leasing nieruchomości

Leasing nieruchomości

Oferujemy leasing obiektów mających uregulowany tytuł własności, wolnych od obciążeń hipotecznych lub z promesami zwolnienia hipotek ze środków uzyskanych ze sprzedaży, zabudowane, zagospodarowane, mieszkalne i niemieszkalne, mogące funkcjonować niezależnie, nie będące zabytkiem. Przedmiotem leasingu mogą być:

 • budynki i lokale biurowe,
 • budynki i lokale handlowe,
 • lokale mieszkalne,
 • magazyny, centra dystrybucyjne,
 • lokale użytkowe,
 • hale magazynowe i produkcyjne.

Korzyści z Leasingu

 • długi okres finansowania,
 • możliwość pokrywania rat leasingu z bieżących przychodów firmy (np. z wpływów z najmu)
 • refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych,
 • odmrożenie środków finansowych zamrożonych w nieruchomościach – leasing zwrotny,
 • elastyczność w ustalaniu wysokości rat,
 • korzyści wynikające z optymalizacji podatkowej - efekt tarczy podatkowej,
 • koszty leasingu zbliżone są do najmu a ich poniesienie prowadzi do nabycia własności nieruchomości po zakończeniu umowy leasingu.
 • koszty leasingu zbliżone są do najmu a ich poniesienie prowadzi do nabycia własności nieruchomości po leasingu.

Szczegóły dotyczące struktury leasingu ustalane są indywidualnie z uwagi na zawsze indywidualną ocenę przedmiotu leasingu.