Porady

Jak poprawnie rozliczyć wynajem samochodu?

20.02.2017

Jeśli wynajmujemy samochód osobowy dla firmy, konieczne jest prawidłowe rozliczenie najmu w formie kilometrówki lub w formie kosztów uzyskania przychodu. Jak dokonać prawidłowych obliczeń w 2017 roku?

Poniesione wydatki na eskploatację pojazdów osobowych, które nie należą do środków trwałych są ograniczone przez ewidencję przebiegu samochodu, czyli kilometrówkę. Do kosztów podatkowych możemy zaliczyć wydatki na pojazd i jego użytkowanie. Odliczenie to jest możliwe do wysokości, która wynika z pomnożenia stawki za jeden kilometr przebiegu przez liczbę kilometrów faktycznego przebiegu. W tym roku, stawka za 1 km wynosi dla pojazdów o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł i o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł.

Ewidencja przebiegu może być prowadzona samodzielnie, jednak warto wspomagać się programami w Internecie do jej rozliczania. W ramach kilometrówki możemy rozliczyć bieżącą eksploatację pojazdu, koszty paliwa czy drobne naprawy. Aktualnie nie wbudza już wątpliwości rozliczanie wydatków z tytułu czynszu za wynajem samochodu osobowego. Jeżeli samochód wynajmowany jest przez firmę i użytkowany w ramach działalności, może ona całość najmu wrzucić w koszty, niezależnie od kilometrówki. Jest to oficjalne stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2013 roku i podtrzymane przez Ministra Finansów, który pod koniec roku wydał intepretację ogólną, która umożliwia całkowite rozliczenie czynszu z wynajmu samochodu osobowego dla firm.