Porady

Leasing w czasie pandemii - jak poradzić sobie ze spłatą rat leasingowych?

20.11.2020

Epidemia koronawirusa bezlitośnie zbiera żniwo wśród polskich przedsiębiorców w niemal każdej branży. Ostateczne skutki jej obecności są właściwie nie do przewidzenia z pozycji dotychczasowych doświadczeń. Nie ulega jednak wątpliwości, że druga fala pandemii rzuca coraz większe kłody pod nogi właścicielom firm i nie tylko, co wyraźnie utrudnia im pozyskiwanie środków na cykliczne zobowiązania. O tym, jak poradzić sobie ze spłatą rat leasingowych w czasie pandemii,  podpowiemy w niniejszym artykule.

Leasing w czasie pandemii 

Leasing jest swojego rodzaju formą kredytu z cechami dzierżawy, a każdy leasingobiorca ustala warunki korzystania z danego przedmiotu indywidualnie. Warto pamiętać, że wzięcie auta lub czegokolwiek innego w leasing nie oznacza przypisania sobie jego własności. Brak opłat ratalnych może spowodować wypowiedzenie umowy i właściwie utratę dotychczas wpłaconych pieniędzy. Ponowna możliwość wykupu samochodu pojawia się dopiero po wpłacie opłaty manipulacyjnej za jej wznowienie. Warunki, jakie funduje aktualnie przedsiębiorcom pandemia koronawirusa, powodują konieczność wzmożonej ostrożności w tym kontekście. Sytuacja ta dodatkowo podkreśla wagę wyboru właściwego leasingodawcy. 

Opóźnienia w opłatach leasingowych w trakcie pandemii - konsekwencje 

Niektóre firmy leasingowe niekiedy bardzo dotkliwie traktują swoich klientów spóźniających się z opłatami leasingowymi. Proces windykacji może być niezwykle kosztowny dla takiego leasingobiorcy, dlatego lepiej nie dopuścić do podobnej sytuacji. Aktualne okoliczności gospodarcze kraju mogą natomiast nie ułatwiać tego zadania. Stanowi to powód konieczności poszukiwania alternatywnych rozwiązań.

Co warto zrobić w sytuacji pojawienia się prawdopodobieństwa braku środków na spłaty rat leasingowych w czasie pandemii?

  • Najlepiej już przed powstaniem problemu poinformuj leasingodawcę o możliwości wystąpienia opóźnienia w spłacie raty leasingowej. Leasingodawca może wówczas zaproponować wydłużenie umowy, obniżenie rat lub nawet kilkumiesięczną przerwę w spłacaniu długu.
  • Niezbędna jest próba komunikacji, szczerość, otwartość i brak ukrywania istotnych faktów dla sprawy.
  • Przed wybraniem właściwego leasingodawcy poznaj opinie innych klientów na temat poszczególnych firm leasingowych. Za wszelką cenę postaraj się unikać usługodawców, którzy stosują bezpardonową metodę windykacji. Dodatkowe koszty w sytuacji niemożności spłaty poszczególnych rat leasingowych mogą spowodować sytuacje bez wyjścia i bankructwo.
  • Dobrze przeanalizuj swoją aktualną sytuację finansową. Jeśli wszystko wskazuje na to, że nadchodzi moment kryzysowy dla istnienia Twojego przedsiębiorstwa, skontaktuj się jak najszybciej z leasingodawcą. Wiele firm leasingowych zaadaptowało się do nowych warunków dyktowanych przez epidemię. Rozumie się to między innymi poprzez sporządzone strategie wsparcia klientów w trudnych sytuacjach od nich niezależnych. 

Jak współpracować z firmą leasingową w dobie kryzysu?

Przedsiębiorstwa leasingowe stale opracowują nowe strategie zarządzania działaniami firmy w trakcie pandemii. Przygotowane przez nie systemy wsparcia mają ułatwić przetrwanie ich klientom w tym wyjątkowo trudnym dla polskiej gospodarki czasie. Elastyczność i zrozumienie względem drugiej strony umowy wydają się w tym przypadku niezbędne. Mogą także stanowić jedyną gwarancję dla przetrwania obydwóch podmiotów w przyszłości. Aby nawiązać skuteczne porozumienie pomiędzy stronami kryzysu, konieczne jest zachowanie szczerej postawy i wzajemnego szacunku.

Czasowe obniżenie raty i wydłużenie okresu leasingu 

Kolejną metodą przeczekania kryzysowego momentu firmy może być czasowe obniżenie raty miesięcznej. Wyrównanie spłaty następuje wówczas w miesiącach następnych, ustalanych indywidualnie. Analogiczny mechanizm stosowany jest w branżach sezonowych, takich jak rolnictwo czy budownictwo. Aby było to możliwe, należy się liczyć w tym przypadku z opłatą manipulacyjną rzędu kilkuset złotych. Do najlepszych rozwiązań należy natomiast wydłużenie okresu leasingu. Jest to także preferowana opcja przez firmy leasingowe. Korzyścią w tym przypadku jest wyjątkowo niska opłata manipulacyjna i relatywnie łatwo dostępna forma ugody. 

Wskazówka:

Warto wiedzieć, że można wnioskować o kilka form ugody jednocześnie, np. o całkowite zawieszenie spłat rat i wydłużenie okresu leasingu. Całkowitego zawieszenia spłat leasingu natomiast lepiej unikać i traktować jako ostateczność. 

Przekazanie leasingu innemu podmiotowi 

Jest to dość trudny do przeprowadzenia zabieg, ponieważ wymaga znalezienia podmiotu gotowego do przejęcia określonego leasingu. Opcję tę mogą natomiast przemyśleć osoby, które mają pewność, że nie podołają opłatom leasingowym i chcą się ich pozbyć. Proces ten nazywa się alternatywnie cesją.

Przedterminowy wykup przedmiotu lub przerwanie leasingu i jego zwrot

Oczywiście przedterminowy wykup przedmiotu w dobie osobistego kryzysu wydaje się nieco irracjonalny. Możliwa jest jednak późniejsza jego sprzedaż. Ta opcja jest dostępna dla osób, które spłaciły już minimum 40% wartości leasingu, czyli okresu normatywnej amortyzacji przedmiotu. Wówczas wystarczy spłacić resztę rat leasingowych bez oprocentowania z przewidzianą opłatą manipulacyjną za wcześniejsze rozwiązanie umowy. Przerwanie leasingu podejmowane jest natomiast jedynie w sytuacjach podbramkowych. Powodem tego są wyjątkowe duże kary pieniężne z tym związane.

Czy można zawiesić spłatę leasingu na czas pandemii?

Czasowe zawieszenie spłaty raty leasingu jest jedną z najczęściej wybieranych opcji przez klientów indywidualnych w ostatnich miesiącach. Oznacza to, że wspomniane zawieszenie nie tylko stało się możliwe, ale także zyskało miano sprawdzonego rozwiązania, utrzymującego płynność finansową wielu przedsiębiorstw. Do tej pory zabieg ten nie był powszechny, jednak druga fala pandemii spowodowała wyraźny wzrost występowania tego typu przypadków. Firmy leasingowe sporządziły procedury regulujące takie działania i towarzyszące im okoliczności. Niestety ten rodzaj karencji ma swój termin ważności i zazwyczaj nie należy on do długich. Długość jego trwania najczęściej ograniczona jest do maksymalnie kilku tygodni. Zawieszenie spłat kredytu jest więc rozwiązaniem wyjątkowo krótkotrwałym. 

FAQ

1. Jaka metoda jest najbardziej skuteczna w kontekście radzenia sobie ze spłatą rat leasingowych?

Po uwzględnieniu wszystkich zależnych jest nią najczęściej wydłużenie okresu leasingu. Co więcej, jest to ustępstwo relatywnie łatwe do uzyskania od firm leasingowych. Opłata manipulacyjna jest w tym przypadku niewielka.

2. Jak ubiegać się o ulgi ze strony firmy leasingowej?

O ewentualnym wystąpieniu problemu firmę leasingową należy powiadomić możliwie najwcześniej. Najważniejsze, by nie dopuścić do opóźnienia w spłacie należności ratalnej. 

3. Nie stać mnie na spłatę leasingu. Co mogę zrobić, by się go pozbyć?

W tym przypadku do wyboru są trzy następujące opcje: sprzedaż leasingu (cesja), wykup przedmiotu lub przerwanie umowy leasingowej. Każde z rozwiązań ma swoje plusy i minusy, które warto rozważyć, biorąc pod uwagę uwarunkowania osobistej sytuacji.