Porady

Leasing operacyjny a leasing finansowy?

20.12.2016

Dwa podstawowe rodzaje leasingu to leasing operacyjny (najbardziej popularny) i leasing finansowy (zwany rzadziej kapitałowym).
Różnice podstawowe polegają na tym, że:
- w leasingu operacyjnym korzystający w koszty uzyskania przychodu wlicza opłatę wstępną oraz raty leasingowe, a finansujący amortyzuje przedmiot leasingu w swoich środkach trwałych,
- w leasingu finansowym to korzystający amortyzuje przedmiot leasingu, a w koszty wlicza amortyzację przedmiotu i część odsetkową raty (nie wlicza w koszty rat leasingowych w całości ani opłaty wstępnej).
W obu przypadkach właścicielem przedmiotu leasingu jest finansujący.