Informacje

Zmiany w akcyzie 2017 popierane przez dealerów

24.01.2017

Dealerzy z całej Polski oraz  Związek Dealerów Samochodów rozpoczęli akcję wysyłki listów, w celu przekonania posłów do poparcia projektu ustawy, która wprowadza zmiany w opodatkowaniu samochodów osobowych akcyzą. Dlaczego?

Zmiana ustawy
Celem całej akcji jest apel do posłów, aby ci poparli najnowszy projekt ustawy, która ma zastąpić obowiązujący system akcyzowy. Opiera się on na deklaracji wartości pojazdu w celu ustalania wysokości podatku akcyzowego. Wyliczenia te opierają się na obiektywnych i łatwo mierzalnych parametrach, takich jak norma spalin EURO czy pojemność skokowa silników.

Wyeliminowanie fałszerstw
Powodem dla którego dealerzy chcą wprowadzenia zmian są powszechne fałszerstwa, których dopuszczają się przedsiębiorcy w umowach oraz zaniżanie wartości aut sprowadzanych do naszego kraju. Ustawa ma również na celu umożliwienie uczciwym sprzedawcom konkurowanie ze sprzedawcami nieuczciwymi, którzy oszukują nabywców i państwo.

Zastrzeżenia do ustawy
Dealerzy nie są jednak w stosunku do projektu nowej ustawy bezkrytyczni. Związek Dealerów Samochodów wskazuje na konieczność wypracowania w dalszych pracach legislacyjnych rozwiązań, które będą zwalniać z podatku samochody dostawcze poniżej 3,5 tony. Aktualnie, ulgi dla samochodów ciężarowych wprowadzają patologię powstawania „pseudociężarówek” poprzez możliwość zaliczenia samochodów homologowanych do N1 (ciężarowych), co utrudnia pracę uczciwym przedsiębiorcom. Propozycja objęcia wszystkich samochodów to wyeliminuje. Dodatkowo, po ostatniej modyfikacji stawek, podatek ten spowodował skokowy wzrost opłat pojemności powyżej 2000 cm3, co niekorzystnie wpływa na konkurencyjność polskich przedsiębiorców oraz finanse. A to właśnie ze względu na użytkowy charakter takich pojazdów, montowane są w nich silniki o wyższej pojemności. Należy również wziąć pod uwagę strach o pogorszenie konkurencyjności polskich dealerów w stosunku do państw sąsiadujących – w nich wszystkie pojazdy zwolnione są z podatków pośrednich.

Jak obliczyć nową akcyzę?
Aby obliczyć wysokość akcyzy, konieczne jest pomnożenie wyjściowej stawki podatku przez współczynnik wieku pojazdu. Stawka wyjściowa zależna jest z kolei od pojemności silnika samochodu. Współczynnik wieku auta (deprecjacji) jest wskaźnikiem liczonym w miesiącach i jest on stały. Poniżej zamieszczamy wyliczenie wspomnianego wskaźnika. Zmiana obliczeń prawdopodobnie wejdzie w życie z marcem tego roku.

2 miesiące i poniżej - 0,03
od 3 do 4 miesięcy - 0,08
od 5 do 6 miesięcy - 0,12
od 7 do 12 miesięcy - 0,18
od 13 do 24 miesięcy - 0,25
od 25 do 36 miesięcy - 0,35
od 37 do 48 miesięcy - 0,45
od 49 do 60 miesięcy - 0,55
od 61 do 72 miesięcy - 0,60
od 73 do 84 miesięcy - 0,65
od 85 do 96 miesięcy - 0,70
od 97 do 108 miesięcy - 0,75
od 109 do 120 miesięcy - 0,78
od 121 do 132 miesięcy - 0,82
od 133 do 144 miesięcy - 0,84
od 145 do 156 miesięcy - 0,86
od 157 do 168 miesięcy - 0,88
169 miesięcy i powyżej - 0,90

 

Nowe proponowane stawki akcyzy

 

EURO 6 EURO 5 EURO 4 EURO 3 i starsze
Pojemność silnika od 2016r. od 2010 r.
do 2015 r.
od 2005 r.
do 2009 r.
od 2000 r.
do 2004 r. i starsze
poniżej 1199 cm3 1 000 2 000 2 300 3 500
1200–1499 cm3 1 500 2 400 2 550 8 000
1500–1999 cm3 1 950 3 120 3 320 10 000
2000–2499 cm3 9 000 18 000 20 700 29 000
2500-2999 cm3 14 000 25 000 32 000 40 000
3000–3499 cm3 20 000 36 000 46 000 57 000
3500–3999 cm3 27 000 42 000 62 000 76 000
4000 cm3 i powyżej 35 000 55 000 80 000 98 000