Informacje

Zmiany podatkowe w leasingu

01.03.2019

Kiedy resort finansów opublikował pierwsze informacje dotyczące zmian podatkowych w polskiej branży leasingu, zawrzało. Zawrzało mocno. Nowe przepisy i zasady użytkowania pojazdów służbowych wciąż budzą wątpliwości. Co się zmieniło? Kto zyskał, a kto stracił?

Ustawa, która zirytowała polski leasing

Wszystko zaczęło się od treści nowelizacji opublikowanej w Dzienniku Ustaw – chodzi o Ustawę z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z tym, co zostało uchwalone:

  • koszty dla samochodów używanych wyłącznie do celów służbowych nadal stanowi 100% wydatków związanych z eksploatacją pojazdu, np. paliwo.
  • koszty dla samochodów używanych zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych stanowi 75% wydatków związanych z eksploatacją pojazdu, np. paliwo, naprawy czy serwis.
  • prawie dwukrotny wzrost limitu amortyzacji z 20.000 euro do 150.000 złotych w związku z nabyciem pojazdów osobowych hybrydowych oraz spalinowych i do 225.000 złotych w przypadku nabycia pojazdu elektrycznego (limit nałożony na pojazdy hybrydowe wejdzie w życie dopiero po wydaniu decyzji przez Komisję Europejską, dotyczącej zgodności pomocy publicznej z przepisami Unii – dokładny termin nie jest znany).
  • leasing operacyjny samochodów osobowych również został objęty tym samym limitem, przy czym do końca 2018 roku limit nie obowiązywał.
  • limit 75% nie dotyczy wydatków związanych z leasingiem i ich wliczenia w koszty – jeśli jednak w racie leasingu zastrzeżono opłaty eksploatacyjne, limit obowiązuje, natomiast wykluczono z niego koszty finansowania.

Zmiany weszły w życie 1 stycznia 2019 roku.

Zyski vs straty

Bilans zysków i strat nie jest równy. Zmiany w ustawie obejmują wszystkich polskich przedsiębiorców, którzy nabyli i eksploatują pojazdy osobowe w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Kto zyskał? Zdecydowanie przedsiębiorcy, którzy chcą nabyć samochód droższy niż 86.000 zł i tańszy niż 150.000 zł dzięki podniesieniu limitu amortyzacji.

Natomiast stracili przede wszystkim ci właściciele firm, którzy użytkują samochód osobowy zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych. Znacznie wzrosła ich podstawa opodatkowania ze względu na 75% wydatków eksploatacyjnych wliczanych w koszty uzyskania przychodu. Ponadto ze stratami mogą liczyć się przedsiębiorcy, którzy po 1 stycznia 2019 roku nabędą pojazd droższy niż 150.000 zł – w ich przypadku kosztem uzyskania przychodu jest wyłącznie ta część raty i czynszu inicjalnego, która nie przekracza 150.000 zł. Co więcej, stracą także ci, którzy sprzedają samochód nie w 100% zamortyzowany o wartości przekraczającej 150.000 zł w momencie zakupu.

Limit 150.000 zł a wykup pojazdu z leasingu

Ta kwestia spędzała sen z powiek polskich przedsiębiorców, którzy zastanawiali się, czy w nowych przepisach nie ma luki, pozwalającej na podwójne naliczenie limitu. Należy zwrócić uwagę na to, iż leasing operacyjny i wykup to dwie niezależne transakcje, dlatego pochylając się nad czynszem inicjalnym i ratami w leasingu, to cena pojazdu osobowego będącego przedmiotem leasingu czy wynajmu długoterminowego jest wytyczną do ustalenia kwoty, która może zostać wliczona w koszty.

Natomiast wykup powinien być rozpatrywany zupełnie niezależnie. Jeśli wartość samochodu jest niższa niż limit 150.000 zł, a przedsiębiorca po zakupie zdecyduje się wliczyć pojazd do środków trwałych, może amortyzować całą kwotę za auto.

3xP

Czyli proste, przejrzyste i przyjazne podatki to koncepcja resortu finansów w ramach zaplanowanych wcześniej i wdrożonych 1 stycznia 2019 roku nowelizacji. Eksperci z branży komentują, że nowe przepisy zawierają zarówno pozytywne (wzrost limitu czy ograniczenie tzw. „kilometrówki”), jak i negatywne (limity dla kosztów eksploatacyjnych) wzmianki. Wątpliwości wciąż się mnożą, jednak pojawiają się już sygnały, że Ministerstwo Finansów łagodzi swoje podejście do nowych przepisów, umożliwiając np. całkowite rozliczenie ubezpieczenie auta.