Informacje

Pewny kurs w Europie i bardzo dobra prędkość w Polsce, czyli wstępne wyniki Leaseurope

11.04.2018

Europejska organizacja leasingowa, której aktywnym członkiem jest m.in. Związek Polskiego Leasingu, przedstawiła opinii publicznej swoją ocenę kondycji europejskiego rynku leasingu dotyczącą 2017 r. Na dużą stabilność europejskiego sektora wynajmu wskazuje przede wszystkim 9,5 proc. w stosunku do roku ubiegłego wzrost wartości nowo zawieranych umów. Tę obserwację potwierdza dodatkowo prawie 5 proc. na plusie jeśli chodzi o portfel umów aktywnych.

Bardzo wysoka dynamika polskiego rynku leasingu na przestrzeni ostatniej połowy dekady

Jak podkreślają eksperci, na tle Europy polska branża leasingu w ciągu ostatnich pięciu lat stale rośnie w siłę. Sukces komentował jeden z członków Rady Dyrektorów Leaseurope Mieczysław Woźniak. Członek ZLP podkreślił, że jak wynika z wyliczeń organizacji (bez uwzględnienia różnic kursowych), podczas gdy w latach 2013-2017 rynek europejskiego leasingu osiągnął wzrost o 7,2 proc., polski w ciągu ostatnich pięciu lat wzrósł o 17,7 proc. Świetne statystyki średnioroczne to dowód dużego potencjału firm reprezentujących Polskę, podobnie jak podniesienie ich ogólnego udziału w rynku europejskim (w stosunku rok do roku z 4,4 do 4,8 proc.). Łączna kwota inwestycji rodzimych przedsiębiorców w minionym roku wyniosła 15,9 mld euro, co przełożyło się na znakomite siódme miejsce w zestawieniu Leaseurope.

Europejski leasing ruchomości zdecydowanie przewyższa inwestycje w ruchomości

Na rynku europejskim niemal od dekady utrzymuje się stały wzrost wartości nowych umów związanych z wynajmem pojazdów. Nie inaczej było w roku ubiegłym, w którym odnotowano ich wzrost o 9,3 proc. W odniesieniu do roku poprzedzającego, finansowanie ruchomości z wyłączeniem pojazdów w 2017 r. to ogólna poprawa o 12,9 proc. Choć wahania wyników firm świadczących usługi wynajmu w europejskim sektorze leasingu są znaczne, generalnie wykazują budzące optymizm tendencje wzrostowe. Posiłkując się Europejską prognozą gospodarczą na jesień 2017 r. dodajmy, że europejski leasing ruchomości jest wyższy niż inwestycje w ruchomości, a równocześnie wykazujące spadek finansowanie nieruchomości. Reasumując można stwierdzić, że według raportu Leaseurope to wynajem ruchomości odpowiada za świetną dynamikę firm w minionym roku.