Porady

Całkowity koszt leasingu - co warto wiedzieć?

26.10.2021

Przed podpisaniem umowy leasingowej czeka nas matematyczna potyczka - obliczenie całkowitego kosztu leasingu. Możemy ułatwić sobie to zadanie, korzystając z kalkulatora leasingu i analizując zależności między poszczególnymi wydatkami. Jak zmienia się całkowity koszt leasingu ze względu na cenę auta, liczbę i wysokość rat, czas trwania umowy czy kwotę wykupu? Wyjaśniamy w dzisiejszym artykule.

Jak obliczyć całkowity koszt leasingu?

Jeszcze przed rozpoczęciem liczenia i porównywania wydatków trzeba przyjąć za pewnik, że całkowity koszt leasingu wraz z wykupem zawsze przewyższy wartość przedmiotu leasingu. To normalne - leasing samochodowy to usługa, a za każdą usługę należy zapłacić. Korzyści należy szukać gdzie indziej - leasing to rodzaj tarczy podatkowej. Koszt uzyskania przychodu możemy powiększyć o niektóre koszty umowy leasingu, a tym samym obniżyć podatek. Nie mamy takich możliwości w innych formach finansowania.

Na koszt całkowity leasingu składa się kilka zmiennych, które wzajemnie na siebie wpływają. Analizowanie ich w odosobnieniu nie ma więc sensu. Orientacyjny koszt całkowity leasingu można zapisać jako następujący rachunek:

czynsz inicjalny + miesięczne raty (liczba × wysokość) + wartość wykupu

Poniżej opisujemy wpływ, jaki te wszystkie czynniki wywierają nie tylko na całkowitym koszcie leasingu, ale też na sobie nawzajem.

Opłata wstępna - wkład własny

Czynsz inicjalny, czyli opłata wstępna, zwykle wynosi od 0 do 45% wartości przedmiotu leasingu. Dla przykładu - w przypadku Toyoty Corolli w ALPINA Leasing czynsz inicjalny może wynieść od 500 do 41 000 zł, niezależnie od tego, czy weźmiemy leasing auta osobowego na dwa, trzy, cztery czy pięć lat.

Im wyższa opłata wstępna, tym niższe mogą być raty leasingowe. Niektóre firmy leasingowe w ramach zabezpieczenia podnoszą opłatę wstępną przedsiębiorcom, którzy mają niższą zdolność leasingową bądź prowadzą firmę od niedawna.

Raty leasingu

Wysokość rat leasingowych jest uzależniona od wielu czynników:

  • opłaty wstępnej - im wyższy wkład własny, tym niższa może być miesięczna rata;
  • wartości przedmiotu umowy - im droższe auto, tym wyższe raty;
  • czasu trwania umowy leasingu - możemy obniżyć ratę leasingu, wydłużając okres trwania umowy.

W cenie raty znajduje się część kapitałowa (wynikająca z wartości auta) i odsetkowa (oprocentowanie leasingu). W przypadku leasingu operacyjnego obie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, a w leasingu finansowym tylko część odsetkową. Rata leasingowa może zawierać również ubezpieczenie, Assistance, kartę serwisową czy GPS.

Kwota wykupu

Kiedy umowa leasingowa się kończy, w przypadku leasingu operacyjnego mamy dwie możliwości - oddajemy auto leasingodawcy lub stajemy się jego właścicielem wraz ze spłatą wartości końcowej przedmiotu leasingu. Z kolei w leasingu finansowym zawsze kończymy umowę leasingową, stając się właścicielem użytkowanego pojazdu.

Im wyższa wartość wykupu, tym niższe raty leasingu, ale to nie znaczy, że zaoszczędzimy. Im wyższa wartość wykupu, tym wyższy całkowity koszt leasingu.

Przykładowo przy trzyletnim leasingu auta osobowego o wartości 80 000 z wpłatą własną 19% (15 200 zł):

  • ustalając wartość wykupu na 5% (4 000 zł), rata miesięczna wynosi 1 878,71 zł, a całkowity koszt leasingu plasuje się na poziomie 106,19%;
  • ustalając wartość wykupu na 35% (28 000 zł), rata miesięczna wynosi mniej, tj. 1 240,18 zł, ale całkowity koszt leasingu podnosi się do 108,26%.

Dane obliczył nasz kalkulator leasingowy.

Przeglądając oferty firm leasingowych, zawsze warto wnikliwie sprawdzić, czy całkowity koszt leasingu samochodu zawiera kwotę za wykup auta i czy uwzględnia ją kalkulator leasingowy.

Przedmiot leasingu - wartość samochodu a całkowity koszt leasingu

Leasing samochodu osobowego jest dziś możliwy dla wielu różnych marek i modeli, które oprócz specyfikacji różnią się przede wszystkim ceną. Im wyższa cena pojazdu, tym większe koszty trzeba będzie ponieść w ramach umowy leasingu, lecz mamy dużą dowolność rozłożenia ich w czasie.

Wartość przedmiotu leasingu bezpośrednio wpływa na sumę opłat, która oznacza procentowy stosunek całkowitego kosztu leasingu do wartości leasingowanego przedmiotu. Znając cenę auta i całkowity koszt leasingu danego auta w procentach, możemy obliczyć sumę opłat w złotych. W praktyce wygląda to tak: Jeśli suma opłat wynosi 104%, to leasing pojazdu o wartości 80 000 zł kosztuje 83 200 zł. Jeśli suma opłat wynosi 119%, to leasing pojazdu o wartości 40 000 zł kosztuje 47 600 zł itd.

To, jak przedmiot leasingu wpływa na zmianę całkowitego kosztu leasingu, najlepiej sprawdzić, testując auta o różnej wartości w kalkulatorze leasingowym.

Jakie dodatkowe wydatki (i korzyści!) może zawierać umowa leasingu?

Kalkulator leasingowy pozwala porównywać całkowity koszt leasingu a wraz z nim wysokość opłaty wstępnej, miesięcznej raty i kwoty wykupu. Są to główne czynniki wpływające na wydatki, które czekają leasingobiorcę, ale nie wszystkie. Dochodzi do tego składka ubezpieczeniowa, czyli pakiet OC, AC, NNW. Najkorzystniej dla kierowcy będzie wziąć jeden pakiet na kilka lat - mamy wtedy gwarancję niezmiennej składki na cały okres umowy. Ubezpieczenie możemy wrzucić w comiesięczne raty leasingu.

Kolejną usługą, którą można uwzględnić w stałej miesięcznej racie jest kompleksowy serwis - przeglądy, wymiany i naprawy autoryzowanych stacjach obsługi. Kierowca ma też możliwość doliczenia ubezpieczenia Assistance, które zapewni mu pomoc z ramienia leasingodawcy w sytuacjach kryzysowych.

Rzeczywisty koszt leasingu będzie więc powiększony o usługi, które leasingodawca uwzględni w umowie z leasingobiorcą - wszystko jest jawne.

Jak obliczyć leasing i porównywać propozycje - kalkulator leasingu

Zanim skontaktują się Państwo z przedstawicielem firmy leasingowej, warto skorzystać z niezwykle pomocnego i łatwego w obsłudze narzędzia, jakim jest kalkulator leasingowy online. Pomaga w określeniu, jaki jest całkowity koszt leasingu i jak możemy manipulować poszczególnymi wydatkami na naszą korzyść.

Kalkulator leasingu może mieć dwie postacie:

  1. Kalkulator leasingowy dla konkretnego modelu auta. Porównujemy różne opcje leasingu dla jednego samochodu. Kalkulator pojawi się, gdy wejdziemy na stronę wybranego modelu. Nie wpisujemy wówczas preferowanej wartości środków trwałych, bo wybrany pojazd ma już swoją cenę widoczną dla użytkownika. Parametry, które możemy zmieniać to: liczba miesięcy umowy (od 24 do nawet 60), wkład własny, czyli czynsz inicjalny w złotych, wartość wykupu w złotych oraz usługi dodatkowe wliczone w raty - ubezpieczenie, GPS, Assistance i karta serwisowa. Kalkulator leasingu oblicza dla nas miesięczną ratę netto.
  2. Kalkulator leasingowy danej firmy leasingowej. Po wpisaniu danych strona wyświetli nam modele aut, które pasują do naszych wymagań finansowych. Możemy samodzielnie ustalić: wartość przedmiotu leasingu (czyli cenę auta), liczbę miesięcy (czas trwania umowy), wpłatę własną (odsetek kwoty, który jest poniżej przeliczony na złote), wartość wykupu (również w procentach, które są poniżej podane w złotych). Kalkulator klarownie pokazuje wszystkie koszty leasingu w ujęciu procentowym oraz w złotych. Oblicza też sumę opłat, która zawsze będzie wyższa od pierwotnie wpisanej ceny auta, a następnie proponuje nam atrakcyjne samochody spełniające nasze kryteria.

Niezależnie od tego, jaka firma leasingowa będzie Państwa wyborem, wynik, który wygeneruje kalkulator leasingowy, jest zawsze orientacyjnym całkowitym kosztem leasingu. Rzeczywiste koszty są przedstawiane po ocenie wiarygodności płatniczej. Kalkulator leasingu jest jednak zawsze pierwszą pomocą, gdy chcemy poznać koszty leasingu.

FAQ:

1. Jak obliczyć całkowity koszt leasingu?

Pierwszym krokiem zawsze jest skorzystanie z kalkulatora leasingowego dostępnego na stronie leasingodawcy. Możemy tam dostosować warunki umowy do naszych możliwości finansowych.

2. Co wpływa na wysokość kosztów leasingu?

Na koszt tej formy finansowania wpływa przede wszystkim wartość samochodu lub innego przedmiotu leasingu, okres spłaty, opłaty wstępne, koszt ubezpieczenia, usługi dodatkowe, wysokość wykupu i oprocentowanie stosowane przez leasingodawcę.

3. Czy leasing jest korzystniejszy niż kredyt konsumencki lub wynajem długoterminowy?

W wielu przypadkach przedsiębiorcom znacznie bardziej opłacają się koszty zawarte w ofercie leasingowej, właśnie ze względu na dużą dowolność w ustalaniu warunków umowy.