Blog

Kradzież lub szkoda całkowita auta w leasingu – jak się zabezpieczyć, aby na tym nie stracić?

25.05.2016

Kradzież lub szkoda całkowita pojazdu to zawsze bolesne doświadczenie. Tym bardziej, jeśli dotyczy to auta będącego przedmiotem leasingu. Kradzież bądź zniszczenie auta może skutkować stratą finansową. Jak w takim razie się zabezpieczyć, by nie stracić pieniędzy? Bardzo dobrym rozwiązaniem jest ubezpieczenie GAP, które może pokryć stratę zainwestowanych w leasing środków.

Firmy, które oferują leasing wymagają od leasingobiorców, by auta posiadały obowiązkowe ubezpieczenie AC na warunkach stawianych przez firmę leasingową. Jednak samo ubezpieczenie AC, nie zawsze gwarantuje odzyskanie pełnej kwoty poniesionej straty. Na taką okoliczność warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie GAP, zwane często ubezpieczeniem od kosztów różnicy, spadku wartości pojazdu lub straty finansowej. Zdarzeń losowych niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć.

Dlaczego warto skorzystać z ubezpieczenia GAP?

Pełna nazwa skrótu GAP pochodzi od angielskiej nazwy Guaranteed Asset Protection lub zamiennie Guaranteed Auto Protection i oznacza nic innego jak ubezpieczenie wartości pojazdu lub straty finansowej spowodowanej zniszczeniem bądź kradzieżą auta. Możemy znaleźć się w takiej sytuacji, że w połowie trwania umowy leasingowej nastąpi kradzież lub szkoda całkowita. Wówczas umowa leasingowa musi zostać zakończona, ponieważ nie ma już przedmiotu leasingu. Ubezpieczenie AC wypłaci różnicę między wartością rynkowa pojazdu a wrakiem (dotyczy szkody całkowitej) lub wartość rynkową auta (dotyczy kradzieży). Kwota z wypłaty ubezpieczenia zostanie zaliczona na poczet pozostałego do spłaty kapitału z umowy leasingu. Może się zdarzyć sytuacja, że wypłata z AC nie pokryje pozostałego kapitału i różnicę musi spłacić Klient – taka sytuacja z reguły występuje jeśli wpłata własna na początku umowy była na niskim poziomie.
W takim przypadku ratunkiem będzie ubezpieczenie GAP, które dopłaci do uzyskanego odszkodowania z AC odpowiednią kwotę.

Jakie są rodzaje ubezpieczeń GAP?

Firmy leasingowe oferują kilka rodzajów ubezpieczeń GAP:

  • GAP indeksowy – pozwala na uzyskanie dodatkowego świadczenia, przeważnie na poziomie 30% wartości odszkodowania z tytułu polisy AC,
  • GAP fakturowy – pozwala na otrzymanie 100% różnicy, jaka wynika z wartości fakturowej pojazdu z dnia jego zakupu a wartości odszkodowania z AC lub wartości pojazdu,
  • GAP Mix – ten rodzaj ubezpieczenia łączy GAP fakturowy (trwa przez pierwsze dwa lub trzy lata) i GAP indeksowy (w dalszej części umowy),
  • GAP finansowy – jego celem jest wyrównanie straty tak, byśmy mogli spłacić zobowiązania leasingowe, nie ponosząc konsekwencji finansowych całkowitej szkody.

Należy pamiętać, że ubezpieczenie GAP jest uruchamiane tylko wtedy gdy zostaną wypłacone środki z ubezpieczenia AC.

Który wariant jest najbardziej opłacalny?

Tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi. W zależności od okresu trwania umowy leasingu, opłaty wstępnej, wartości auta i skłonności do jej utraty z czasem, należy zawsze dobrać typ ubezpieczenia GAP indywidualnie. Najlepiej w takim przypadku skorzystać z usług doświadczonego brokera.