Porady

Jakie oprocentowanie leasingu wybrać – stałe czy zmienne?

04.08.2022

Firmy leasingowe proponują kierowcom dwa rodzaje leasingu – ze stałą lub zmienną stopą procentową. Leasing ze stałą stopą może wydawać się bezpieczniejszym rozwiązaniem przy obecnym stanie wskaźnika WIBOR. Prognozy długoterminowe nadal pozostają jednak tylko prognozami. Co więc będzie lepsze – stałe czy zmienne oprocentowanie leasingu?

Oprocentowanie zmienne – najpopularniejszy rodzaj umowy leasingowej

W leasingu ze zmiennym oprocentowaniem większość leasingodawców ustala wysokość rat na podstawie stawki WIBOR 1M (aktualizacja raz na miesiąc) lub WIBOR 3M (zmiany mogą następować co trzy miesiące). Jest tym wyższa, im wyższe są stopy procentowe wprowadzane przez RPP. Obecnie wartości stóp procentowych osiągają coraz wyższy pułap, a więc wzrasta również WIBOR. Dlatego właśnie nasi czytelnicy zadają sobie pytanie – stałe czy zmienne oprocentowanie leasingu?

Leasing z oprocentowaniem zmiennym jest częściej wybieraną formą finansowania auta. W większości przypadków początkowe raty będą tańsze niż w leasingu z oprocentowaniem stałym. Na start zapłacimy więc mniej, a tego, co wydarzy się potem, nie można przewidzieć. Wysokość części odsetkowej raty w leasingu z oprocentowaniem zmiennym zależy od wysokości stóp procentowych w danym miesiącu.

W momencie zawierania umowy nie wiesz więc, jak będą kształtować się odsetki w kolejnych miesiącach. Może się zdarzyć, że WIBOR zmaleje – czy wtedy odsetki też zmaleją? To zależy od zapisów na umowie – leasingodawca może zastrzec, że to on decyduje o obniżeniu lub podwyższeniu raty.

Stopy procentowe w 2022 r.

Od października 2021 r. Rada Polityki Pieniężnej wprowadza podwyżki referencyjnej stopy procentowej, która wpływa na WIBOR, a co za tym idzie – determinuje miesięczne podwyżki rat leasingowych. Póki co od tamtego momentu stopy procentowe są systematycznie podnoszone.

Prognozy również nie napawają optymizmem – przewiduje się, że RPP może dalej podnosić oprocentowanie kredytów i leasingu. Do kiedy i czy na pewno? Na te pytania niestety nie ma odpowiedzi, która byłaby stuprocentowo pewna. Niektórzy, łącznie z prezesem NBP, twierdzą, że w 2023 r. referencyjna stopa procentowa pójdzie w dół, ale to nie pewność, lecz nadzieja. Rodzi się więc pytanie, czy warto zmienić oprocentowanie leasingu na stałe, jeśli jeszcze nie podpisaliśmy umowy.

Stałe oprocentowanie leasingu

Alternatywą jest leasing ze stałą stopą procentową. Przez cały okres trwania umowy Twoja rata wynosi co miesiąc tyle samo, bo część odsetkowa nie jest zależna od aktualnego poziomu stóp procentowych i wskaźnika WIBOR. Nie może się więc ani zwiększyć, ani zmniejszyć.

Dlaczego więc stałą stopę procentową wybiera znikoma liczba leasingobiorców, skoro to rozwiązanie pewne, nieobarczone ryzykiem? Oprocentowanie stałe to oferta znacznie droższa niż leasing oparty na zmiennej stopie.

Stałe czy zmienne oprocentowanie leasingu?

Gdy porównasz oferty leasingu ze zmiennym i stałym oprocentowaniem, to zobaczysz, że ta pierwsza zawsze na początek (a czasem na długo) wychodzi taniej. Decydując się na zmienną stopę procentową, zawsze musimy jednak liczyć się z ryzykiem, że nasza rata wzrośnie do nieprzewidzianego poziomu.

Stałego oprocentowania nie można jednak traktować jako korzystniejszy zamiennik, bo może się okazać, że nawet przy wzroście aktualnych wskaźników WIBOR zmienna stopa wyjdzie taniej. Ponadto w leasingu ze zmiennym oprocentowaniem zawsze jest też szansa, że stopa procentowa zmaleje, a wraz z nią całkowity koszt leasingu.

Podejmując wybór oprocentowania leasingu, trzeba więc uwzględnić następujące fakty:

  • Przy zmiennym oprocentowaniu wysokość raty może wzrastać lub maleć w trakcie trwania umowy leasingu – to zależy od wartości stopy referencyjnej w danym miesiącu, ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej NBP.
  • Stałe oprocentowanie nie jest obarczone ryzykiem wyższej raty – przez cały okres leasingu płacisz co miesiąc tyle samo.
  • Oferty firm leasingowych ze zmienną stopą procentową zwykle są tańsze. Przez pierwsze miesiące na pewno zapłacisz mniej niż w przypadku stałego oprocentowania, a potem wysokość raty będzie zależna od wysokości WIBOR.
  • Nie można dokładnie przewidzieć, ile ostatecznie wyniesie koszt leasingu ze zmienną stopą procentową.

Wybór pomiędzy stałym i zmiennym oprocentowaniem sprowadza się więc do tego, czy jesteśmy gotowi podjąć ryzyko – może się okazać, że ostatecznie wyjdziemy na tym dużo korzystniej, ale do dyspozycji mamy tylko prognozy, a nie pewne dane. Niestety zmiana oprocentowania leasingu na stałe nie jest później możliwa, dlatego Twoja decyzja będzie ostateczna.

FAQ:

1. Co oznacza leasing ze zmienną stopą procentową?

Biorąc auto w leasing ze zmiennym oprocentowaniem, musisz liczyć się ze zmianami wysokości raty. Wartość oprocentowania zależy od wskaźnika WIBOR M1 lub M3 i jest aktualizowana co 1 lub 3 miesiące. Może więc wzrosnąć lub zmaleć, w zależności od ustaleń RPP. Mimo to leasing ze zmiennym oprocentowaniem nadal może wyjść korzystniej od leasingu ze stałą stopą procentową.

2. Czym jest leasing ze stałą stopą procentową?

W leasingu ze stałym oprocentowaniem wysokość raty nie zmienia się przez cały czas trwania umowy. Od początku wiesz, ile dokładnie wyniesie całkowity koszt leasingu.

3. Co lepiej wybrać – stałe czy zmienne oprocentowanie leasingu?

Zmienne oprocentowanie wiąże się z ryzykiem – nigdy nie możemy być pewni, jak będą kształtować się stawki WIBOR. Może jednak okazać się korzystne, bo oferty ze stałym oprocentowaniem zawsze są droższe. W decyzji mogą pomóc prognozy ekspertów, jednak ostatecznie do Ciebie należy wybór.