Porady

Sposoby na tani leasing – jak można obniżyć raty?

22.12.2022

Leasing samochodu, maszyn albo sprzętu do firmy daje sporo korzyści w porównaniu z zaciąganiem kredytu bankowego czy lokowaniem kapitału: zamrożeniem środków. Jednak co zrobić w sytuacji, gdy koszty leasingu po czasie stają się za wysokie – czyli jak obniżyć raty leasingu? I na czym polega tani leasing – co wpływa na jego niski koszt? Wyjaśniamy!

Sposoby na tani leasing – kiedy najbardziej się opłaca?

Leasing jest korzystną formą finansowania środków trwałych takich jak nowe auto do firmy, maszyny, sprzęt lub nieruchomości. Nie obciąża zdolności kredytowej, a zarazem obniża podstawę opodatkowania. Wziąć leasing jest szybko i łatwo – to minimum formalności oraz krótki czas oczekiwania na decyzję, dzięki czemu nowy samochód czy sprzęt zjawia się w firmie nawet po kilku dniach. Jednak leasing to w końcu usługa finansowa – wiąże się z poniesieniem wydatku nie tylko w formie spłaty wartości przedmiotu, ale i zarobku dla firm leasingowych.

Jak więc maksymalnie obniżyć koszty leasingu? Istnieje kilka sposobów!

Specjalista pomoże znaleźć najtańszy leasing operacyjny

Dla przykładu leasing samochodu osobowego znajdziemy w ofercie wielu podmiotów – dealerów, banków i wreszcie firm leasingowych. I tak jak w przypadku zaciągnięcia kredytu czy też wykupu ubezpieczenia oferty leasingowe u różnych podmiotów znacznie się różnią. Trzeba je porównać, żeby znaleźć najkorzystniejszą a najtańszy leasing upoluje broker. Broker leasingowy, jak specjaliści z ALPINA Leasing, współpracuje z wieloma firmami i bankami, dzięki czemu świetnie zna realia branży leasingowej. W ALPINA Leasing negocjujemy również z naszymi partnerami indywidualne warunki finansowania i śledzimy bieżące zmiany prawne, żeby dobrać optymalną formę i zasady finansowania w kontekście korzyści podatkowych Klienta.

Skorzystanie z usług brokera pośredniczącego między leasingobiorcą a leasingodawcą to sposób nie tylko na tani leasing, ale także na maksymalną szybkość, wygodę i prostotę realizacji: to specjalista załatwia wszystkie formalności, zapewnia bezpieczeństwo transakcji i opiekuje się Klientem przez cały okres trwania umowy.

Krótki okres finansowania

W ogólnym rozrachunku tani leasing to przede wszystkim zmniejszenie wpływu wysokości odsetek na koszt całkowity i wysokość raty m.in. przez krótki okres finansowania. Szybsza spłata wartości leasingowanego przedmiotu sprawia, że koszt pożyczonych środków jest niższy. Przykładowo przy czynszu inicjalnym w wysokości 10% oraz niskim wykupie o wartości 1% leasing samochodów osobowych w cenie 100 tysięcy złotych na 36 miesięcy kosztuje niemal 10% mniej w porównaniu ze zobowiązaniem zaciągniętym na 60 miesięcy.

Możliwie wysoka wpłata własna

Wysoki czynsz inicjalny, wpłata własna, nie zawsze jest możliwy i opłacalny: dla firmy stanowi zamrożenie kapitału, a w przypadku leasingu konsumenckiego – pozbycie się oszczędności. Z drugiej strony znacznie obniża koszt całkowity leasingu przez zmniejszenie kwoty „pożyczki” od leasingodawcy, więc niższe odsetki. To może wpływać także na wysokość rat w zależności od okresu finansowania. Zazwyczaj czynsz inicjalny wynosi od 0 do 45% wartości leasingowanego przedmiotu.

Niski wykup leasingowanego przedmiotu

Wysoki wykup przedmiotu leasingu (np. 40%) wpływa na niskie raty miesięczne, ale w ogólnym bilansie podwyższa koszty leasingu – jest niejako odroczeniem spłaty kapitału, wartości przedmiotu, dlatego dużą częścią raty stają się odsetki. Przy takim rozwiązaniu i zmiennym oprocentowaniu leasingu mocniej odczuwalne są zazwyczaj również podwyżki stóp procentowych. W przypadku leasingu operacyjnego wysoki wykup wiąże się z poważniejszym ryzykiem dla leasingodawcy – dlatego też niska kwota może przełożyć się na obniżenie opłat. Najniższa wartość wykupu to 0,1%.

Tani leasing samochodowy, maszynowy, sprzętowy i nieruchomościowy polega więc na takiej optymalizacji warunków umowy, aby pogodzić okres finansowania z wysoką opłatą własną i niskim kosztem wykupu, a wszystko w granicach możliwości i potrzeb leasingobiorcy.

Do tego wszystkiego bardzo istotny jest też wybrany z rozwagą przedmiot leasingu – warto wcześniej dobrze przemyśleć, na co można sobie bezpiecznie pozwolić również przy założeniu mniej optymistycznych scenariuszy.

Gdy koszty stają się za wysokie – jak obniżyć raty za leasing?

Naturalnie nie wszystko można przewidzieć. Dynamiczny wzrost kosztów stałych lub niższe dochody czy wreszcie podwyżki stóp procentowych czasem sprawiają, że rata leasingu staje się trudna do udźwignięcia – rozwiązań znów jest kilka. Najważniejsze to nie dopuścić do powstania zaległości, które mogą doprowadzić do spirali zadłużenia, a także wypowiedzenia umowy i zajęcia przedmiotu.

  • Rozwiązania proponowane przez leasingodawcę. Niektóre firmy mają w zanadrzu opcje awaryjne, są nimi m.in. zawieszenie płatności na jakiś czas (wydłużony okres umowy lub podniesienie wysokości przyszłych rat) bądź też obniżenie wysokości kilku rat w ciągu roku do symbolicznych kwot.
  • Wydłużenie okresu finansowania. Rozwiązaniem awaryjnym staje się też wydłużenie okresu umowy za zgodą leasingodawcy. Wówczas wysokość rat się obniży, choć trzeba mieć na uwadze fakt, że zwiększy się koszt leasingu.
  • Zwiększenie wartości wykupu. Na ten zabieg firma leasingowa także musi się zgodzić, a kwota wykupu na umowie nie może być tą maksymalną. Nie jest to jednak zawsze wykonalne czy opłacalne rozwiązanie – firma może odrzucić wniosek. Trzeba też pamiętać, że stanowi tylko odroczenie spłaty kapitału.
  • Gwarancja zwrotu pojazdu. Niektóre transakcje kwalifikują się do zawarcia umowy w opcji z możliwością zwrotu pojazdu w dowolnym momencie bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Szczegółów udzielą brokerzy w ALPINA Leasing.

Gdy obniżenie rat nie pomaga – czy da się pozbyć leasingu?

Leasing jest korzystną formą finansowania także z tego względu, że nie ma w nim sytuacji bez wyjścia ratunkowym rozwiązaniem jest cesja leasingu, czyli przeniesienie umowy na inną firmę, oczywiście za zgodą tego podmiotu, a także firmy leasingowej. Cesję praktykuje się dzisiaj dość często, a przepisanie leasingu nie niesie negatywnych skutków dla żadnej ze stron. Co więcej, jeżeli wartość rat, które zostały do spłaty, jest większa niż wartość leasingowanego przedmiotu (najczęściej), firmy umawiają się na tzw. odstępne, więc pierwotny leasingobiorca odzyskuje już wcześniej zainwestowane środki, a tym samym kapitał dla przedsiębiorstwa.

FAQ:

1. Czym jest leasing konsumencki?

Leasing konsumencki to forma finansowania dla osób fizycznych – nieprowadzących działalności gospodarczej – która polega na „użyczeniu” danego przedmiotu leasingu leasingobiorcy przez leasingodawcę z możliwością (ale bez obowiązku) jego wykupu.

2. Czym jest leasing zwrotny?

Jest to szczególna odmiana formy finansowania dla firm. Polega ona na zakupie przedmiotu leasingu od leasingobiorcy przez firmę leasingową i oddaniu mu go do użytkowania. Dzięki temu leasingobiorca odmraża kapitał.

3. Jak obniżyć raty leasingu?

Raty leasingu można obniżyć poprzez wydłużenie okresu finansowania i zwiększenie wartości wykupu leasingowanego przedmiotu. Niektóre firmy leasingowe proponują też takie rozwiązania jak odroczenie płatności lub zmniejszenie wysokości kilku rat.