Blog

Rozliczanie odstępnego – cesja leasingu

10.08.2017

Finansowanie za pomocą leasingu to popularna forma w dzisiejszych realiach, w związku z czym równie popularna staje się cesja leasingu, zarówno finansowego jak i operacyjnego. Cesja przenosi korzyści i prawa na inny podmiot. Zwykle taki proces wymaga opłaty tzw. odstępnego, problematyczne natomiast może być jego rozliczenie. Jak się do niego zabrać?

Nasuwa się pytanie, czy odstępne może stanowić koszt podatkowy i czy rozliczać je jednorazowo czy proporcjonalnie do czasu trwania umowy. Sprawdźmy, jak wygląda to w przypadku bardziej skomplikowanego leasingu operacyjnego. Według przepisów, taki wydatek może być rozliczony jednorazowo, pod warunkiem, że przedmiot leasingu będzie użytkowany w działalności. 

Podstawą prawną takiego zapisu jest art. 22 ust. 1 updof, jak również art. 15 ust. Updop. Odstępne nie stanowi kosztu uzyskania przychodu, dlatego nie może być przypisane do żadnego konkretnego przychodu. W związku z tym koszt ten musi być uwzględniony w momencie nabycia, nie natomiast później. Często przedsiębiorcy popełniają błąd, rozliczając tę opłatę w czasie proporcjonalnym do okresu trwania leasingu, jednak jest to błędna interpretacja. Takie rozumienie i działania mogą doprowadzić do złamania przepisów podatkowych i tym samym, odpowiedzialności karnej.