atrakcyjny sposób pozyskania namacalnych środków pieniężnych dla osób, które posiadają wysoką wartość sprzedawanych leasingodawcy środków trwałych. Mogą dzięki temu podreperować budżet firmy lub pozyskać środki na niezbędne inwestycje.

Czy leasing zwrotny się opłaca?

Najbardziej jest opłacalny dla firmy, które ze środków trwałych mogą pozyskać duże aktywa finansowe, a leasing zwrotny jest dla nich sposobem na wdrożenie kolejnych realizacji i kluczowych inwestycji, które wpłyną na rozwój firmy. Leasing zwrotny nie powinien być sposobem ratunku na załatanie ogromnej dziury budżetowej przedsiębiorstwa, a jedynie jej podratowanie w gorszych miesiącach.

Ponadto leasing tego typu opłaca się także firmom, które nie chcą lub nie mogą trwale sprzedać majątku przedsiębiorstwa. Leasing zwrotny umożliwia im dalsze korzystanie z tych dóbr - według porozumień ustalonych w umowie.

Opłaca się także przedsiębiorstwom i jednostkom, które tym sposobem chcą zwiększyć swoją płynność finansową i tym sposobem wzmocnić swoją pozycję na rynku.

Zalety leasingu zwrotnego

Zalety leasingu zwrotnego związane są z zagadnieniem jego opłacalności. Dlaczego warto zdecydować się na taką formę finansowania?

  • Jest to szansa na przywrócenie płynności finansowej, która została zachwiana z różnych względów.
  • Leasing zwrotny jest alternatywą dla kredytów i pożyczek.
  • Daje szansę na rozwój i wdrożenie nowych inwestycji.
  • Uwalnia zamrożone środki.
  • Zapewnia ciągłość pracy przedsiębiorstwa. Jest sposobem na poradzenie sobie z ewentualnymi niedogodnościami finansowymi, przez które firma musiałaby zaprzestać działalności.
  • W przypadku braku wystarczających środków potrzebnych do dokończenia i zamknięcia danej inwestycji.
  • Firma nie traci dóbr materialnych. Może dalej z nich korzystać.
  • Jeśli w umowie znajduje się taki zapis, to przedsiębiorca może po wygaśnięciu umowy z powrotem wykupić dobra materialne.

Leasing zwrotny - czy warto?

W wielu przypadkach taka forma jest opłacalna i daje przedsiębiorstwu wiele korzyści lub jest szansą na uzyskanie aktywów, które może potem zainwestować. Jednak przed podpisaniem umowy z firmą leasingową trzeba dokładnie zapoznać się z warunkami ustalonymi w umowie sprzedażowej oraz tej dotyczącej odstąpienia środków. Każdy przypadek trzeba przeanalizować i zastanowić się, czy leasing zwrotny będzie najlepszą formą. Można w takiej sytuacji skorzystać z usług doświadczonego brokera.