Blog

Pożyczka leasingowa – coraz popularniejszy sposób finansowania środków trwałych.

30.05.2016

W ostatnich kilku latach coraz bardziej popularnym sposobem finansowania sprzętu staje się pożyczka leasingowa. Jest ona szczególnie korzystna dla przedsiębiorców nie będących płatnikami podatku VAT lub rozliczających się w formie karty podatkowej. Ponadto jest to najpopularniejszy sposób finansowania sprzętu dla rolników nie prowadzących działalności gospodarczej.

Pożyczka leasingowa jako produkt finansowy początkowo stała się odpowiedzią firm leasingowych na trudności z zastosowaniem leasingu przy korzystaniu z dotacji unijnych a obecnie jest alternatywą dla leasingu.

Leasing, kredyt i pożyczka leasingowa - jakie są różnice?

Pożyczka leasingowa to produkt podobny do kredytu gdzie finansującym jest firma leasingowa a nie bank. W przypadku pożyczki tak samo jak w kredycie właścicielem przedmiotu jest Klient (faktura za przedmiot jest wystawiona na Klienta) a nie firma leasingowa jak w leasingu. Pożyczkę leasingową możemy przeznaczyć wyłącznie na zakup środków trwałych, nie możemy sfinansować np. budowy hali. Z uwagi na to, że właścicielem sprzętu jest Klient, pożyczka bardzo często wykorzystywana jest na finansowanie środków dofinansowanych z UE w tym szczególnie przez rolników pod dotacje z ARiMR.
Dlaczego pożyczka leasingowa, a nie kredyt? Uzyskanie pożyczki jest dużo prostsze od kredytu, wszelkie formalności związane z uzyskaniem pożyczki redukowane są do minimum podobnie jak w leasingu. Nie ma wymagań formalnych, proceduralnych jak w kredycie bankowym. Zobowiązanie wynikające z zaciągniętej pożyczki podobnie jak w leasingu nie jest wykazywane w BIK i nie obniża zdolności kredytowej Klienta.

Umowa pożyczki może być bardzo elastyczna:

- wkład własny od 0%,
- bardzo długi okres finansowania - nawet do 10 lat,
- raty równe, malejące lub sezonowe – w trakcie trwania umowy możliwość zmiany harmonogramu w zależności od potrzeb Klienta,
- finansowanie sprzętu nowego i używanego.

Dlaczego pożyczka, a nie leasing?

Pożyczka leasingowa jest szczególnie korzysta dla Klientów rozliczających się w formie karty podatkowej, nie będących płatnikami VAT, a także pod finansowanie sprzętu z dotacji unijnych, ponieważ tutaj to Klient musi być właścicielem sprzętu aby uzyskać dofinansowanie. Klienci także wybierają pożyczkę z uwagi na zwrot VAT, który często po otrzymaniu automatycznie jest zwracany finansującemu tzw. rata balonowa – najczęściej wykorzystywane w umowach na finansowanie sprzętu dla rolników ale także pod finansowanie maszyn budowlanych i drogowych dla przedsiębiorców rozliczających się w formie karty podatkowej.

Wszystkie formy finansowania sprzętu poprzez leasing, pożyczkę leasingową czy kredyt mają swoje zalety jak i wady. W krótkim artykule trudno jest je wszystkie wymienić, mieliśmy tutaj na celu przedstawić ogólne założenia. Dobór najkorzystniejszej formy finansowania zależy od specyfiki Klienta, przedmiotu finansowania czy innych czynników jak chociażby dotacji ze środków UE. Nad wyborem finansowania warto się zastanowić, ponieważ można uzyskać z tego tytułu konkretne korzyści. Najlepiej skorzystać z porad specjalisty, który uwzględniając wszystkie warunki pomoże w podjęciu dobrej decyzji.
AB