Informacje

Leasing - digitalizacja procesu zakupu przedmiotu

15.01.2020

Cyfryzacja towarzyszy nam obecnie w coraz większej liczbie dziedzin, zwłaszcza w kontekście postępowań urzędowych. Wiele spraw można załatwić już bez konieczności osobistej wizyty w określonej placówce. Nowoczesne rozwiązania dobrze przyjmują się oczywiście w biznesie, gdzie już od lat popularnym rozwiązaniem są elektroniczne faktury ustrukturyzowane, które umożliwiają szybką integrację z systemami księgowymi. Obecnie trwają prace nad stworzeniem wspólnego standardu faktur tego rodzaju dla branży leasingowej. O co chodzi w całej sprawie i dlaczego jest to tak istotne?

Faktura ustrukturyzowana – czym jest?

Na początku warto zaznaczyć, że faktura ustrukturyzowana nie jest tożsama ze zwyczajowo rozumianym pojęciem e-faktury. Odwołując się do wersji elektronicznej, często mamy na myśli fakturę w standardowej postaci, jednak niewydrukowaną – np. w pliku PDF. Wiele osób prowadzących działalność gospodarczą rozlicza się właśnie przy pomocy takich dokumentów. 

Faktura ustrukturyzowana jest jednak czymś jakościowo zupełnie odmiennym. Najważniejszym wyróżnikiem jest jej forma. Informacje w niej zawarte mają bowiem służyć informatycznym systemom księgowym, które mogą pobrać je w sposób automatyczny. Format pliku to XML, a zatem nie można go w łatwy sposób odczytać tak samo, jak ma to miejsce z tradycyjną fakturą w PDF. Innymi słowy, nie jest ona w pełni przyjazna dla człowieka, ale komputery radzą sobie z nią doskonale.

Faktury ustrukturyzowane w branży leasingowej

Związek Polskiego Leasingu ogłosił niedawno na swojej oficjalnej stronie internetowej, że obserwując ogólne trendy w biznesie, przedstawiciele branży leasingowej wcale nie próżnują. Rozwijany jest obecnie pomysł wspólnego standardu faktur elektronicznych, pozwalających w przyszłości na pełną cyfryzację procesu zakupu w ramach tej formy finansowania. 

Umowy w ramach leasingu wymagają podania określonego, specyficznego zestawu informacji. Uwzględnienie tego i stworzenie możliwości sprawnego rozliczania dużej liczby faktur w sposób automatyczny znacznie uprości procedury, zwłaszcza w większych firmach dokonujących znacznej liczby transakcji.

Faktury elektroniczne – ułatwienie w rozliczeniach

Korzyści ze stosowania faktur w postaci ustrukturyzowanej jest mnóstwo, nie dziwi więc wcale stałe rozwijanie standardu i rozszerzanie go na inne branże. Jakie są główne korzyści dla firm?

  1. Przyspieszenie i usprawnienie rozliczeń, poprzez ich automatyzację. Nowy format faktur nie wymaga ręcznego wprowadzania danych, a więc nie zajmuje dodatkowego czasu pracownikom.
  2. Zmniejszenie liczby błędów pojawiających się w efekcie nieprawidłowego wprowadzenia danych z faktury w tradycyjnej postaci lub elektronicznej w pliku PDF. Programy do sczytywania danych z takich plików są wysoce niedoskonałe, a więc zazwyczaj musi się tym zajmować wyznaczona osoba. Wspomniany automatyzm praktycznie niweluje ten problem.
  3. Szybki, elektroniczny proces to również spore oszczędności dla firm, które rozliczają wiele różnych transakcji.
  4. Jednolity standard, przyjęty zgodnie z obowiązującymi przepisami, pozwala znieść możliwość wystąpienia pomyłek proceduralnych lub pewnych uchybień, które mogą prowadzić nawet do wystąpienia konsekwencji prawnych.

Cyfryzacja ważnym krokiem w branży leasingowej

Oczywiście elektroniczne faktury to tylko jeden z elementów cyfryzacji procedury leasingowej. Branżę czeka znacznie większe przeobrażenie, a jego symptomy możemy już powoli obserwować. Leasing przez internet, czyli możliwość wyboru oferty oraz przejścia całego procesu, korzystając wyłącznie z komputera, to wizja, która zaczyna się powoli materializować. 

Na razie pozostaje bacznie obserwować postępy i czekać na wdrożenie standardu faktury ustrukturyzowanej dla leasingu, który z pewnością wpłynie pozytywnie na branżę. Analiza ZPL, który powołuje się na wyniki digitalizacji w innych dziedzinach biznesu, daje naprawdę duże nadzieje. W branży FMCG wdrożenie dedykowanej faktury elektronicznej okazało się strzałem w dziesiątkę. W jednym tylko, 2018 roku, przez system przewinęło się ponad 2,5 mln dokumentów w nowym standardzie, a liczba błędów zmniejszyła się z 40% do 2%.