Blog

Czy można zerwać umowę leasingu przed czasem?

18.06.2024

Umowa leasingu precyzyjnie określa szereg obowiązków leasingobiorcy wobec leasingodawcy, a jednym z najważniejszych jest uiszczanie opłat przez wybrany czas jej trwania. Zazwyczaj okres obowiązywania kontraktu wynosi minimum 24 miesiące, lecz nic nie stoi na przeszkodzie, aby czas ten przedłużyć do nawet siedmiu lat. Niestety czasami zachodzi potrzeba jego znacznego skrócenia, np. ze względu na zamknięcie firmy lub zmianę profilu jej działalności. Jak tego dokonać? Czy w ogóle rezygnacja z leasingu jest możliwa? Jakie są konsekwencje wypowiedzenia leasingu? Dowiedz się już dziś!

Czym jest leasing? Dlaczego cieszy się wśród przedsiębiorców aż tak dużą popularnością?

Leasing to forma finansowania, która pozwala przedsiębiorcom na korzystanie z różnego rodzaju aktywów – od pojazdów, przez maszyny, aż po nieruchomości – bez potrzeby ich zakupu za pełną wartość płaconą z góry. Sama umowa leasingowa zwykle zakłada uiszczanie regularnych płatności za użytkowanie dobra przez określony czas, po którym przedsiębiorca może zdecydować się na wykup przedmiotu leasingu, zwrócenie go leasingodawcy lub przedłużenie umowy, zależnie od jej rodzaju.

Ten model finansowania z uwagi na jego wszechstronność zdobył dużą popularność wśród przedsiębiorców, którzy podkreślają ponadto jego elastyczność, efektywność podatkową i dostępność. Leasing pozwala firmom na zachowanie płynności finansowej, umożliwiając korzystanie z nowoczesnego wyposażenia lub pojazdów bez angażowania znaczących środków własnych, co jest szczególnie atrakcyjne w kontekście zarządzania budżetem i inwestycji kapitałowych.

Popularność leasingu wynika również z jego zdolności do dostosowania do indywidualnych potrzeb biznesowych. Przedsiębiorcy cenią sobie możliwość skonfigurowania umowy leasingowej w sposób, który najlepiej odpowiada ich operacjom, planom rozwoju oraz strategii finansowej.

Czy możliwa jest rezygnacja z leasingu finansowego?

Rezygnacja z leasingu finansowego, czyli wcześniejsze rozwiązanie umowy, choć technicznie możliwe, pociąga za sobą szereg trudności i kompromisów, które każdy przedsiębiorca powinien jak najdogłębniej przemyśleć w razie wystąpienia takiej konieczności. Oszczędzisz w ten sposób czas, pieniądze oraz nerwy.

W umowach leasingowych przedsiębiorca zobowiązuje się do spłaty całej wartości przedmiotu leasingu, co jest rozłożone na okres trwania umowy. Gdy przedsiębiorca zdecyduje się na wypowiedzenie umowy leasingu, stanie przede wszystkim przed obowiązkiem uregulowania wszystkich pozostałych rat, co może stanowić znaczące obciążenie finansowe. Dodatkowo może pojawić się konieczność zapłacenia opłat manipulacyjnych, co dodatkowo zwiększa i tak już ponadprzeciętnie wysokie koszty.

Co ważne, przedsiębiorca po spłaceniu całości zobowiązań oczywiście stanie się właścicielem przedmiotu leasingu, co stanowi dużą zaletę z punktu widzenia planowania majątkowego i operacyjnego firmy. Niestety nie jest to zaleta w każdym przypadku – korzyści te warto skrupulatnie przeanalizować w kontekście potencjalnych kosztów wcześniejszego wykupu oraz wpływu takiej decyzji na płynność finansową przedsiębiorstwa.

Czy możliwa jest rezygnacja z leasingu operacyjnego?

Leasing operacyjny jest traktowany bardziej jako umowa wynajmu długoterminowego niż tradycyjny leasing. Decyzja o rezygnacji z takiej umowy przed jej naturalnym zakończeniem może wprowadzić przedsiębiorstwo w złożone komplikacje finansowe oraz wiele szczególnie wymagających wymagań formalnych. Chociaż możliwość wcześniejszego zakończenia istnieje per se, należy być przygotowanym na pokrycie wartości pozostałych rat leasingowych oraz dodatkowych opłat, które mogą zostać nałożone przez finansującego.

Ważnym aspektem jest moment rezygnacji – jeśli nastąpi to przed upłynięciem 40% normatywnego okresu amortyzacji, przedsiębiorca utraci możliwość skorzystania z opcji wykupu na preferencyjnych warunkach. To oznacza, że wartość przedmiotu leasingu do wykupienia może zostać przeliczona na bardziej obciążających i wysoce niekorzystnych zasadach, co niejednokrotnie jest równoznaczne z wyższymi kosztami. Zwykle wycenę przeprowadza się wówczas na podstawie opinii rzeczoznawcy oraz jej zestawienia z cenami rynkowymi za dane urządzenie bądź pojazd.

Skoro wypowiedzenie umowy leasingu jest skomplikowane, to jakie rozwiązanie wybrać?

Cesja umowy leasingu

Cesja leasingu to proces, w którym prawa i obowiązki wynikające z umowy leasingowej są przenoszone z obecnego leasingobiorcy na inną stronę. To rozwiązanie może być korzystne, gdy przedsiębiorca chce uniknąć opłat związanych z wcześniejszym rozwiązaniem umowy.

  • Znalezienie cesjonariusza – proces cesji wymaga przede wszystkim znalezienia wiarygodnej strony, która będzie gotowa przejąć obowiązki wynikające z umowy leasingowej, w tym uiszczać dalsze raty oraz, w razie takiej umowy, opłacić wykup.
  • Zgoda leasingodawcy na cesję – cesja musi zostać zaakceptowana przez firmę leasingową. Większość firm wymaga, aby nowy leasingobiorca spełniał określone kryteria kredytowe, dlatego potencjalni zainteresowani mogą przechodzić proces sprawdzania zdolności.
  • Transfer odpowiedzialności – po pomyślnej cesji, wszelkie przyszłe obowiązki są transferowane na cesjonariusza, co oznacza, że pierwotny leasingobiorca zostaje w stu procentach zwolniony z dalszej odpowiedzialności za umowę.

Wynajem (dzierżawa) przedmiotu leasingu

Alternatywą dla przedwczesnego zakończenia umowy oraz cesji jest wynajem (dzierżawa) przedmiotu leasingu, co pozwala na zachowanie umowy leasingowej na oryginalnych warunkach, podczas gdy przedmiot leasingu jest wynajmowany innemu przedsiębiorstwu lub osobie. Podnajem przedmiotu leasingu bywa najlepszą opcją, co wcale nie oznacza, że najłatwiejszą.

  • Uzyskanie zgody leasingodawcy – podobnie jak w przypadku cesji, konieczne jest, aby firma leasingowa wyraziła zgodę na dzierżawę przedmiotu leasingu.
  • Dochody z wynajmu – przychody z wynajmu mogą być użyte do pokrycia miesięcznych rat leasingowych, co może być korzystne, jeśli przedsiębiorca nie jest już zainteresowany użytkowaniem przedmiotu leasingowego.
  • Ryzyko związane z najmem – należy wziąć pod uwagę potencjalne ryzyko związane z dzierżawieniem, takie jak możliwość nieuczciwości najemcy lub uszkodzenia przedmiotu.

Tak czy inaczej, jeśli chcesz zrezygnować z leasingu w dowolnym momencie trwania umowy, koniecznie podpisz ją wyłącznie z taką firmą, która wyszczególnia tego typu sytuację w OWU – Ogólnych Warunkach Umowy. Leasingodawcy raczej niechętnie podchodzą do tego typu działań z uwagi na zmniejszenie ich dochodów oraz trudności związane z odsprzedażą leasingowanego przedmiotu w okresie największego spadku jego wartości (przed 24 miesiącami). Tym samym wypowiedzenie leasingu bywa nieopłacalne – cesja leasingu wprost przeciwnie. Stanowi najkorzystniejsze rozwiązanie zarówno w kwestii finansowej, jak i prawno-formalnej.

FAQ:

  • Czy rezygnacja z leasingu jest możliwa?

Tak, rezygnacja z leasingu jest możliwa, ale wymaga zgody leasingodawcy, często także spłaty rat leasingowych wynikających z umowy. Wszystko zależy jednak od jej rodzaju – leasing finansowy różni się od operacyjnego zakresem obowiązków w trakcie jej wypowiedzenia, w tym np. minimalnym czasem amortyzacji (24 miesiące w przypadku wariantu operacyjnego).

  • Rezygnacja z leasingu – konsekwencje są dotkliwe?

Tak, konsekwencje rezygnacji z leasingu mogą być dotkliwe. Wcześniejsza spłata leasingu oznacza nie tylko wymóg wcześniejszej spłaty zobowiązań, lecz także dodatkowe opłaty manipulacyjne, które mogą zaprzepaścić wszelkie korzyści wynikające z wcześniejszego zerwania umowy.

  • Czy można zrezygnować z leasingu bez żadnych kosztów?

Nie, zazwyczaj nie można zrezygnować z leasingu bez żadnych kosztów; wcześniejsze zakończenie umowy często pociąga za sobą różne opłaty i kary umowne. Są dwa alternatywne sposoby rezygnacji – cesja leasingu oraz podnajem przedmiotu leasingu. Oba rozwiązania mają znacznie większy sens, gdyż nie wymagają nagłego zaangażowania dużej ilości gotówki.