Blog

Kto korzysta z leasingu w sektorze MŚP?

24.07.2017

Według ostatnich danych Barometru EFL, sektor MŚP będzie coraz częściej korzystał z zewnętrznych form finansowania działalności, co jest następstwem intensyfikacji inwestycji.

Najczęściej wybieraną formą (aż w 58%) będzie leasing. W zależności od branży, proporcje te kształtują się inaczej, jednak najwyższe, ponad 70% zainteresowanie leasingiem wykazują branże transportowa, budowlana i produkcyjna.
Od kwartałów jednak, w tym sektorze, najpopularniejszą formą finansowania są własne środki i korzysta z nich 9 na 10 przedsiębiorców. Pozostali natomiast, jako źródło finansowania najczęściej wskazują leasing oraz kredyt bankowy, a także (17%) ubezpieczenie majątku firmy i w co dziesiątym przypadku faktoring.

Wielkość firmy a źródła finansowania

Badania wskazują na zależność pomiędzy źródłem finansowania a wielkością firmy. Większe firmy stawiają na leasing, a im większe przedsiębiorstwo, tym większy odsetek korzystających z niego firm. Dla przykładu: z leasingu korzysta 45% mikro przedsiębiorstw, natomiast w przypadku firm średniej wielkości odsetek wynosi już ponad 70%. Podobnie w przypadku korzystania z faktoringu oraz ubezpieczenia majątku firmy.
Co jest przyczyną tych zależności? Jak wskazuje prezes EFL, Radosław Kuczyński, średni przedsiębiorcy wykazują większy optymizm dotyczący planów inwestycyjnych i częściej zgłaszają ich wzrost. Mniejsze firmy mają również mniejszą skłonność do ryzyka finansowego, co także nie pozostaje bez znaczenia dla wyboru finansowania. Tym chętniej więc korzystają ze zgromadzonych środków, rzadziej natomiast z leasingu.

kto

Leasing a branża

W badaniu wyróżniły się trzy branże, szczególnie chętnie korzystające z formy finansowania leasingowego. Branża budowlana i transportowa korzysta w 73,8%, a produkcyjna w 73%. Na środki własne natomiast w dużej mierze stawia branża handlowa, z czego w ponad 92% na gotówkę, w prawie 50% na kredyt, a w 48,3% leasing. Podobne proporcje występują w branży usługowej.

najchetniej

Barometr EFL

Wskaźnik Barometr EFL informuje o skłonności firm w sektorze MŚP do rozwoju, rozumianego jako wzrost sprzedaży i produkcji, a także zdobywaniem nowych rynków czy inwestycjami w środki trwałe, co powoduje maksymalizację zysków. Prognozy dają punkt wyjścia do wniosków o ewentualnych kierunkach zmian, które prowadzą do rozwoju lub zahamowania firm. Barometr EFL jest zlecany przez Europejski Fundusz Leasingowy SA i przygotowywany przez Ecorys, a jego wyniki przedstawiane są co kwartał. W badaniu wzięło udział 600 średnich, małych i mikro przedsiębiorstw, a odbyło się ono w maju tego roku.