Blog

Leasing popularnym źródłem finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw

29.11.2017

Po upływie 3 kwartałów 2017 roku Związek Polskiego Leasingu przedstawił wyniki branży leasingowej. Wynika z nich, że małe i średnie przedsiębiorstwa na główne źródło finansowania swoich inwestycji wybierają leasing. Przez pierwsze 3 kwartały roku firmy leasingowe podpisały umowy leasingowe z polskimi mikro i małymi przedsiębiorstwami o wartości 47,0 mld zł. Obroty branży zwiększyły się o 12,9%.

info1

Dane zebrane przez Związek Polskiego Leasingu jasno pokazują, że w przypadku polskich firm mikro i małych przedsiębiorstw leasing jest podstawowym źródłem finansowania wszystkich inwestycji, a tendencja ta zwiększa się właściwie nieustannie. Już w ciągu 9 miesięcy 2017 roku firmy leasingowe sfinansowały dla swych klientów inwestycje na blisko 50 mld zł. Klientami firm leasingowych zostają najczęściej najmniejsze przedsiębiorstwa i to głównie do nich firmy leasingowe kierują swoją ofertę – jest to aż ¾ usług. 50% usług firm leasingowych znajduje odbiorców w postaci bardzo małych firm, których obroty roczne nie przekraczają 5 mln zł. Nie powinno to dziwić, gdyż właśnie takim podmiotom najtrudniej jest uzyskać finansowanie zewnętrzne, a wypracowane zyski mogą okazać się niewystarczające wobec potrzeb inwestycji, na co wskazują władze Związku Polskiego Leasingu. 

Jakie są źródła inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw? 

Firmy zaliczane do grupy małych i średnich przedsiębiorstw na ogół finansują swoje inwestycje z zysków, jakie uda im się wypracować w toku prowadzonej działalności gospodarczej. Gdy zaś firmy korzystają z zewnętrznych środków finansowania, najczęściej decydują się właśnie na leasing – deklaruje to aż 21,4% przedsiębiorców, których zapytano o tę kwestię. Nieco rzadziej korzysta się z kredytów bankowych, które zaciąga 20% pytanych firm, pozyskiwanych dotacji – 3,8% czy pożyczek zaciąganych w innych spółkach – 1,8%. Raport ten opracował Narodowy Fundusz Gwarancyjny.
A dlaczego leasing jest wybierany tak chętnie? Na pewno wpływ na to ma fakt, iż jest to narzędzie mocno związane z aktywami, jakie są za jego pomocą finansowana, a aktywa te wykorzystywane są do rozwoju firm. Z tego właśnie powodu branża leasingowa ciągle rośne w siłę i ma duży wpływ na rozwój inwestycji w małych i średnich firmach, będąc dla nich ważnym i łatwo dostępnym źródłem finansowania. 

Co firmy finansują poprzez leasing? 

Do najczęściej leasingowanych w 2017 roku aktywów należały pojazdy lekkie, których udział w rynku wynosił 43,9%, urządzenia i maszyny, także z branży IT – 27,7%, a także środki transportu ciężkiego, pośród których znalazły się pojazdy ciężarowe, autobusy, samoloty czy statki i ciągniki – 26,7%. Można zaś zauważyć mniejsze zainteresowanie leasingiem nieruchomości, którego udział w rynku wyniósł tylko 1,1%.

info2

Wyniki dotyczące grup produktów

Najczęściej leasingowe spośród wszystkich aktywów były pojazdy lekkie, do których zaliczyć można wszelkie środki lokomocji, także osobowe, których waga nie przekracza 3,5 ton. Pojazdy te są wykorzystywane głównie w branży usługowej i w szeroko pojętym handlu, których udział w rynku jest duży. W omawianym okresie pojazdy te wyleasingowano na 21,1 mld zł. Jest to kwota większa od osiągniętej w poprzednim roku o 18,5%.

W trzecim kwartale 2017 roku można też było zauważyć wzrost zainteresowania firm leasingowanie maszyn i urządzeń. Jeśli zaliczyć do tego branżę IT, wzrost, jaki sektor ten zanotował, wynosi 19,4%, a finansowanie sięgnęło 13,3 mld zł. Ma to związek nie tylko z dużym udziałem w rynku branż takich jak przemysł, budownictwo czy produkcja rolna, ale też częstym w tych branżach pozyskiwaniem dotacji z Unii Europejskiej. Finansowanie to, przewidziane na lata 2014-2020, zostało uruchomione na początku 2017 roku i wiele firm zdecydowało się z niego skorzystać.

Poza tym w omawianym okresie firmy leasingowe nawiązały wiele umów, których przedmiotem są aktywa takie jak samoloty, statki czy środki transportu kolejowego. Wartość tego sektora ich działalności wyniosła 12,8 mld zł. Jeśli chodzi o umowy dotyczące środków transportu trzeciego, ich wartość jest podobna do odnotowanej w zeszłym roku. Zwiększyło się za to finansowanie nieruchomości – wartość umów wyniosła 0,5 mld zł, co oznacza 9,5% wzrost, jednak nadal jest to wartość skromna w porównaniu do finansowania innych aktywów.

Prognozy na przyszłość

Specjaliści uważają, że zainteresowanie leasingiem nie będzie spadać, a wręcz przeciwnie. Na koniec roku spodziewane jest przyspieszenie aktywności sprzedażowej oraz ustabilizowanie się jakości portfela leasingowego. Zgodni są co do tego specjaliści analizujący wyniki badań przeprowadzonych przez Związek Polskiego Leasingu oraz specjaliści sprzedaży w firmach leasingowych. Poza tym leasingodawcy spodziewają się wzrostu poziomu finansowania wszystkich głównych grup środków trwałych, wskazując, że największe na to szanse znowu ma grupa pojazdów lekkich, których leasingowanie cieszy się niezmiennie największym zainteresowaniem.