Informacje

Wzrost udziałów polskiej branży leasingowej w Europie

15.01.2020

Badania przeprowadzone przez organizację Leaseurope wskazują na istotny wzrost wartości polskiego rynku leasingowego, zwłaszcza w odniesieniu do pozostałych państw europejskich. Uwidacznia to stale rosnący trend wzrostowy tej formy finansowania inwestycji. Przedsiębiorcy uznają leasing za bezpieczną drogę pozyskania środków i są dzięki niemu bardziej skłonni do inwestowania. 

Polska branża leasingowa numerem 5 w Europie

Raport Leaseurope Annual Survey 2018 wskazuje na dysproporcję w rozwoju branży leasingowej pomiędzy Europą a Polską. O ile w pierwszym przypadku wzrost osiągnął poziom 7,7%, to w naszym kraju liczba okazała się dwucyfrowa i wyniosła niemal 21,8%. Punktem odniesienia był naturalnie wcześniejszy, 2017 rok. Dzięki takim wynikom Polska zaliczyła awans na piąte miejsce (z siódmego, zajmowanego dotychczas). Na koniec 2018 roku udział rodzimej branży leasingowej na starym kontynencie wyniósł 5% (wzrost z 4,15 w roku 2017). 

Przy tej skali wzrost o niemal jeden punkt procentowy stanowi bardzo dużą zmianę. Warto zadać sobie również pytanie, jak wspomniany wzrost rozłożył się na wybrane rodzaje przedmiotów leasingu. Jest to bowiem niezwykle istotny czynnik podczas rozważania oferty oraz możliwości rozwoju. Warto wspomnieć, że tak szczegółowe dane w raporcie odnoszą się do wszystkich badanych krajów europejskich.

Popularność poszczególnych form leasingu

Analiza wykonana przez Związek Polskiego Leasingu na podstawie tego samego raportu Leaseurope ukazuje właśnie wspomniany podział wzrostu na poszczególne obszary badanego zjawiska. Wynikają z niej następujące wnioski dotyczące całkowitej wartości umów leasingu:

  • W przypadku samochodów osobowych (stanowiących ponad połowę leasingowanych ruchomości) wzrost wyniósł 7,2%,
  • Dla aut dostawczych i ciężarowych wartość tego wskaźnika zatrzymała się na poziomie 7,9%,
  • Maszyny i pozostałe urządzenia wykorzystywane w przemyśle zaliczyły wzrost o 9,8% w stosunku do poprzedniego roku,
  • Elementy wyposażenia firmowego – m.in. sprzęt biurowy, urządzenia elektroniczne – wykazały wzrost w wysokości 8,4%,
  • W przypadku pozostałych środków transportu, takich jak samoloty, pociągi, czy statki, wzrost wyniósł 14,5%. 

Z wyjątkiem wyraźnie odstającej ostatniej kategorii wyniki pokazują w miarę stabilny i jednolity wzrost w wyszczególnionych kategoriach, co pozwala stwierdzić, że ogólny wynik nie był spowodowany zmianą na jednym polu.

Zaufanie przedsiębiorców do leasingu

Korzystając dalej z danych Związku Polskiego Leasingu, można wskazać na bardzo korzystny trend wśród Polskich przedsiębiorców. Mianowicie wskazuje się na fakt, że coraz więcej firm decyduje się na finansowanie za pomocą leasingu krajowych inwestycji. Wartość za rok 2018 wyniosła 27%, co pozwoliło osiągnąć czwarte miejsce w Europie. To doskonały prognostyk dla branży, ale również zjawisko korzystne w ogólnym ujęciu. 

Powołując się na badania Komisji Europejskiej, ZPL przytacza również wyniki dotyczące stosunku przedsiębiorców do leasingu. W przypadku polskich przedsiębiorstw jest on oceniany jako ważne źródło finansowania przez 59% badanych. Średnia dla państw Unii Europejskiej wynosi 47%, co stanowi wartość znacząco mniejszą.

Wnioski wynikające z analizy

Wszystkie powyższe dane wskazują na fakt, że rynek leasingu ma się dobrze oraz cieszy się stabilnym rozwojem. W odniesieniu do Polskich wyników wzrost jest rzeczywiście imponujący – o ponad jedną piątą więcej niż w poprzednim badanym roku. Bardziej jednak niż wzrost wartości cieszyć może rosnące poparcie i zaufanie do ofert leasingowych. Okazuje się, że polscy przedsiębiorcy chętnie podejmują się inwestycji, jeżeli mogą skorzystać z atrakcyjnej oferty oraz rozłożenia płatności. 

Leasing słusznie uważany jest za jedną z korzystniejszych form finansowania środków trwałych. Zazwyczaj jest tańszy i o wiele łatwiejszy do uzyskania niż kredyt. Popyt rodzi oczywiście podaż, dlatego ofert leasingowych pojawia się coraz więcej, co wpływa na atrakcyjność ostatecznych propozycji.