Blog

Jakie dokumenty są potrzebne do zawarcia umowy leasingowej?

08.11.2023

Każda firma leasingowa prowadzi indywidualną politykę współpracy z leasingobiorcami, dlatego też nie tylko warunki płatności, ale i dokumenty do leasingu, jakie musi przedstawić klient, mogą być różne. Sprawdź, jakie dokumenty potrzebne są do leasingu najczęściej. Zweryfikuj warunki procedury standardowej i uproszczonej oraz te, jakie są dyktowane nowym firmom oraz osobom prywatnym. Dowiedz się więcej już teraz i podpisz korzystną umowę leasingu.

Leasing operacyjny bez wychodzenia z domu

Ogromną zaletą leasingu jest maksymalne uproszczenie formalności. Obecnie, zarówno wypełniony wniosek leasingowy, jak i potrzebne do weryfikacji oceny ryzyka dokumenty leasingobiorca może wysłać drogą elektroniczną przez internet. W celu zawarcia umowy leasingu broker realizuje rozmowę telefoniczną z potencjalnym leasingobiorcą i ustala wszelkie warunki współpracy. Następnie wysyła na pocztę elektroniczną potrzebne dokumenty do leasingu, które wymagają wypełnienia.

Inną opcją jest kontakt bezpośredni z doradcą w umówionym terminie i w uzgodnionym miejscu. Warto dodać, że procedura zawarcia umowy leasingowej przebiega w błyskawicznym tempie. Jeszcze tego samego dnia zostaje wydana decyzja o udzieleniu leasingu, zaś w ciągu kilku kolejnych dni samochód czeka do odbioru.

Jakie dokumenty potrzebne są do leasingu — procedura standardowa

Procedura standardowa w ramach uzyskania leasingu stosowana jest najczęściej w przypadku konieczności oceny ryzyka leasingowego, jeśli wartość przedmiotu leasingu jest znacząca. Ksero dowodu osobistego leasingobiorcy niestety nie wystarczy, aby otrzymać leasing na nowy samochód czy maszyny rolnicze. Aby doszło do podpisania umowy leasingowej, leasingodawca musi zweryfikować kondycję finansową firmy. W tym celu może żądać dokumentów, takich jak:

 • dane rejestrowe firmy, w tym wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 • deklaracje podatkowe,
 • wyciąg z księgi przychodów i rozchodów firmy,
 • zaświadczenie o braku zaległości podatkowych,
 • biznesplan,
 • rachunek zysków i strat.

Dodatkowo firma leasingowa oceni zdolność kredytową potencjalnego klienta, korzystając z raportów BIK bądź KRD.

Jeśli ma dojść do podpisania umowy leasingu z osobą prywatną, przy zastosowaniu procedury standardowej wymagane są najczęściej następujące dokumenty:

 • dowód osobisty bądź inny dokument potwierdzający tożsamość ubiegającego się o leasing finansowy lub operacyjny, ewentualnie ksero drugiego dokumentu tożsamości,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • zaświadczenie o generowanych dochodach,
 • roczne rozliczenie PIT,
 • wyciąg z konta bankowego.

Aby zawrzeć umowę leasingu przy procedurze standardowej, leasingobiorca nierzadko musi spełnić również warunek, który odnosi się do dodatkowego zabezpieczenia. Ryzyko leasingowe może być minimalizowane poprzez poręczenie czy zastaw.

Jakie dokumenty do leasingu auta przy procedurze uproszczonej?

Stosowana procedura uproszczona w zakresie udzielania leasingu sprawia, że ten rodzaj finansowego wsparcia cieszy się tak ogromną popularnością i zyskuje znaczącą przewagę nad ofertami instytucji bankowych. Firmy leasingowe bardzo często konkurują ze sobą, proponując leasingobiorcom minimum formalności i krótki czas realizacji całej procedury weryfikacyjnej. W zależności od wybrania dostawcy leasingu procedura uproszczona dotyczyć może leasingowania samochodów osobowych bądź dostawczych, a od firm wymaga się przedstawienia dokumentów, które potwierdzają dane rejestrowe firmy. Jeśli firma leasingowa chce zweryfikować wypłacalność klienta, może prosić o dokumenty finansowe i dostarczenie dodatkowo deklaracji podatkowych. Dokona również analizy raportów BIK bądź KRD.

Poprzez procedurę uproszczoną sprawdzana jest także wiarygodność płatnicza w przypadku, w którym leasingobiorcą jest osoba prywatna. Osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej prosi się o przedstawienie dokumentu tożsamości, potrzebne może być też ksero drugiego dowodu tożsamości lub ksero dowodu osobistego współmałżonka, jeśli małżeństwo nie ma rozdzielności majątkowej.

Leasing — dokumenty wymagane dla nowych firm

Chociaż większość firm oferuje leasing przedsiębiorstwom, które prowadzą działalność od co najmniej trzech lub sześciu miesięcy, to doświadczonym brokerom bez problemu udaje znaleźć się firmę leasingową, która nie stawia takich wymagań. Warto podkreślić, że po wstępnych uzgodnieniach leasing może być dostępny również dla podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą tylko 1 dzień! W takich przypadkach wniosek leasingowy zostanie rozpatrzony pozytywnie, jeśli wypłacalność wykazuje właściciel nowej firmy bądź spółki. Sama firma nie posiada przecież żadnej historii kredytowej, często nie może pochwalić się również wysokimi dochodami już na początku prowadzenia biznesu.

Od nowych firm wymagane są dokumenty potwierdzające rejestrację działalności gospodarczej. Zdarza się, że firmy leasingowe mogą oferować takim podmiotom nieco gorsze warunki współpracy. Maksymalna wartość przedmiotu leasingu może być mniejsza, okres trwania kontraktu może być krótszy, a minimalna opłata wstępna większa. Przedmiot umowy leasingu może wymagać również dodatkowego zabezpieczenia.

FAQ:

 • Czy ksero dowodu osobistego wnioskodawcy wystarczy do umowy leasingu?

Do zawarcia umowy leasingowej nie wystarczy ksero dowodu osobistego, chyba że ten dokument tożsamości jest przedstawiany jako drugi. Umowę leasingową tylko na dane tożsamości udaje się zawrzeć osobom prywatnym, które korzystają z leasingu przy procedurze uproszczonej.

 • Jakie dokumenty do leasingu auta musi przedstawić jednoosobowa działalność gospodarcza?

Wszystko zależy od indywidualnych wymogów, jakie stawia firma leasingowa. Najczęściej są to dokumenty potwierdzające rejestrację działalności gospodarczej lub umowy spółki oraz dokumenty finansowe przedsiębiorstwa, które wskazują na pełną wiarygodność i wypłacalność leasingobiorcy.

 • Jakich dokumentów może żądać firma leasingowa przy procedurze uproszczonej?

Zaletą leasingu jest minimum formalności, jakie trzeba spełnić przy wnioskowaniu. Procedura uproszczona pozwala wziąć leasing tylko na dowód osobisty w przypadku osób prywatnych lub dokumentów potwierdzających rejestrację działalności gospodarczej w przypadku firm.