Informacje

Podsumowanie 2019 na podstawie danych ZPL

02.03.2020

Małe i średnie przedsiębiorstwa nadal najchętniej korzystają z leasingu, który jest dla firm z tego sektora najbardziej istotnym instrumentem finansującym inwestycje. Ponadto według podsumowania Związku Polskiego Leasingu w roku 2019 - łączna kwota finansowania udzielona przez polską branżę leasingową wyniosła 77,8 mld zł. ZPL zaobserwował jednak, że wartość podpisanych umów jest nieco niższa niż w roku 2018, a to oznacza, że pierwszy raz od 10 lat sprzedaż leasingu jest na minusie.

Wysokie finansowanie przez polską branżę leasingową

W roku 2019 polskie firmy leasingowe udzieliły finansowania w kwocie 77,8 mld zł. Jest ono mniejsze niż w roku 2018, w którym sfinalizowano transakcję w wysokości 82,6 mld zł. Środki w 2019 roku w przeważającej większości były wydane na przedsiębiorstwa (99,4%). Głównym odbiorcą był jednak sektor firm mikro i małych, który plasuje się na poziomie aż 71,5% (mikro firmy - 50,5%, małe firmy - 21%), a firmy o obrotach powyżej 20 mln zł stanowiły 27,9% tego udziału. Odbiorcy indywidualni to 0,5% klientów firm leasingowych, natomiast sektor publiczny - 0,04%.

Wzrost zanotowano w nowych kontraktach, które zostały podpisane przez firmy leasingowe w roku 2019. Ich wartość wyniosła 160,4 mld zł, a w roku ubiegłym wysokość umów obsługiwanych przez branżę leasingową uplasowała się na poziomie 146,6 mld zł. To oznacza, że wzrost aktywnego portfela branży leasingowej w roku 2019 notuje się na poziomie 9,4% do roku poprzedniego.

Dynamika polskiej branży leasingowej na minusie

W stosunku do roku poprzedniego, w którym wartość podpisanych umów wynosiła 39,9%, łączne aktywa sfinansowane przez firmy leasingowe są niższe. Dynamika nowych kontraktów polskiej branży leasingowej w roku 2019 wynosi -5,8%. Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu, Andrzej Krzemiński, w spadku tym nie doszukuje się zagrożenia. Tendencja minusowa spowodowana jest łagodnym zahamowaniem tempa rozwoju gospodarki, co automatycznie wpłynęło na branżę leasingową. Kilkuprocentowy spadek w zakresie wartości nowych kontraktów - według prognoz - nie ma się już pojawić w roku 2020, w którym branża leasingowa ma powrócić na ścieżkę wzrostów.

Finansowanie przedmiotów w roku 2019

Struktura finansowania przedmiotów w roku 2019 wyraźnie pokazuje, że pojazdy lekkie do 3,5 tony przeważają nad transportem ciężkim. Stanowią one 45,3% udziału w całej strukturze (77,8%). Na drugim miejscu uplasowały się maszyny i inne urządzenia w tym IT na poziomie 29%, a na trzecim transport ciężki - 23,9%. Nieruchomości stanowią 1,1% struktury finansowania.

Spadek w zakresie finansowania pojazdów lekkich

Finansowanie pojazdów lekkich do 3,5 tony spadło z końcem roku o prawie 12% do roku 2018. Pojazdy osobowe w roku 2019 zostały sfinansowane w kwocie 35,3 mld zł, a według ekspertów z ZPL wynik ten jest niższy przez zmiany fiskalne w rozliczeniu umów leasingowych na samochody osobowe (obowiązujące od 1.01.2019 roku). Sprawiły one, że sporo przedsiębiorców zdecydowało się zakupić auta pod koniec roku 2018, a nie z początkiem 2019. Zmiana przepisów w podatku dochodowym z początkiem 2019 roku zadecydowała o przyspieszeniu zawarcia umowy leasingowej. Dotyczy to przede wszystkim aut o wartości powyżej 150 tys. złotych. Tutaj właśnie należy upatrywać powodów owego spadku.

Coraz więcej samochodów elektrycznych w leasingu

Zwiększa się popularność samochodów elektrycznych, a tych coraz więcej finansowanych jest także w leasingu. Co ciekawe - w roku 2019 zostało zarejestrowanych ponad 6 tys. osobowych samochodów elektrycznych, z czego aż 50% stanowią te sfinansowane przez leasing. CFM (car fleet management) stanowi 17%, dealerzy - 10%, importerzy - 4%.

Rozwój finansowania maszyn i urządzeń

Rozwój technologiczny i stały rozwój branż z sektora IT skutkuje wzrostem finansowania maszyn i urządzeń. Wzrost notuje się na poziomie 3,5% do roku poprzedniego. Przedsiębiorcy z pomocą finansowania leasingowego zainwestowali w maszyny i urządzenia o łącznej kwocie 22,6 mld zł. Ponadto ZPL notuje ogólny wzrost produkcji przemysłowej, co pozytywny wydźwięk może mieć w roku kolejnym.

Leasing samochodów ciężarowych ze spadkiem

Do widocznych tendencji minusowych w sektorze finansowania pojazdów ciężarowych przyczyniły się zmiany prawne podyktowane przez Unię Europejską, a dokładnie przepisy o Pakiecie Mobilności oraz o pracownikach delegowanych. Zmiany te przełożyły się na funkcjonowanie firm spedycyjnych i transportowych oraz w inwestowanie w nie w roku 2019. Z tego powodu dynamika polskiej branży leasingowej w finansowaniu środków transportu ciężkiego zakończyła się w tym roku z ujemnym wynikiem na poziomie -4,6%.

Jaki rok 2020 będzie w leasingu?

Już teraz specjaliści ze Związku Polskiego Leasingu dopatrują się wzrostów w roku 2020. Według wstępnych prognoz branża leasingowa ma udzielić finansowania o wartości przekraczającej 82,7 mld zł. Takie notowanie byłoby rekordowe i przewyższałoby wynik z roku 2018. Natomiast sama dynamika polskiej branży leasingowej uplasuje się na poziomie 6,3%, a poziom ten będzie zgodny z prognozowanym wzrostem inwestycji prywatnych.