Informacje

Zakaz dokonywania wpłat w gotówce dla transakcji, których wartość przekracza 15.000zł

03.01.2017

Od 1.01.2017 możliwość rozliczeń gotówkowych między przedsiębiorcami została bardzo istotnie ograniczona. Jeśli wartość transakcji przekroczy 15.000 zł, płatność musi nastąpić za pośrednictwem rachunku bankowego. Naruszenie tej zasady pozbawia nabywcę towarów lub usług prawa wykazania kosztów uzyskania przychodów. Oznacza to, że faktury wystawione na kwotę powyżej 15.000 zł (brutto) zapłacone gotówką nie będą kosztem podatkowym.

Limit dotyczy kwoty transakcji, a nie pojedynczej płatności. Oznacza to, że jeśli płatność podzielona jest na kilka rat (kilka faktur), sposób płatności powinien być zależny od wysokości łącznej sumy transakcji. Sprawdzając, czy został przekroczony próg 15.000 zł, należy wziąć pod uwagę kwotę brutto. Powyższy limit dotyczy zarówno transakcji krajowych, jak i zagranicznych.
(Podstawa prawna: art. 3 ustawy z 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Zgodnie z uzyskanymi interpretacjami - w leasingu transakcją jest pojedyncza umowa leasingu, nie np. faktura za czynsz inicjalny, czy też faktura za ratę leasingową. Dlatego przy umowach leasingu przekraczających wartość 15 tys. zł w ogóle nie można dokonywać wpłat w gotówce.