Informacje

Zamiast kredytu – faktoring i leasing

18.04.2017

Leasingodawcy i faktorzy, chcąc pozyskać klientów i podebrać ich bankom, przyglądają się zapowiadanemu zaostrzeniu polityki kredytowej.

Zaostrzenie polityki kredytowej, jak pokazuje ankieta NBP, ma dotknąć przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa, a w najmniejszym stopniu te największe. Banki argumentują zapowiadaną zmianę kryzysem niektórych branży, głównie węglowej, energii odnawialnej oraz paliwowej, co powoduje większe ryzyko udzielania im kredytów. Zaostrzenie pozwala im to ryzyko zminimalizować.

Niektóre z banków już wcześniej zaostrzyly politykę kredytową. Najczęstszą zmianą było zwiększenie wymagań dotyczących zabezpieczenia udzielonego kredytu, a także zmniejszenie dostępnej kwoty. Skrócił się również okres kredytowania. Prognozowane zaostrzenie może oznaczać, że zmienią się kolejne warunki i to nie tylko dla wymienionych wcześniej branż.

Jak twierdzi Piotr Gąsiorowski, prezes eFaktor, zaostrzenie polityki kredytowej, które aktualnie następuje oraz ubiegłoroczne podniesienie pozaodsetkowych kosztów kredytu obniża atrakcyjność i konkurencyjność kredytów bankowych. Takie zmiany powodują, że przedsiębiorstwa chętniej zgłaszają się i decydują na finansowanie za pomocą faktoringu, co już da się obserwować w porównaniu do lat poprzednich.

Taka forma finansowania w Polsce nie jest jeszcze aż tak rozpowszechniona i na razie korzysta z niej dopiero co dziesiąty przedsiębiorca. Jednak zainteresowanie ciągle rośnie i tak, w 2016 roku, Polski Związek Faktorów zanotował obrót zrzeszonych podmiotów na kwotę 158 mld zł. Oznacza to 20% wyższy obrót niż w roku 2015. 
Jak twierdzi Gąsiorowski, jedną z przyczyn zwiększonego zainteresowania jest właśnie zmieniana polityka kredytowa banków. Faktoring inaczej prowadzi ocenę ryzyka – finansowanie zabezpieczone jest obrotami przedsiębiorców i już wystawionymi faktorami. Również branże zagrożone kryzysem i firmy o niewielkich obrotach, które miały największy problem z uzyskaniem kredytu, w faktoringu mogą liczyć na wsparcie. Jesli bowiem jedna forma finansowania inwestycji ogranicza swoją dostępność, w jej miejsce szybko pojawia się nowa.

Faktoring ma ogromny potenciał wzrostu. Pomimo zwiększonej popularności, rynek nie zdążył się jeszcze nasycić. Nie wszyscy przedsiębiorcy wiedzą już, że mogą z niego skorzystać i w jaki sposób i w jakiej sytuacji. Obroty faktoringu to już 10% PKB, ale wciąż jesteśmy daleko w tyle w stosunku do krajów tzw. Starej Unii. Ten rok jednak może zmienić ten stan rzeczy.

Swoją szansę widzi również leasing, który i tak w ostatnich latach znacznie zyskał. Prognozy Związku Polskiego Leasingu mówią o nawet 16,5% wzroście obrotu, co daje łączną wartość pożyczek leasingowych na kwotę 67,7 mld zł, czyli wyższą od roku poprzedniego o 9,6 mld.