Porady

Polska branża leasingowa w 2021 roku

24.11.2021

Statystyki Związku Polskiego Leasingu potwierdziły to, co firmy leasingowe cały czas obserwują wśród polskich kierowców - dynamika rodzimego sektora leasingu w 2021 roku jest znacznie większa niż rok temu. Złożyło się na to wiele czynników, jednak niezmiennie leasing był jedną z najkorzystniejszych form finansowania samochodów osobowych.

Leasing w 2021 r. w Polsce

Mimo że statystyki opublikowane przez ZPL dotyczyły trzech pierwszych kwartałów bieżącego roku, to już w październiku było wiadomo, że leasing w 2021 r. był na znacznie wyższym poziomie niż rok temu we wszystkich głównych segmentach branży. Innymi słowy, przez pierwsze dziewięć miesięcy roku wzrosło udzielone finansowanie i na pojazdy lekkie, i na samochody ciężarowe oraz maszyny i urządzenia. Łącznie od stycznia do października polska branża leasingowa udzieliła finansowanie na poziomie aż 68,2 mld zł, a dynamika rynku wyniosła 41,2%. Cytując autora informacji prasowej od ZPL - krajowy rynek leasingu jest „na dużym plusie”!

Imponujące wyniki przekładają się również na udział w państwowych inwestycjach. Branża coraz prężniej wspiera rodzime programy, dotyczące m.in. elektromobilności oraz gwarancji dla leasingu BGK. Specjaliści rynku z Pawłem Pachem - Przewodniczącym Rady ZPL - na czele prognozują, że sektor leasingu będzie dalej wzrastał, a jednocześnie coraz bardziej przyczyniał się do rozwoju krajowych i europejskich planów naprawy gospodarczej.

Leasing samochodu osobowego - najważniejszy segment rynku

W raporcie ZPL została również szczegółowo opisana struktura rynku leasingu w 2021 r. wśród przedsiębiorców. Na pierwszym miejscu bez zmian uplasowały się pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 t - ich udział w rynku to 46,3%.

Struktura rynku leasingowego:

 1. leasing samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 t - 46,3%
 2. leasing maszyn i innych urządzeń - 26,7%
 3. leasing pojazdów ciężarowych o wadze ponad 3,5 t (ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy, autobusy) - 22,2%
 4. sprzęt informatyczny, samoloty, statki, tabor kolejowy i pozostałe pojazdy - 4,1%
 5. nieruchomości - 0,7%

Dokładna kwota, jaką branża leasingowa przeznaczyła w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2021 r. na leasing samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 t wyniosła 31,6 mld zł. W porównaniu z rokiem 2020 dało to nam 37,9% zysku.

Leasing samochodów osobowych to wiodąca forma finansowania aut firmowych. Cenią ją zarówno przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i właściciele spółek. ZLP podkreśla również znaczenie branży leasingowej dla polskiej elektromobilności ze względu na rozmowy między przedstawicielami Związku Polskiego Leasingu a NFOŚiGW i udział w programie „Mój Elektryk”. Dyrektor Generalny ZPL - Andrzej Sugajski - widzi, prawdopodobnie bardzo słusznie, duży potencjał rozwoju branży w finansowaniu pojazdów zeroemisyjnych.

Dlaczego leasing w 2021 r. był tak popularny wśród kierowców? Przede wszystkim jest szybko i łatwo dostępny ze względu na zredukowane do minimum formalności. Co jeszcze warto wiedzieć o zwycięskim segmencie branży, czyli leasingu samochodów osobowych?

Zasady leasingu operacyjnego i finansowego - co zaliczymy do kosztów uzyskania przychodu?

Leasing samochodowy ma dwie odmiany: leasing operacyjny i leasing finansowy. W przypadku leasingu finansowego lub operacyjnego z ALPINA Leasing umowa jest zawarta między trzema stronami - leasingobiorcą (przyszłym użytkownikiem auta), producentem i leasingodawcą (niezależnym brokerem leasingowym), dlatego mamy wówczas do czynienia z tzw. leasingiem pośrednim.

Niezależnie od rodzaju leasingu samochodu głównym celem tej formy finansowania jest zmniejszenie wydatków na prowadzenie działalności gospodarczej - a tych jest sporo zwłaszcza na początku istnienia firmy. Leasing auta jest więc szczególnie atrakcyjnym wyjściem dla początkujących przedsiębiorców. Leasingobiorca może obniżyć podatek, ma spersonalizowany harmonogram spłat i wysokość rat, a przy tym jego zdolność finansowa i kredytowa pozostają bez zmian.

Jak dokładnie działa leasing samochodowy? Wyjaśniamy.

Leasing operacyjny

Główne wyróżniki leasingu operacyjnego to:

 • ewidencja środków trwałych - auto nie należy do majątku przedsiębiorcy na podstawie umowy leasingu;
 • amortyzacja - za odpisy amortyzacyjne odpowiada leasingodawca;
 • obniżenie podatku - kosztem uzyskania przychodu są raty leasingowe (część kapitałowa i odsetkowa), opłata wstępna oraz wydatki eksploatacyjne;
 • klasyfikacja umowy leasingu - wariant operacyjny to usługa, w której podstawę opodatkowania stanowi wartość raty netto;
 • rozliczanie podatku VAT - jest naliczany do wszystkich rat leasingu i można odliczyć 50% podatku od każdej raty (kierowca musi prowadzić ewidencję odliczonych części VAT-u);
 • wykup - kierowca może (lecz nie musi) wykupić auto za ustaloną w umowie kwotę wraz ze spłatą ostatniej raty leasingu.

Samochód w leasingu operacyjnym jest popularniejszą formą finansowania aut firmowych niż leasing finansowy. Taka umowa leasingowa często pozwala na większe oszczędności podatkowe. Wybierają go firmy przyciągnięte przez niskie koszty początkowe dzięki rozłożeniu VAT na raty i możliwość zaliczenia wysokiej kwoty czynszu inicjalnego do kosztów uzyskania przychodu.

Leasing finansowy / kapitałowy

Samochody osobowe można wziąć również w leasing finansowy, który wygląda następująco:

 • ewidencja środków trwałych - auto jest zaliczane do składników majątku kierowcy na podstawie umowy leasingu;
 • amortyzacja - to leasingobiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych;
 • obniżenie podatku - w koszty uzyskania przychodu można wrzucić część odsetkową raty leasingowej, odpisy amortyzacyjne i koszty eksploatacyjne;
 • klasyfikacja umowy leasingu - wariant finansowy ma status dostawy towarów;
 • rozliczanie podatku VAT - płacimy go w całości już na początku trwania umowy leasingowej - jest naliczany z góry od sumy wszystkich opłat leasingowych;
 • wykup - kierowca automatycznie staje się właścicielem samochodu po uiszczeniu ostatniej raty wraz z ustaloną wcześniej kwotą wykupu.

Leasing finansowy jest dużo rzadziej wybierany w przypadku samochodów osobowych, ale za to cieszy się uznaniem w innych segmentach branży. Przykładowo wybierają go przedsiębiorcy, którym zależy m.in. na przyspieszonej amortyzacji przedmiotu leasingu. Jednorazowa amortyzacja de minimis może znacznie obniżyć podatek dochodowy za dany rok dla tzw. małych podatników. Mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy leasingujący np. maszyny i urządzenia.

Leasing finansowy opłaca się także w przypadku przedmiotów opodatkowanych preferencyjną stawką VAT 8%, czyli np. sprzętów medycznych.

FAQ

1. Leasing w 2021 roku - co Polacy leasingowali najczęściej?

Związek Polskiego Leasingu poinformował po trzecim kwartale 2021 r., że na pierwszym miejscu znalazły się samochody osobowe i dostawcze do 3,5 t, na drugim maszyny i urządzenia, a na trzecim pojazdy ciężarowe o wadze przekraczającej 3,5 t.

2. Czy Polska branża leasingowa w 2021 r. się rozwinęła?

Zdecydowanie tak - dynamika rynku po trzech kwartałach wyniosła 41,2%. Finansowanie wyraźnie wzrosło względem 2020 r. we wszystkich głównych segmentach rynku, plasując się w całości na poziomie 68,2 mld zł.

3. Czy opłaca się leasing samochodu osobowego w 2021 r.?

Leasing w 2021 r. jest polecany głównie przedsiębiorcom, którym zależy na obniżeniu kosztów podatkowych w bieżącym roku oraz na sfinansowaniu starszych modeli aut. Ponadto leasing w 2021 r. może być bardziej opłacalny dla kierowców przechodzących od 2022 r. na ryczałt. W 2022 r. nastąpi także likwidacja wykupu prywatnego.