Blog

Dotacje unijne i odnowienie parków maszynowych powodem wzrostu leasingu IT i maszyn

07.09.2017

Odnotowano, że w pierwszej połowie 2017 roku wyleasingowano sprzęt IT o wartości aż 370 mln zł. Kwota ta jest o 6% większa względem ubiegłego roku. Dane te podał Związek Polskiego Leasingu. Na pozycję czołową wśród leasingodawców w branży IT wysunął się EFL, który w okresie tym wyleasingował produkty na 50 mln zł i zanotował 16% wzrost. Eksperci EFL wskazują też, że zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi będzie większe w tym roku, ponieważ inwestorzy będą chcieli wykorzystać pozyskane środki unijne, a także będą zmuszeni do odnowienia swoich parków maszynowych.

Specjaliści EFL zauważają, że polscy przedsiębiorcy coraz mocniej stawiają na innowacje i to właśnie one pochłaniają większą część ich inwestycji. Wykonane przez nich badanie wykazuje, że ponad połowa przedsiębiorców uważa, że ich inwestycje, poczynione w ciągu ostatnich kilku lat, sprawiają, że ich firmy stają się bardziej innowacyjne. Osiągają to za pomocą zakupu nowych technologii, a także specjalistycznego oprogramowania i to właśnie te posunięcia cieszą się największą popularnością – stawia na nie większość przedsiębiorców. Można spodziewać się, że działania te będą jeszcze intensywniejsze, ponieważ perspektywa unijna na lata 2014-2020 zakłada jeszcze większe podniesienie innowacyjności polskich firm. Można zatem spodziewać się, że leasing IT będzie cieszył się jeszcze większym zainteresowaniem niż do tej pory, co przewidują specjaliści EFL.

Wzrost rynku IT

Zainteresowaniem leasingiem sprzętu IT cieszy się coraz większą popularnością. Dane przedstawione przez Polski Związek Leasingu jasno pokazują wzrost o 6% względem pierwszego półrocza 2016 roku, a wartość sfinansowanego w ramach umów leasingowych sprzętu IT wynosi w tym roku aż 372 mln zł. Największy wzrost zanotowała firma EFL, której udział w rynku zwiększył się od 12% do 13,5%.

Leasing maszyn i urządzeń, także IT, cieszy się wielką popularnością. Produkty te leasinguje się najczęściej po pojazdach, na co wpływ ma wykorzystanie środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej. Uruchomione programy wsparcia finansowego sprawiają, że przedsiębiorcy mają z czego finansować maszyny i urządzenia, pośród których można znaleźć sprzęty rolnicze, medyczne czy budowlane, ale sprzęt IT także stanowi bardzo istotny procent tych produktów. Tak duże zainteresowanie leasingiem jest też związane z koniecznością odnowienia parków maszynowych, ponieważ wykorzystanie mocy produkcyjnych pod koniec 2016 roku wynosiło 80%. Jasno wskazuje to, że parki trzeba odnowić lub uzupełnić je poprzez zakup nowych maszyn, co dokonać musi się w tym roku.

Można spodziewać się, że czynniki te będą wzmacniać wzrost zainteresowania rynkiem leasingowym także w drugiej połowie 2017 roku.