Blog

Wpływ leasingu na zdolność kredytową: mit czy rzeczywistość?

10.01.2024

Leasing i kredyt to dwie najpopularniejsze formy finansowania w firmie – przy czym ten pierwszy słynie jako sposób na obniżenie podatków oraz zachowanie bądź wręcz zwiększenie zdolności kredytowej. Czy faktycznie tak jest, że korzystając z leasingu, przedsiębiorstwa mają w opinii banku większe możliwości finansowe? A może to mit? Co warto mieć na uwadze przy podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych w tym zakresie? Leasing a kredyt w praktyce – w naszym poradniku.

Leasing a zdolność kredytowa – jak to wygląda w praktyce?

Leasing jest popularną formą finansowania w firmach i często stawianą w opozycji do klasycznego kredytowania. Prawdą jest, że każde standardowe zobowiązanie w banku obciąża potencjał kredytowy – a jak to jest z leasingiem? Leasing faktycznie zwykle nie obniża zdolności kredytowej i w porównaniu z kredytem działa też na jej korzyść, lecz w pewnych wypadkach może pośrednio, delikatnie na nią wpływać. Wiele zależy od rodzaju umowy, jaką firma zdecyduje się podpisać z leasingodawcą. Przeważającą formą usługi w tym zakresie jest leasing operacyjny. Z kolei na leasing finansowy przedsiębiorcy decydują się już znacznie rzadziej.

Jakie znaczenie dla zdolności kredytowej ma rodzaj leasingu?

W popularniejszym leasingu operacyjnym przedmiot umowy, np. samochód, pozostaje własnością leasingodawcy aż do chwili jego wykupu. I ta forma finansowania nie jest rejestrowana w BIK-u. Nie jest uznawana za zadłużenie kredytowe firmy, a więc nie obniża jej zdolności kredytowej. Mimo to przy udzielaniu finansowania banki traktują raty leasingowe jako koszty uzyskania przychodów. Dochód firmy się zmniejsza, co naturalnie przekłada się na jej możliwości finansowe.

Inaczej niż w przypadku leasingu operacyjnego, rzadziej wybierany model finansowy oznacza, że przedmiot leasingu zalicza się do składników majątku firmy. Właściciel w ramach kosztów uzyskania przychodów dokonuje odpisów amortyzacyjnych i odlicza wyłącznie część odsetkową rat. W sytuacji, gdy miesięczny odpis amortyzacyjny jest mniejszy niż wysokość płaconej raty, leasing finansowy przekłada się na wyższe dochody firmy, więc może pozytywnie wpływać na zdolność kredytową.

Dla osób nieprowadzących działalności powstał jeszcze leasing konsumencki, który w praktyce łączy zasady kredytu i dzierżawy – czyli jego przedmiot także przez cały czas trwania umowy należy do firmy leasingowej. Nie jest uwzględniany jako zadłużenie, lecz podczas ubiegania się o kredyt gotówkowy (lub kredyt inwestycyjny) może zostać uznany za dodatkowe obciążenie możliwości finansowych. Zwykle natomiast banki są bardziej skłonne udzielić wyższej kwoty pożyczki na korzystnych warunkach, gdy ich klient zdecydował się na leasing np. auta, a nie na kredyt samochodowy/gotówkowy.

Leasing a kredyt – w czym jeszcze tkwi różnica?

Porównanie leasingu i kredytu ujawnia znaczne różnice w obu formach finansowania. Leasing (zwłaszcza w modelu operacyjnym) zapewnia elastyczność i znaczne korzyści podatkowe, które są atrakcyjne dla firm. Przy wariancie operacyjnym raty leasingowe w całości (a w nie można wliczyć m.in. ubezpieczenie i pakiet Assistance) oraz opłata wstępna i końcowa stanowią koszty uzyskania przychodu, a zatem obniżają podstawę opodatkowania. Przedmiot leasingu pozostaje też własnością leasingodawcy – łatwiej go później wymienić na nowszy model. Natomiast nie jest tak, że leasing zawsze jest korzystniejszy finansowo od kredytu – wiele zależy od indywidualnej sytuacji. Decyzję warto oprzeć na rzetelnej analizie, dlatego zapraszamy do kontaktu z ALPINA Leasing. Jako brokerzy leasingowi i kredytowi z przyjemnością doradzimy.

Fakt, że leasing operacyjny nie zwiększa długów firmy, może być decydujący dla osób, które chcą zachować swoją zdolność kredytową na inne projekty. Z drugiej strony, dla przedsiębiorstw, które interesują raczej długoterminowe aktywa, to już kredyt inwestycyjny może bardziej opłacić się finansowo i w ogólnym rozrachunku wypaść taniej, zwłaszcza przy ubieganiu się o dofinansowanie – podobnie jest zresztą w przypadku kredytu samochodowego. Natomiast mimo korzyści finansowych kredyt jest dla przedsiębiorcy po prostu znacznie mniej wygodny, mniej korzystny względem optymalizacji podatkowej, a w dodatku trudniej go uzyskać, zwłaszcza na starcie.

Plusy leasingu dla firm – co poza zdolnością kredytową?

Popularność leasingu wśród przedsiębiorców w stosunku do kredytu gotówkowego, a nawet celowego, wynika z sumy korzyści, jakie zapewnia ta forma finansowania. I tak naprawdę te większe szanse na udzielenie kredytu w przyszłości są znaczącą cegiełką, ale tylko jedną z wielu. Jakie jeszcze zalety ma leasing w przedsiębiorstwie?

  • Szybka decyzja o finansowaniu. Leasing zwykle można uzyskać niemal od ręki i przez internet. Często od podpisania umowy leasingowej do odbioru np. samochodu czy też maszyny mija najwyżej kilka dni. A korzystając ze wsparcia brokera leasingowego, można liczyć na pełną pomoc w formalnościach. Firmy brokerskie wręcz wyręczają klientów w niemal wszelkich czynnościach, w tym np. w rejestracji pojazdu. A to wszystko po prostu ułatwia przedsiębiorcy życie. Proces uzyskania leasingu jest znacznie szybszy, łatwiejszy (i mniej stresujący) niż ubieganie się o kredyt w instytucji bankowej.
  • Bez wkładu własnego i opcja na start działalności. W przeciwieństwie do niektórych form kredytowania leasing często wymaga tylko minimalnego – symbolicznego wkładu własnego, rzędu 1%. To znacząco obniża barierę wejścia dla firm, szczególnie tych z ograniczonym kapitałem. Leasing zwykle wiąże się też z mniej rygorystyczną procedurą weryfikacyjną. Firma nie musi wykazywać określonego stażu działalności i poziomu przychodów, co jest wymagane przy ubieganiu się o kredyt. Różnice są znaczne, bo podczas wnioskowania o kredyt bank przeważnie oczekuje minimum rocznej obecności na rynku i stabilności finansowej.
  • Elastyczność umów i rozwiązania na niepewne czasy. Leasing cechuje się elastycznością warunków umowy. Umożliwia dostosowanie kwoty i okresu finansowania oraz wysokości raty (miesięcznej i końcowej) do indywidualnych potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa. Umowy leasingowe mogą także zostać dopasowane do specyficznych wymagań – takich jak sezonowość działalności. W trudniejszym ekonomicznie czasie firmy leasingowe zwykle proponują m.in. możliwość obniżenia raty przez wydłużenie okresu finansowania bądź czasowe odroczenie spłat. Dzięki opcji cesji w leasingu nie ma sytuacji bez wyjścia.

Jeśli wahają się Państwo między wzięciem samochodu, maszyny czy sprzętu do firmy w leasing a zaciągnięciem kredytu, zachęcamy do kontaktu. Przeanalizujemy Państwa indywidualną sytuację i dobrze doradzimy, a także wynegocjujemy korzystne warunki wybranej formy finansowania. Zapraszamy!

FAQ:

  • Leasing operacyjny a zdolność kredytowa – jak to wygląda w praktyce?

Leasing co do zasady nie obciąża zdolności kredytowej firmy i w porównaniu z innym kredytem działa na korzyść (bo właścicielem przedmiotu jest firma leasingowa). Bank może traktować raty leasingowe jako stałe obciążenie finansowe, natomiast wszystko zależy od interpretacji instytucji.

  • Co w leasingu operacyjnym zalicza się do kosztów uzyskania przychodu?

W leasingu operacyjnym do kosztów uzyskania przychodu zaliczamy wszystkie opłaty związane z leasingiem, zarówno czynsz inicjalny, raty leasingowe (część kapitałową i odsetkową), jak i kwotę wykupu. W ramach rat można ująć m.in. ubezpieczenie oraz pakiet Assistance czy kartę serwisową.

  • Leasing czy kredyt na samochód: co jest wygodniejsze dla firmy?

Leasing często oferuje większą elastyczność i korzyści podatkowe, podczas gdy kredyt jest atrakcyjniejszy dla firm chcących stać się właścicielami samochodów. W ogólnym rozrachunku kredyt samochodowy może być nieco tańszy, natomiast nie opłacać się pod względem podatkowym i niepotrzebnie obciążać zdolność kredytową firmy.