Porady

Przejęcie auta wraz z leasingiem - czy cesja leasingu to dobry pomysł?

17.09.2020

Uwarunkowania prawne umów leasingowych sprawiają, że ich przerwanie lub zakończenie przed upływem dwóch lat od rozpoczęcia umowy nie jest korzystne pod względem finansowym dla firmy, która decyduje się na leasing. Wcześniejszy wykup samochodu odbywa się wówczas za wartość rynkową auta. Jeśli cena ta jest znacznie wyższa niż wartość pozostałych do spłacenia rat, to taka operacja z pewnością nie będzie opłacalna. Dlatego właśnie wiele osób decyduje się na cesję leasingu.

Czym jest cesja leasingu?

Dopóki samochód w leasingu nie zostanie spłacony i wykupiony, należy do leasingodawcy - nie można nim zatem swobodnie zarządzać, udostępniać innym osobom czy sprzedać. Cesja leasingu to legalne przekazanie osobie trzeciej praw i obowiązków wynikających z umowy leasingowej (takich jak poruszanie się autem, spłata rat, dokonywanie przeglądów, serwisowanie samochodu itd.).

Ważne, by przy tej zmianie nie modyfikować innych postanowień, dotyczących np. czasu trwania umowy, przeliczenia rat leasingowych lub innych. Zmieniać mają się jedynie strony umowy. Jeśli będą zmieniane inne warunki, wówczas umowa może być potraktowana jako nowa - co oznacza, że musiałaby być zawarta na konkretny czas i wartość.

Dla kogo przejęcie auta z leasingiem?

Zazwyczaj cesja leasingu jest możliwa w przypadku przekazania samochodu innej działającej firmie - problematyczne jest, gdy leasing miałaby przejąć osoba indywidualna, która nie prowadzi działalności gospodarczej. W uproszczeniu: leasing może przejąć każdy, na kogo zgodzi się leasingodawca. Firma musi sprawdzić wiarygodność potencjalnego leasingobiorcy i ewentualnie jego zdolność kredytową. W sytuacji, gdy przedmiotem leasingu jest samochód, wówczas takie osoby najczęściej składają wniosek w ramach procedury uproszczonej.

Cesja leasingu znajduje również zastosowanie w sytuacjach, w których w danym przedsiębiorstwie dokonuje się przekształceń właścicielskich. Po zmianie, fuzji czy przejęciu, można kontynuować firmowe umowy na dotychczasowych warunkach - ale przez inny podmiot/stronę umowy.

Cesja na leasing samochodu - ważne informacje

Jednym z pojęć, które trzeba znać przed podjęciem decyzji o cesji leasingu, jest tzw. odstępne. To kwota, jaką należy zapłacić osobie, która sprzedaje nam umowę leasingową. Wysokość odstępnego powinna wynikać z różnicy pomiędzy sumą rat do spłacenia a wartością rynkową pojazdu. Jeżeli ktoś już spłacił część rat i poniósł koszty związane z leasingiem na samochód - nic dziwnego, że chciałby tę kwotę odzyskać. Dlatego właśnie to głównie od wysokości odstępnego zależy, czy cesja leasingu w ogóle się opłaca.

Nowy nabywca przejmuje zarówno prawa, jak i obowiązki korzystania z leasingu. Niemniej jednak cesja leasingu to dobre rozwiązanie dla obu stron - pierwotna strona umowy “pozbywa” się konkretnego przedmiotu i zobowiązań z nim związanych, a nowy leasingobiorca nabywa na korzystnych warunkach (zazwyczaj) luksusowe auto.

Opłaty przy cesji leasingu

 • Odstępne - wspomniana wyżej kwota będąca różnicą między sumą rat do spłacenia a wartością rynkową pojazdu. Zdarza się, że im większe odstępne, tym trudniej znaleźć na rynku osobę chętną do przejęcia umowy. W sytuacji, gdy do końca spłaty rat leasingowych pozostał jeszcze długi czas, wówczas osoby/firmy decydujące się na cesję, wystawiają ogłoszenia bez odstępnego lub z symboliczną kwotą.
 • Opłata manipulacyjna za cesję - pobierana przez leasingodawców w ramach zmiany strony w umowie leasingowej (najczęściej w wysokości od 500 zł do 1000 zł), jednak konkretna kwota zależy od firmy leasingowej, a w niektórych przypadkach może ona nie być naliczana w ogóle;

Przejęcie samochodu z leasingiem krok po kroku

Na początku osoba, która chce odstąpić leasing, oblicza opłaty, które pozostały do końca leasingu. Na podstawie takich kalkulacji szacuje się satysfakcjonującą kwotę odstępnego oraz przygotowuje ofertę i ogłoszenie. Zazwyczaj oferty odstąpienia leasingu można znaleźć na różnego rodzaju portalach ogłoszeniowych lub serwisach motoryzacyjnych. Jeśli oferta jest korzystna, znalezienie chętnego na przejęcie samochodu z leasingiem nie będzie trudne.

Kolejnym krokiem po znalezieniu zainteresowanego przejęciem umowy jest złożenie wniosku o cesję do leasingodawcy. Finansujący ocenia wiarygodność nowego leasingobiorcy i jeśli wyrazi zgodę, można podpisać wszelkie dokumenty, dokonać niezbędnych opłat i przekazać przedmiot leasingu.

W skrócie, przejęcie leasingu odbywa się w następujący sposób:

 1. Obliczenie kwoty odstępnego
 2. Przygotowanie i publikacja ogłoszenia
 3. Znalezienie zainteresowanego przejęciem leasingu
 4. Złożenie wniosku o cesję leasingu
 5. Weryfikacja i akceptacja nowego leasingobiorcy przez leasingodawcę
 6. Podpisanie niezbędnej dokumentacji
 7. Uregulowanie wymaganych opłat
 8. Przekazanie przedmiotu leasingu

Co należy sprawdzić przy cesji leasingu?

 • Ubezpieczenie przedmiotu leasingu - warto dowiedzieć się, jakim ubezpieczeniem objęty jest przedmiot leasingu, czy przechodzi ono na cesjonariusza, a jeśli nie, to w jaki sposób odzyskać pieniądze za niewykorzystany okres ubezpieczenia.
 • Odliczenie podatku - leasingobiorca, który zdecyduje się na odstąpienie leasingu samochodu osobowego po upływie dwóch lat trwania umowy leasingowej nie musi dokonywać korekt w podatku, nawet jeśli traktował raty jako koszty i odliczał VAT. Zbywca powinien jednak wystawić fakturę na odstępne (jeśli odstępujący jest vatowcem, wówczas występuje konieczność zapłaty 23% od kwoty odstępnego). Nowy leasingobiorca będzie mógł zaliczać w koszty kolejne raty leasingu.
 • Wartość samochodu - obowiązujące od 2019 roku przepisy, mówiące o sposobie opodatkowania samochodów leasingowych do i powyżej 150 tysięcy złotych, wywołują niestety trochę zamieszania. Przejmujący leasing musi wziąć pod uwagę bowiem pierwotną wartość rynkową samochodu, a nie jego wartość cenową w chwili, w której dochodzi do przejęcia. Zasady opodatkowania leasingu samochodów o pierwotnej wartości rynkowej przekraczającej 150 tysięcy złotych nie są niestety korzystne i uderzają w rynek cesji.

Przykład: Przejmowanie po 3 latach umowy leasingowej na samochód o pierwotnej wartości rynkowej wynoszącej 200 tysięcy złotych może mijać się z celem, ponieważ w trakcie przekazywania leasingu samochód kosztuje poniżej 150 tysięcy złotych, ale przedsiębiorcę nadal będą obowiązywać takie zasady opodatkowania, jak w przypadku droższego samochodu, w związku czym będzie mógł zaliczać do kosztów uzyskania przychodu wartość opłat, która proporcjonalnie do ceny samochodu nie przekracza 150 tys. zł.

Zarówno odstąpienie, jak i przyjmowanie leasingu może być korzystną transakcją. Trzeba po prostu sprawdzić, czy to opłacalne przedsięwzięcie.

FAQ

1. Czy można odstąpić leasing na samochód?

Jak najbardziej! Na to rozwiązanie decydują się przedsiębiorcy lub firmy, które z konkretnych powodów nie mogą lub nie chcą już korzystać z przedmiotu leasingu w postaci samochodu osobowego. Można w tej sprawie wystąpić do leasingodawcy z wnioskiem o cesję leasingu.

2. Czy przejęcie leasingu samochodu osobowego jest korzystne?

Jeśli warunki finansowe są korzystne dla nowego leasingobiorcy, wówczas cesja jest oczywiście dobrym rozwiązaniem. Dla nowego nabywcy to korzystna sytuacja, ponieważ używa samochodu w ramach leasingu, korzysta z praw i obowiązków wynikających z tej umowy, ale nie musi podpisywać z firmą leasingową nowej umowy wiążącej na kilka lat.

3. Co powinno znaleźć się w ogłoszeniu o cesji leasingu?

Dobre ogłoszenie o cesji leasingu na samochód osobowy powinno zawierać m.in.: wysokość i liczbę miesięcznych rat, które pozostały do końca spłaty leasingu, wysokość wykupu, kwotę odstępnego, wysokość opłaty manipulacyjnej, nazwę firmy leasingowej, pierwotną wartość rynkową samochodu.

4. Jak uporać się z formalnościami i wypełnieniem niezbędnej dokumentacji?

ALPINA Leasing pomaga swoim klientom przejść przez całą procedurę cesji, aby odbyłą się ona możliwie jak najszybciej i najsprawniej.