Porady

Wyzwania strategiczne na rynku leasingowym w Polsce

31.07.2019

Digitalizacja firm leasingowych to jedno z najbardziej kluczowych wyzwań strategicznych dla branży leasingu w Polsce. Międzynarodowe rynki cyklicznie ulegają cyfryzacji, podążając za trendami, udoskonaleniami w systemie oraz potrzebami klientów, dlatego niezwykle istotne jest pokonywanie przeszkód, chociażby w formie zachowywania formy pisemnej dla każdej umowy leasingu z zastrzeżeniem jej obowiązywania wyłącznie w takim charakterze. Co z tą digitalizacją i jakie jeszcze wyzwania czekają leasing?

Leasing vs cyfrowa rzeczywistość

Czym jest leasing, każdy wie. Przez wiele lat kojarzył się przedsiębiorcom przede wszystkim z łatwym, szybkim i bezproblemowym dostępem do finansowania zakupu pojazdów dla firm. Z biegiem czasu leasing zyskał na znaczeniu jeszcze bardziej, stając się świetną alternatywą dla finansowania zdywersyfikowanych aktywów firmy. To właśnie dzięki tego rodzaju umowom branża transportowa po akcesji Polski do Unii Europejskiej zanotowała spektakularny sukces, rozpoczęły się inwestycje w m.in. maszyny przemysłowe, budowlane, poligraficzne, dla przetwórstwa spożywczego czy automotive oraz zwiększył się wskaźnik regularnych wymian taboru autobusowego i rozwoju prywatnych przewoźników w wielu polskich miastach. Warto zatem zadać sobie pytanie, czy poszczególne wyzwania strategiczne dla całej branży leasingowej są równoległe z wyzwaniami czekającymi inne gałęzie gospodarki w obliczu potężnych i dynamicznych przeobrażeń digitalizacyjnych.

Otóż eksperci ds. leasingu jasno tłumaczą i pokazują, jak już wkrótce może zmienić się kształt obecnej usługi leasingowej. Zdecydowanie wskazują na 100% cyfryzacji od początku procesu zawierania i realizowania umów z klientami, co w rezultacie eliminuje konieczność jakiegokolwiek bezpośredniego kontaktu z przedstawicielem firmy leasingowej. Wszystkie operacje w obszarze umowy będą mogły odbywać się w digitalu z poziomu aplikacji mobilnych, stron internetowych banków lub firm, które dystrybuują aktywa, jak również na specjalnych platformach dedykowanych procesom leasingowym.

W kwestii zapewnienia jak najwyższego poziomu usług klientom wszystkie decyzje (kredytowe, szacunkowe, dostęp do danych) będą podejmowane w tzw. real time, czyli czasie rzeczywistym. Co więcej, klienci będą mogli liczyć na zindywidualizowane oferty oraz profilowanie ich w systemie według dotychczasowych zainteresowań inwestycjami w aktywa.

Dla branży leasingowej największym wyzwaniem w aspekcie pełnej cyfryzacji usług jest szybka adaptacja oraz integracja wielowymiarowych modeli biznesowych, łączenie multiproduktów w konkretny pakiet oraz racjonalizacja czasu względem realizacji umowy leasingu. Cyfryzacja opiera się na olbrzymiej wymianie danych, Internet of Things, big data i wielu innym innowacjom, które dążą do maksymalizacji satysfakcji klienta oraz dostarczaniu mu dokładnie tego, czego chce jak najszybciej i bez marginesu na błędy.

Wyzwania strategiczne leasingu - niuanse

Specjaliści z branży zgodnie wskazują wyzwania ze środowiska informatycznego jako te wymagające najwięcej inwestycji na rynku. Sprawna i bezpieczna architektura IT pozwoliłaby działać w myśl metodyki agile, czyli umiejętnego zarządzania usługami i procesami na poziomie strategicznym , organizowania pracy w interdyscyplinarnych teamach, które natychmiast reagują na potrzeby klienta, dostarczając mu to, czego oczekuje właśnie w tym momencie, kiedy następuje kontakt.

Inwestycja w platformy pozwalające łatwą integrację, np. CRIF, integracja z platformami e-commerce, np. LeaseLink czy model Software as Service to warianty, które zdecydowanie są w stanie udoskonalić branżę leasingową i z sukcesem doprowadzić do pełnej cyfryzacji operacji leasingowych między stronami umowy.

Digitalizacja leasingu to również walka z nieuczciwymi klientami, staranie się o możliwość obsługi większej liczby klientów jednocześnie czy permanentne budowanie i rozszerzanie własnych kompetencji, co prowadzi do wypracowania rzetelnego know-how. Jedno jest pewne: leasing nie zostaje w tyle i nadąża za zmianami na rynku. Digitalizacja to nie jest bariera, a wyzwanie, któremu potrafi sprostać.