Blog

Czym jest wartość rezydualna w leasingu?

08.04.2024

Leasing to wygodna forma finansowania firmowej floty, maszyn i sprzętu – nie wymaga dużego wkładu własnego i pozwala spłacać wartość danego przedmiotu w formie miesięcznych rat. Po zakończeniu umowy auto albo maszynę można wykupić za określoną w umowie kwotę. Leasingobiorca może z reguły dosyć elastycznie kształtować parametry leasingu, a wśród nich pojawia się wartość rezydualna. Czym jest i jakie ma znaczenie?

Wartość rezydualna – leasing. Co to znaczy?

Pojęcie „wartość rezydualna” (czasem „residuum”, ang. residua, residual value – RV) oznacza spodziewaną wartość środka trwałego (lub pozostałości po nim) w momencie jego odsprzedaży, po zakończeniu okresu użytkowania.

Przykład 1. Firma kupuje za gotówkę pojazd do floty. Wartość rezydualna samochodu określa jego prognozowaną wartość po zakończeniu użytkowania, a więc szacunkową kwotę, za jaką firma będzie mogła go odsprzedać. Aby ją obliczyć, trzeba wartość auta w momencie zakupu pomniejszyć o szacunkowy procent utraty jego wartości podczas okresu użytkowania. Wartość rezydualna pojazdu ma zatem istotny wpływ na to, jak bardzo opłaci się jego późniejsza odsprzedaż, czy firma na tym zyska.

Przykład 2. Przedsiębiorca decyduje się na wynajem długoterminowy nowego auta. Jego wartość rezydualna ma istotne znaczenie dla wysokości miesięcznych rat – gdyż w ich ramach najemca pokrywa utratę wartości pojazdu w okresie jego użytkowania. Im bardziej auto traci na wartości i im niższa jest jego wartość rezydualna, tym wyższe są zobowiązania najemcy.

Natomiast w leasingu wartość rezydualna to kwota, za jaką leasingobiorca może wykupić przedmiot leasingu po zakończeniu umowy leasingowej. Inaczej (i częściej) nazywamy ją też kwotą wykupu, wartością końcową bądź wartością resztową. To „reszta” wartości przedmiotu, która pozostaje do pokrycia po uiszczeniu opłaty początkowej i wszystkich miesięcznych rat (w ramach których spłacamy wartość pojazdu).

Wartość rezydualna (auta, sprzętu czy maszyny) w leasingu rzadko jednak odpowiada faktycznej jego wartości rynkowej w chwili wykupu – może być od niej wielokrotnie niższa, nie powinna jednak jej przekraczać.

Ponieważ większość leasingowanych przedmiotów to pojazdy, weźmiemy na warsztat wartości rezydualne samochodów.

Wartość rezydualna samochodu, kwota wykupu – jak to działa?

Kwota wykupu pojazdów po zakończeniu okresu leasingu jest jednym z parametrów przewidzianych w umowie leasingu, podobnie jak czynsz inicjalny, wysokość rat, okres finansowania itp. Wynosi zwykle od 1 do 60% wartości samochodu. To umówiony procent początkowej wartości leasingowanego przedmiotu, który ustala się podczas podpisywania umowy.

Leasingobiorca może podpisać umowę z niskim wykupem (wartość rezydualna rzędu 1-5%, czyli opłata symboliczna) albo z wysokim wykupem, a wówczas ta kwota wyniesie z reguły do 45%, rzadziej do 60% wartości pojazdu. Decyzja należy do leasingobiorcy. Niski bądź wysoki wykup razem z wysokością czynszu inicjalnego (wkładu) i okresem finansowania wpływają jednak na wysokość miesięcznej raty oraz na ogólną opłacalność finansowania.

Jaki wpływ na raty ma wartość rezydualna auta w leasingu?

Gdy przedsiębiorca decyduje się na leasing z niskim wykupem, w rzeczywistości spłaca niemal całą wartość pojazdu. I przy takim samym okresie leasingu raty będą wyższe niż przy umowie z wysokim wykupem – gdy leasingobiorca pokrywa tylko część wartości jej przedmiotu. Wysoki wykup i wysoki czynsz inicjalny maksymalnie obniżą wysokość miesięcznych rat. Jednak nie zawsze i nie dla każdego jest to najlepsze rozwiązanie. Warto pamiętać o późniejszej wyższej kwocie wykupu: różnica między np. 1% a 25% wartości pojazdu jest spora i trzeba być przygotowanym na taki wydatek. Poza tym w leasingu operacyjnym leasingobiorca może zrezygnować z wykupu pojazdu – wówczas leasingodawca sprzedaje auto i rozlicza się z klientem. Ponieważ taka sytuacja nie jest najkorzystniejsza dla firmy leasingowej, ogólny koszt leasingu może być po prostu wyższy (może oznaczać np. wyższą część odsetkowa rat).

Niższe raty to niższe koszty uzyskania przychodu z tytułu leasingu – a przy spełnieniu warunków opisanych w poradniku: Czy leasing samochodu osobowego jest opłacalny, przedsiębiorca może w ich poczet zaliczyć nawet 100% wydatków.

Opłacalność leasingu z zarówno niskim, jak i wysokim wykupem jest jednak tematem bardziej złożonym. Wiele zależy ponadto od możliwości finansowych firmy – bo jeśli są ograniczone, wysoki wykup może wiązać się z koniecznością zaciągnięcia kredytu, co wygeneruje dodatkowe koszty. Warto więc zasięgnąć rady ekspertów: zapraszamy na konsultację w naszej firmie brokerskiej ALPINA Leasing.

Jak obliczyć wartość rezydualną samochodu?

Prognozowana wartość pojazdu (czyli wartość rezydualna pojazdu w ujęciu ogólnym) ma też istotne znaczenie przy późniejszej sprzedaży auta – gdy przedsiębiorca będzie chciał pozbyć się go z floty bądź wymienić na nowszy model. I dlatego niezależnie od formy finansowania firmowych samochodów warto zawsze brać pod uwagę prognozy ich wartości rezydualnej po określonym czasie użytkowania, aby końcowa odsprzedaż jak najbardziej się opłacała.

Każdy pojazd traci na wartości, ale utrata wartości samochodu nie jest jednakowa dla wszystkich modeli i proporcjonalnie rozłożona w czasie.

Oczywiście przy obliczaniu wartości rezydualnej największe znaczenie ma czynnik eksploatacyjny, w tym przebieg. Niemniej nowe, luksusowe, kosztowne i personalizowane modele najwięcej tracą przez pierwsze 1-2 lata, a później spadek wartości auta jest mniej dynamiczny, choć proporcjonalny do eksploatacji.

Na utratę wartości pojazdu wpływa wiele czynników, jest ona związana m.in. z:

  • ceną zakupu,
  • modelem pojazdu,
  • popularnością modelu,
  • prestiżem marki,
  • typem nadwozia,
  • rodzajem silnika.

Można przyjąć, że najniższy spadek wartości rezydualnej cechuje popularne modele z wydajnymi i niedużymi silnikami oraz z funkcjonalnymi nadwoziami. Prognozowaną wartość samochodu można wyliczyć samodzielnie, korzystając z kalkulatorów czy też robiąc rozeznanie rynku. Można również zlecić przygotowanie prognozy i zestawienia wartości rezydualnej kilku modeli wyspecjalizowanej firmie.

FAQ:

  • Co to jest wartość rezydualna?

Wartość rezydualna to spodziewana wartość środka trwałego lub jego pozostałości po zakończeniu okresu jego użytkowania (np. wartość auta po 3 latach użytkowania).

  • Czym jest wartość rezydualna w leasingu?

W leasingu wartość rezydualna to kwota wykupu przedmiotu umowy, a w praktyce – (umówiony) procent jego wartości początkowej (zazwyczaj 1-60%). Nie jest tożsama z rynkową wartością pojazdu. Może być znacznie niższa, bo leasingobiorca spłaca przez okres umowy różnicę między wartością początkową a rezydualną przedmiotu.

  • Jakie czynniki obniżają wartość rezydualną auta?

Jest ich wiele, a najważniejsze to model pojazdu, cena auta, popularność modelu oraz prestiż marki. Duże znaczenie mają czynniki eksploatacyjne (w tym przebieg), a także rodzaj i pojemność silnika czy typ nadwozia.