Blog

Wzrost europejskiego rynku leasingu – większe zainteresowanie wszystkimi aktywami

13.12.2017

Dane przedstawione przez Leaseurope pokazują, że w I połowie 2017 roku rynek europejskiego leasingu zanotował wzrost o 10,5%.  W Europie w okresie tym zawarto umowy leasingu na aż 164,3 mld euro, a ożywienie zainteresowania tą metodą finansowania można zaobserwować we wszystkich kategoriach środków trwałych. 

Przedstawione na koniec listopada dane pozwalają stwierdzić, że wartość kontraktów leasingowych podjętych w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2017 roku wynosi 164,3 mld euro. Dane te pozyskano od najważniejszych organizacji leasingowych działających w krajach Europy i wchodzących w skład Leaseurope. Wartość ta daje 10,5% dynamikę w porównaniu do tego samego okresu z roku ubiegłego.  

Duże znaczenie ma fakt, że leasingobiorcy bardziej interesują się wszystkimi, a nie tylko pojedynczymi grupami środków trwałych, jakie dostarczają leasingodawcy. W badanym okresie 2017 roku wartość wyleasingowanych pojazdów wzrosła o 9,8% względem ubiegłego roku. O 12% zwiększyła się wartość umów dotyczących maszyn i urządzeń, jeśli chodzi zaś o nieruchomości, to zanotowany wzrost wynosi 12,3%.  

W Polsce również pojawiło się zwiększone zainteresowanie leasingiem – dynamika określana jest na 11,6%, a wartość nowych umów zawartych w ramach polskiego leasingu wynosi 31,8 mld zł. Jest to 7,3 mld euro, co lokuje polski leasing na siódmym miejscu na liście europejskich rynków leasingowych.  

Co wpłynęło na tak dobry wynik europejskiego leasingu? Główną przyczyną zanotowanego wzrostu jest większa liczba zawieranych umów dotyczących leasingu samochodów, przy czym znacznie zwiększyła się liczba samochodów leasingowanych przez osoby fizyczne. To właśnie leasing pojazdów dominuje w branży leasingu, gdyż transakcje te stanowią aż 66% wszystkich zawieranych umów. 1/3 wartości należy do leasingu sprzętu, a tylko 4% to leasing nieruchomości. Polska branża wygląda bardzo podobnie do europejskiej – największą popularnością cieszy się leasing pojazdów, który wynosi aż 70% całości zawieranych umów (szczególną popularnością cieszą się samochody ciężarowe). 27% umów leasingowych to leasing maszyn i urządzeń, zainteresowanie nieruchomościami jest zaś dużo mniejsze. Niezbyt często też zawiera się umowy leasingowe z osobami fizycznymi.