Porady

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać leasing?

26.10.2021

Mało formalności, obniżenie podatku, spersonalizowany harmonogram rat - to tylko niektóre zalety umowy leasingu. To bardzo popularna forma finansowania, zwłaszcza w przypadku samochodów osobowych, ale jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać leasing? Każda firma leasingowa może wyznaczyć swoje warunki leasingu, jednak istnieją pewne ogólne standardy, które powtarzają się u poszczególnych leasingodawców.

Raty leasingowe i inne opłaty związane z przedmiotem leasingu

Leasing jest domeną przede wszystkim przedsiębiorców - zarówno tych prowadzących spółki, jak i jednoosobowe działalności gospodarcze. To oni najczęściej zadają nam więc pytania o to, jak mogą szybko i łatwo wziąć samochód w leasing. Warunki dotyczą po pierwsze kwestii finansowych. Leasing to korzystna alternatywa dla kredytu bankowego czy kupna za gotówkę. Podpisując umowę leasingową, trzeba jednak liczyć się z następującymi opłatami:

  • opłata wstępna / czynsz inicjalny - im wyższy, tym niższe będą raty leasingowe i kwota opcjonalnego wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy. Wysokość czynszu zależy też od tego, ile jest warty przedmiot leasingu;
  • raty leasingowe - cykliczne opłaty za samochód lub inny środek trwały, który jest przedmiotem umowy leasingowej, płacone co miesiąc przez cały okres trwania umowy leasingu;
  • ubezpieczenie przedmiotu leasingu - niektóre firmy leasingowe pozwalają na ubezpieczenie tylko za ich pośrednictwem, a inne mogą dać kierowcy pewną dowolność. W ALPINA Leasing negocjujemy stawkę ubezpieczeniową w imieniu Klienta;
  • kwota wykupu - jednorazowa opłata na koniec umowy leasingu, znacznie niższa niż rynkowa wartość przedmiotu leasingu. Przedsiębiorca może wybrać niższe raty i wysoką kwotę wykupu lub wyższe raty i niską kwotę wykupu.

Podstawowym warunkiem leasingu jest więc gotowość na poniesienie powyższych kosztów, które składają się na całkowity koszt leasingu.

Leasing operacyjny - warunki

Dla przedsiębiorców przeznaczono dwa rodzaje leasingu: leasing operacyjny i leasing finansowy. Obowiązują zatem różne zasady leasingu.

W przypadku leasingu operacyjnego mamy dodatkowy warunek dotyczący czasu trwania umowy leasingu. Jest podpisywana zawsze na co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji przedmiotu leasingu. Inny będzie więc minimalny czas trwania umowy leasingu samochodów osobowych, ciężarowych czy maszyn i urządzeń.

W leasingu operacyjnym można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów miesięczne raty i czynsz inicjalny. Podatek VAT jest doliczany do każdej z rat. Leasingobiorca nie ma możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Dopiero kończąc umowę leasingu, decyduje, czy chce wykupić przedmiot leasingu czy zwrócić go leasingodawcy.

Leasing finansowy - warunki

W leasingu finansowym czas trwania umowy nie jest uzależniony od stawki amortyzacji środka trwałego. Jedną z ważniejszych różnic jest też wykup - leasingobiorca staje się automatycznie właścicielem przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu trwania umowy leasingu finansowego.

W przypadku leasingu finansowego przedsiębiorca sam dokonuje odpisów amortyzacyjnych, bo przedmiot leasingu staje się składnikiem jego majątku w czasie trwania umowy. Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć też część odsetkową raty leasingowej. Podatek VAT płaci się natomiast w całości, w momencie gdy nastąpi dokonanie opłaty wstępnej. Wykup jest obowiązkowy - leasingobiorca staje się właścicielem przedmiotu leasingu po spłaceniu ostatniej raty.

Ocena ryzyka - obowiązkowy element przed podpisaniem umowy leasingu

Leasing samochodowy łatwiej uzyskać niż kredyt bankowy, jednak nie oznacza to, że leasingodawca nie zwraca uwagi na kondycję finansową i wiarygodność leasingobiorcy. Weryfikację zdolności leasingowej nazywa się oceną ryzyka, a zasady tej oceny określa procedura uproszczona bądź standardowa.

Warunki leasingu - procedura uproszczona

Uproszczone procedury to domena firma leasingowych, która daje im przewagę nad bankami. Nie dojdzie jednak do podpisania umowy bez weryfikacji wiarygodności płatniczej przedsiębiorstwa. Leasingodawca poprosi Państwa o dokumenty i wyjaśnienia związane z sytuacją finansową firmy. Ponadto sprawdzamy bazy dłużników i historię kredytową firmy w BIK. Procedura uproszczona dotyczy samochodów osobowych i dostawczych oraz niektórych maszyn i urządzeń.

Warunki leasingu - procedura standardowa/pełna

Im większe ryzyko dla leasingodawcy, tym bardziej skomplikowana będzie procedura oceny zdolności leasingowej. Sprzęt o dużej wartości, czyli transport ciężki, maszyny rolnicze, urządzenia czy nieruchomości podlegają procedurze standardowej, zwanej też pełną. Klienci firm leasingowej muszą wówczas przedstawić dokumentację dotyczącą ich sytuacji majątkowej i wyników finansowych firmy. Każdy leasingodawca może mieć własne kryteria standardowej procedury oceny ryzyka.

Leasing - warunki przyznania dla przedsiębiorcy

Oto najpopularniejsze metody weryfikacji zdolności leasingowej przedsiębiorców:

1. Kondycja finansowa firmy

Leasing operacyjny bądź finansowy jest przyznawany po sprawdzeniu, jakie dochody osiąga firma, jakim kapitałem dysponuje oraz czy ma uregulowane wszystkie zobowiązania wobec ZUS-u i urzędu skarbowego. Przyszły leasingobiorca może być zobowiązany do dostarczenia:

  • deklaracji podatkowych,
  • wyciągów z księgi przychodów i rozchodów,
  • biznesplanu,
  • bilansu zysków i strat.

2. Zdolność kredytowa - bazy dłużników

Zarówno w procedurze uproszczonej, jak i standardowej firma leasingowa weryfikuje zdolność kredytową Klientów na podstawie ich historii kredytowej oraz obecności w bazach BIK, BIG i KRD. Leasingodawca może również skontaktować się z kontrahentami swojego Klienta, którzy ocenią jego wiarygodność i pozycję rynkową.

3. Staż firmy

Firmy leasingowe często wymagają, by ich Klienci istnieli na rynku od trzech miesięcy czy nawet pół roku. Umowa leasingu dla nowych firm jest wówczas nieosiągalna. Na szczęście nie zawsze tak jest - warunki leasingu w ALPINA Leasing są dostosowane również do przedsiębiorstw istniejących na rynku jeden… dzień. Taka firma nie posiada historii kredytowej, więc wiarygodność i zdolność kredytowa jest sprawdzana u jej właściciela(-i). Dotyczy to zarówno przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i spółkę. Zawsze będzie też potrzebne przedstawienie dokumentów rejestrowych firmy.

Leasing samochodu - warunki dla osób prywatnych

Umowy leasingu operacyjnego i leasingu finansowego są podpisywane z przedsiębiorcami - właścicielami spółki lub jednoosobowej działalności gospodarczej. Z Klientami indywidualnymi umowa leasingowa jest natomiast podpisywana na leasing konsumencki.

W gestii firm leasingowych będzie wówczas weryfikacja zaświadczeń o osiąganych dochodach, wyciągów z konta bankowego czy dokumentów rocznego rozliczenia podatkowego PIT. Niektórzy leasingodawcy oprócz dostarczenia dokumentów finansowych wymagają także poręczenia, zastawu lub innego zabezpieczenia.

FAQ:

1. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać leasing auta?

W większość firm leasingowych będzie trzeba wykazać swoją wiarygodność płatniczą i zdolność kredytową, przedkładając odpowiednie dokumenty. Auta osobowe można wziąć w leasing na warunkach określonych w procedurze uproszczonej.

2. Jak leasingodawca sprawdza wiarygodność płatniczą i zdolność kredytową?

Zostaną Państwo poproszeni o dostarczenie firmie leasingowej np. dokumentów rejestrowych firmy, deklaracji podatkowych PIT/CIT, wyciągu z konta bankowego, biznesplanu czy wyciągów z księgi przychodów i rozchodów. Ponadto leasingodawca sprawdza bazy dłużników BIK, BIG i KRD, a także kontroluje stan zobowiązań firmy w ZUS-ie i urzędzie skarbowym.

3. Jakie warunki leasingu obowiązują nowe firmy?

Leasingodawca sprawdza wiarygodność finansową oraz historię kredytową i zawodową właścicieli firmy. Może również poprosić przedsiębiorcę o biznesplan, umowy z kontrahentami czy dokumenty potwierdzające doświadczenie i rozwój w branży.