Blog

Leasing z wysokim wykupem - zalety

01.04.2016

Możliwości dzisiejszego rynku stwarzają dobre okazje dla firm, które nie są w stanie dokonać zakupu samochodu średniej lub wysokiej klasy i zamiast tego preferują jego wypożyczenie. Mowa tutaj o usłudze nazywanej leasingiem, kiedy to producent auta decyduje się oddać samochód w ręce firm, w zamian za uiszczanie comiesięcznej raty za jego eksploatację. W zależności od oczekiwanego efektu końcowego przedsiębiorcy, może on zdecydować się na wykup pojazdu lub przesiąść się w inny, lepszy model.

Leasing z wysokim wykupem – czym się charakteryzuje?

Jedną z możliwości, jakie czekają na leasingobiorców jest leasing z wysokim wykupem. Ten rodzaj leasingu daje pełną swobodę i mobilność w użytkowaniu auta, ponieważ to na firmie leasingowej ciąży zarządzanie i utrzymanie samochodu. Nawet biorąc pod uwagę wyłożone przez niego środki, nie traci on dużych pieniędzy decydując się na zmianę samochodu na zupełnie inny model pod koniec umowy. Wszystko dzięki niskim ratom, które są znacznie bardziej atrakcyjne w przypadku leasingu z wysoką wartością końcową. Dlatego w przyszłości opłaca mu się zarówno sprzedać, jak i dokonać wymiany samochodu. Użytkownik korzystający z tego rodzaju leasingu opłaca jedynie faktyczne koszty związane ze zużywaniem się samochodu oraz utratą przez niego swej wartości na przestrzeni kolejnych lat. W przypadku takiego rozwiązania nie jest też wymagany wysoki wkład własny i przeważnie możliwe jest zawarcie umowy nawet z zerowym udziałem klienta.

Liczą się nie tylko finanse

Oprócz niższych rat, leasing z wysokim wykupem daje o wiele więcej swobody. Użytkownik samochodu nie jest zmuszony do ponoszenia ryzyka związanego ze spadkiem wartości samochodu. Co więcej, nie musi on angażować się w sprzedaż pojazdu, co zawsze powoduje poświecenie czasu i środków finansowych. Daje to również komfort nieporównywalny z innymi możliwościami, gdyż często proces sprzedaży używanego pojazdu na rynku wtórnym jest trudny do przeprowadzenia.

Jakie rozwiązanie dla początkującej firmy?

Mając do wyboru dwie opcje: leasing z 1% wartością końcową oraz leasing z wysokim wykupem, wiele rozwijających się firm zadaje sobie pytanie, która z opcji pozwoli im na uniknięcie zamrożenia posiadanych funduszy i umożliwi skupienie się na inwestycjach w rozwój przedsiębiorstwa. W tym aspekcie lepsze warunki stwarza skorzystanie z leasingu z wysoką wartością końcową z dwóch głównych powodów. Po pierwsze – rata za użytkowanie samochodu jest niższa, co daje możliwości operowania większą ilością środków w celu realizacji przyszłościowych założeń firmy. Po drugie, leasing z wysokim wykupem nie obliguje do kupna samochodu, czy też do podjęcia działań związanych z jego sprzedażą na rynku.

Z uwagi na fiskusa

Nie bez znaczenia w przypadku leasingu operacyjnego (jakim jest również leasing z wysoka wartością końcową) są korzyści podatkowe, na jakie może liczyć klient. Rozwiązanie to jest znów korzystne dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją działalność gospodarczą. Leasingobiorca może doliczyć do kosztów związanych z uzyskaniem przychodów ratę za wypożyczanie samochodu oraz opłatę wstępną poczynioną na rzecz firmy leasingowej. Daje to również szansę na podzielenie spłaty podatku VAT na comiesięczne raty. Dzięki tym dwóm głównym możliwościom, firma ma szansę na uzyskanie szybszej stabilizacji finansowej, ponieważ może ponieść znacznie mniejsze koszty, a zaoszczędzone środki przeznaczyć na swój rozwój.