Porady

Leasing samochodu ciężarowego

06.10.2017

Polscy przedsiębiorcy często decydują się na skorzystanie z leasingu na samochody ciężarowe wykorzystywane we własnej firmie. Z jakimi formalnościami wiąże się skorzystanie z finansowania tego typu aut?


SAMOCHÓD CIĘŻAROWY OPŁACALNY DLA FIRMY

Osoby prowadzące działalność gospodarczą korzystając z własnego auta osobowego do potrzeb związanych z przedsiębiorstwem, mogą liczyć na ulgę VAT liczącą do 50%. Obejmuje ona wydatki poniesione na zakup i użytkowanie pojazdu (kupno benzyny i części zamiennych, naprawy itp.). Dostępna jest opcja nawet 100% ulgi na podatek VAT, jednak w tym przypadku auto musiałoby być wykorzystywane wyłącznie do celów służbowych. Ta różnica jest najbardziej dostrzegalna dla przedsiębiorców, którzy są czynnymi podatnikami VAT, jednak to na nich spada ciężar udowodnienia, że pojazd rzeczywiście służy jedynie do celów służbowych. W tym celu należy wywiązać się z poniższych zobowiązań:

  • wypełnienie formularza VAT-26 i złożenie w Urzędzie Skarbowym;
  • prowadzenie kilometrówki, czyli rejestru przebiegu samochodu;
  • osoby zatrudnione w firmie muszą mieć wgląd do regulaminu uściślającego zakres korzystania z samochodu służbowego.

Powyższe czynności na dłuższą metę mogą być niestety nieco uciążliwe, dlatego przedsiębiorcy chętnie korzystają z samochodów ciężarowych, które pozwalają ograniczyć formalności do absolutnego minimum.

 

ODLICZANIE VAT OD POJAZDU FIRMOWEGO

Leasing samochodu ciężarowego lub zakup do celów firmowych umożliwia przedsiębiorcom skorzystanie ze 100% ulgi VAT, opcja nie wymaga od nich przedstawiania szczegółowej dokumentacji, jak w przypadku auta osobowego. Oczywiście, wciąż należy przestrzegać określonych formalności, które ujęto w odpowiednim paragrafie ustawy o podatku VAT. Zgodnie z zapisami ustawy, samochód służbowy w całości służący do celów przedsiębiorstwa może być całkowicie zwolniony z podatku VAT jedynie, kiedy spełnia odpowiednie wymogi. Chodzi tutaj przede wszystkim o specyfikę konstrukcji pojazdu, która jest przystosowana do prowadzonej działalności, nie natomiast do użytkowania w celach prywatnych. W ustawie uwzględniono następujące pojazdy:

  • ciężarowe przekraczające masę 3,5 ton;
  • nieosobowe np. vany, z pojedynczym rzędem siedzeń, oddzielonym od części ładunkowej trwałą przegrodą;
  • nieosobowe, w których kabina pasażera oraz część załadunkowa są zupełnie odrębnymi częściami pojazdu (w znaczeniu konstrukcyjnym);
  • specjalne, (m.in. agregaty spawalnicze, koparki, żurawie samochodowe, podnośniki, spycharki, samochody służące do prac wiertniczych).

Również w tym przypadku przedsiębiorca będzie musiał zadbać o odpowiednią dokumentację, jeśli będzie chciał skorzystać ze 100% ulgi. Niezbędne będzie przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, organ wyda wówczas stosowne zaświadczenie. Poza tym w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, którego dotyczy ulga, musi znaleźć się stosowna adnotacja.

 

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z LEASINGU POJAZDU CIĘŻAROWEGO

Tego typu opcja może być szalenie korzystna dla przedsiębiorcy, dlatego warto bliżej przyjrzeć się ofertom leasingodawców, w celu znalezienia najlepszej. Przede wszystkim trzeba wybierać jedynie spośród pojazdów, które spełniają określone w wyżej wymienionej ustawie wymogi. Tylko wówczas przedsiębiorca będzie miał możliwość skorzystania ze 100% ulgi VAT od poniższych wydatków:

  • opłaty wstępna i rat leasingowych;
  • serwis i koszty eksploatacyjne;
  • wydatki poniesione na zakup benzyny.

 

JAKĄ FORMĘ LEASINGU WYBRAĆ?

W przypadku samochodu ciężarowego przedsiębiorca może oczywiście skorzystać z jednej z dwóch opcji leasingu: operacyjnego lub finansowego.
Wybierając pierwszą możliwość przedsiębiorca musi liczyć się z tym, że wybrany przez niego samochód ciężarowy pozostanie składnikiem majątku leasingodawcy.W kosztach uzyskania przychodu przedsiębiorcy zostaną ujęte: miesięczne raty za leasing oraz opłata początkowa. Leasing operacyjny umożliwia uznanie pojazdu za środek trwały dopiero w momencie, kiedy leasingobiorca zdecyduje się na wykup, lub też umowa dobiegnie końca.
Leasing finansowy natomiast zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia odpisów amortyzacyjnych, jednak już w momencie podpisania umowy pojazd zostanie zawarty w środkach trwałych firmy. W tym przypadku istnieje możliwość wpisania części odsetkowej comiesięcznych rat leasingowych do kosztów uzyskania przychodu.
Jak widać, obie opcje mają swoje plusy i minusy, dlatego przed podjęciem ostatecznej decyzji warto skonsultować się z wykwalifikowanym przedstawicielem firmy leasingowej, który pomoże nam wybrać rodzaj finansowania najlepszy dla naszego przedsiębiorstwa.