Blog

Leasing zwrotny samochodu: co to jest i jak działa?

07.03.2024

Leasing zwrotny to coraz popularniejsze rozwiązanie wśród przedsiębiorców, którzy poszukują elastycznych metod zarządzania flotą pojazdów. To innowacyjny instrument finansowy, który pozwala firmom na optymalizację kosztów oraz zwiększenie płynności finansowej, jednocześnie zachowując pełną kontrolę nad użytkowanymi samochodami. Proces zawierania umowy leasingu zwrotnego może wydawać się skomplikowany, ale jest to prostsze, niż myślisz. Zatem bardziej szczegółowo – co to jest leasing zwrotny samochodu? Jak działa i jak z niego skorzystać?

Leasing zwrotny – co to?

Termin „leasing” jest dobrze znany w środowisku przedsiębiorców, którzy często korzystają z tego rodzaju rozwiązania. Jednak nieco bardziej tajemniczy okazuje się „leasing zwrotny”. Na czym polega ten rodzaj umowy leasingowej?

Leasing zwrotny, znany również jako sale and leaseback, to opcja finansowania, która pozwala przedsiębiorstwom na uwolnienie kapitału zainwestowanego we flotę pojazdów. W ramach tego rozwiązania firma sprzedaje swoje pojazdy instytucji leasingowej, a następnie otrzymuje je z powrotem w użytkowanie, płacąc regularne raty leasingowe. Jest to szczególnie korzystne dla przedsiębiorstw, które potrzebują środków na inne inwestycje lub chcą poprawić płynność finansową.

Warto jednak pamiętać, że ten rodzaj leasingu (leasing operacyjny lub finansowy) wiąże się z tym, że trzeba opłacić VAT i podatek dochodowy. Wynika to z faktu, że przedmiotem leasingu zwrotnego jest np. samochód, który leasingobiorca wcześniej sprzedał firmie leasingowej. W ten sposób kwota otrzymana za przedmiot leasingu zwrotnego musi zostać odpowiednio opodatkowana.

Leasing zwrotny – korzyści

Decydując się na leasing zwrotny, przedsiębiorstwa mogą skorzystać z możliwości optymalizacji podatkowej. Wydatki związane z leasingiem są bowiem w pełni odliczalne od podstawy opodatkowania, co przekłada się na obniżenie obciążeń fiskalnych. Dodatkowo wydatki poniesione w leasingu zwrotnym nie obciążają bilansu firmy jako zobowiązania długoterminowe, co jest korzystne z punktu widzenia wskaźników finansowych i może wpływać na lepszą ocenę kredytową przedsiębiorstwa. Należy jednak pamiętać, że choć leasing zwrotny może przynieść korzyści podatkowe, to z drugiej strony wymaga od firmy regularnych płatności, które muszą być dokładnie zaplanowane w budżecie.

Z perspektywy zarządzania flotą pojazdów, leasing zwrotny umożliwia firmom elastyczne dostosowanie do zmieniających się potrzeb. Dzięki temu przedsiębiorca może szybko wymieniać samochody na nowsze modele lub dostosować ich ilości do aktualnego zapotrzebowania. Jest to szczególnie ważne w przypadku dynamicznie rozwijających się firm, które potrzebują skalowalnych rozwiązań.

Procedura zawierania umowy leasingu zwrotnego — krok po kroku

Najpierw wybierz leasingodawcę, który oferuje najkorzystniejsze warunki i złóż wniosek o leasing zwrotny. Warto zapoznać się dokładnie z ofertą i nawiązać kontakt z doradcami klienta, którzy przedstawią dokładne wyliczenia. Dzięki temu umowa leasingu zwrotnego będzie zrozumiała i klarowna dla każdej ze stron.

Przygotowanie niezbędnej dokumentacji jest drugim krokiem, który obejmuje zebranie danych finansowych firmy oraz dokumentów pojazdu. W tym wypadku wiele zależy od wymagań firmy leasingowej. Po pozytywnej weryfikacji wniosku i akceptacji warunków przez obie strony przechodzi się do podpisania umowy, która szczegółowo określa prawa i obowiązki leasingobiorcy oraz leasingodawcy. Ważnym elementem jest również ustalenie harmonogramu płatności oraz ewentualnych opcji wykupu pojazdu po zakończeniu umowy. Należy także doprecyzować, czy decydujesz się na leasing finansowy, czy na leasing operacyjny. Od tego zależy bowiem to, czy np. wpiszesz przedmiot umowy leasingu do rejestru środków trwałych.

Leasing zwrotny – jakie dokumenty są potrzebne?

Proces inicjowania leasingu zwrotnego wymaga przygotowania odpowiedniej dokumentacji, która pozwoli leasingodawcy na ocenę zdolności kredytowej oraz stanu technicznego pojazdu. Do najważniejszych dokumentów, które należy zgromadzić, zaliczamy:

  • wniosek o leasing zwrotny — dokument, w którym przedsiębiorca wyraża chęć skorzystania z tej formy finansowania,
  • dokumenty rejestracyjne pojazdu — umożliwiają ocenę wieku i stanu technicznego samochodu (przedmiot umowy),
  • zaświadczenie o wartości rynkowej pojazdu —- często wymagane przez leasingodawcę do określenia wartości wykupu,
  • dokumenty potwierdzające własność pojazdu — niezbędne do przeprowadzenia transakcji zwrotnej,
  • zestawienie finansowe firmy — bilans oraz rachunek zysków i strat, które świadczą o kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

W zależności od wymagań konkretnego leasingodawcy mogą być potrzebne inne dokumenty, takie jak aktualny wyciąg z KRS (Krajowego Rejestru Sądowego), NIP i REGON, a także oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami ZUS. Warto pamiętać, że pełna lista wymaganych dokumentów może różnić się w zależności od instytucji finansowej, dlatego zawsze należy dokładnie zapoznać się z jej wytycznymi przed rozpoczęciem procedury leasingu zwrotnego.

Leasing zwrotny – w jakich branżach ma zastosowanie?

Przedsiębiorstwa często wykorzystują tę formę finansowania do uwolnienia kapitału związanego z posiadaniem floty pojazdów. Na przykład firma transportowa może zdecydować się na leasing zwrotny swoich ciężarówek, aby pozyskać środki na rozwój działalności lub pokrycie bieżących potrzeb operacyjnych, jednocześnie zachowując możliwość korzystania z pojazdów.

W branży budowlanej leasing zwrotny może być wykorzystany do optymalizacji kosztów związanych z utrzymaniem sprzętu. Przedsiębiorstwa budowlane, posiadające wartościowe maszyny i urządzenia, mogą skorzystać z tej formy leasingu, aby przekształcić zablokowane środki w płynne aktywa, które następnie mogą być przeznaczone na inwestycje w nowe projekty lub technologie.

Leasing zwrotny jest również popularny wśród firm oferujących usługi, takich jak hotelarstwo czy wynajem samochodów. Dzięki niemu mogą one zrestrukturyzować swoje finanse, zwiększając płynność finansową bez konieczności sprzedaży majątku. To pozwala na utrzymanie pełnej operacyjności i oferowanie wysokiej jakości usług, mimo przeprowadzania zmian w strukturze kapitałowej przedsiębiorstwa.

FAQ:

  • Co to jest leasing zwrotny?

Leasing zwrotny to forma finansowania sprzętu lub samochodów, polegająca na odsprzedaży firmie leasingowej przedmiotu leasingu, a następnie korzystaniu z niego na zasadzie leasingu operacyjnego lub finansowego.

  • W jakich branżach ma zastosowanie leasing zwrotny?

Najczęściej z leasingu zwrotnego korzystają firmy transportowe oraz firmy budowalne. Dzięki temu przedsiębiorcy są w stanie uwolnić środki i przeznaczyć je na inwestycje. Usługa ta jest także popularna w innych sektorach takich jak np. wynajem samochodów.