Blog

Koszty uzyskania przychodu – zmiany dla przedsiębiorców

15.12.2016

23 listopada tego roku, Ministerstwo Finansów wzięło pod uwagę postulat przedsiębiorców co do wprowadzania ograniczeń w odpisach amortyzacji oraz zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodu wszelkich wydatków związanych z eksploatacją samochodów firmowych.

Mateusz Morawiecki – Wicepremier oraz Minister Rozwoju i Finansów, 18 listopada, podczas przedstawiania planu konstytucji dla biznesu, wysunął propozycję, która zakłada możliwość zaliczania do kosztu uzyskania przychodu amortyzację oraz inne wydatki użytkowania samochodu osobowego w firmie. Prawo to miałoby przysługiwać wyłącznie pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu auta, bez której można byłoby zaliczyć tylko połowę kosztów, czyli koszt eksploatacji, opłaty leasingowe, najem, czy odpisy amortyzacyjne. Propozycja skierowana została do konsultacji publicznych i zawarta w projekcie ustawy o ulgach podatkowych dla przedsiębiorców.

Eksperci Konfederacji Lewiatan przekonywali, że zwiększenie kosztów funkcjonowania firm i obciążeń biurokratycznych może negatywnie odbić się na branży motoryzacyjnej i usług leasingowych, istotnych dla gospodarki. Eksperci alarmują też, że zmiany uderzą głównie w osoby prowadzące działalność gospodarczą i małe przedsiębiorstwa.

Andrzej Sugajski, Dyrektor Generalny Związku Polskiego Leasingu, powiedział, że większe podatkowe i biurokratyczne obciążenia dla przedsiębiorców nie są ułatwieniami, które sprzyjają rozwojowi działalności, a wprowadzenie dodatkowego wymogu ewidencji dla samochodów wykorzystywanych w firmach i prywatnie jest bezzasadne, w świetle obowiązującego już prawa o opodatkowaniu ryczałtowym.

Po apelu przedsiębiorców, Ministerstwo wycofało się z propozycji i opublikowało zmieniony projekt ustawy. Sugajski pozytywnie ocenił zmianę stanowiska Ministerstwa, wskazując na potrzebę konsultacji każdej propozycji dotyczącej działalności. Eksperci podatkowi i prawni Związku Polskiego Leasingu konsultują wszystkie propozycje w ramach pakietu Konsultacji dla Biznesu.