Informacje

Aktualizacja przepisów gospodarczych – październik 2019

15.01.2020

Ostatnie miesiące 2019 roku obfitują w liczne zmiany przepisów, które dotykają w dużej mierze przedsiębiorców. We wrześniu i październiku mieliśmy do czynienia z szeregiem modyfikacji, które muszą być wzięte pod uwagę przy ustalaniu strategii działania. Część z nich nakłada dodatkowe opłaty, a inne wymagają dokonania pewnych zmian organizacyjnych. Na co należy się zatem przygotować?

Najważniejsze zmiany w przepisach 2019 – niższy PIT dla pracowników

Jedną z najbardziej doniosłych (zwłaszcza w kontekście medialnym) zmian jest obniżenie stawki podatku od osób fizycznych z 18 do 17%. Znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2019 obowiązuje od 1 października, a więc już rozliczenie za 2019 rok będzie musiało zawierać zmodyfikowaną stawkę. Wyniesie ona na razie 17,75%, natomiast poziom docelowy osiągnie w następnym okresie rozliczeniowym – czyli w 2020 roku. 

To jednak nie wszystkie zmiany dotyczące rozliczeń pracowników. Podwyższone i wyrównane zostały progi kosztów uzyskania przychodów. Wprowadzone stawki to miesięcznie 250 zł dla osób pracujących na jeden etat (300 zł dla dojeżdżających), natomiast rocznie 3000 zł (3600 zł dla dojeżdżających) oraz 4500 zł dla osób zatrudnionych na większą liczbę etatów (5400 zł dla osób zmuszonych dojechać do miejsca zatrudnienia).

Powstanie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

13 października swoją działalność rozpoczął Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, którego celem, wskazywanym przez ustawodawcę, jest zapobieganie praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jest to publiczna baza, która zawiera dane tzw. beneficjentów rzeczywistych. Są to osoby fizyczne, które kontrolują przedsiębiorstwo lub odpowiadają za nawiązywanie stosunków gospodarczych i dokonywanie transakcji z innymi podmiotami.  

Stworzenie powyższego rejestru niesie to za sobą dodatkowe wymagania dla wszystkich spółek. Obowiązek zgłoszenia leży bowiem po stronie przedsiębiorcy (zająć się tym może osoba uprawniona do reprezentowania interesów firmy). Dozwolony termin takiego zgłoszenia wynosi 7 dni od czasu dokonania wpisu do KRS (dla nowych podmiotów) lub 6 miesięcy od czasu wejścia przepisów w życie. Jak łatwo obliczyć, czas na podjęcie tego działania kończy się z dniem 13 kwietnia 2020 r. Szczegóły dostępne są na rządowej stronie informacyjnej.

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

17 września weszła w życie nowelizacja, która w głównej mierze ma na celu dostosowanie polskiego prawa do przepisów unijnych i odnosi się do kilku ważnych kwestii. Pierwszą z nich jest zakaz dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, czyli tzw. geoblokowania. Osoba prowadząca działalność nie będzie mogła odmówić np. sprzedaży danej rzeczy klientowi pochodzącego z kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ze względu na jego narodowość. Powyższa nowelizacja określa sytuacje, w których uzasadniona jest interwencja UOKiK. Może dziać się tak w sytuacji nierównego traktowania na linii przedsiębiorca-klient, lub przedsiębiorca-przedsiębiorca (kiedy zachodzi podejrzenie geoblokowania w celu ograniczenia konkurencji).

Pozostałe zmiany dotyczą kwestii organizacyjnych. Zakładają zmianę struktury pracy UOKiK, pod kątem elastyczności i możliwości delegowania zadań. Oprócz tego prezes urzędu będzie uprawniony do informacji o charakterze tajemnicy skarbowej. Chodzi o ułatwienie postępowań, które będą prowadzone w związku z opisaną powyżej zmianą.

Rząd wziął się za marnowanie żywności

Wszystkie firmy działające w branży żywnościowej powinny zainteresować się obowiązującą od 18 września ustawą o przeciwdziałaniu marnowania żywności. Wprowadza ona opłatę za doprowadzanie do marnowania pożywienia, która obliczana jest w zależności od jego masy. Opłatę można jednak zmniejszyć, odliczając wydatki związane z (obowiązkową) współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzeniem akcji edukacyjnych. W pierwszym przypadku chodzi o nieodpłatne udostępnianie zdatnych do spożycia produktów, których nie można już sprzedać. Wspomniane wydatki odnoszą się do kosztów związanych z dostarczeniem żywności w odpowiednie miejsce oraz pozostałymi kwestiami logistycznymi.

Nowe przepisy podatkowe 2019 – przygotuj swoją firmę

Powyżej wymienione zostały najważniejsze zmiany w przepisach podatkowych 2019 oraz pozostałe modyfikacje, które dotykają firm działających w różnych branżach. Warto zapoznać się szczegółowo z konkretnymi zasadami i na bieżąco śledzić pojawiające się informacje. Pozwoli to dostosować się w pełni do zmienionych przepisów i uniknąć ewentualnych problemów w przyszłości.